วันหยุดของประเทศอารูบา วันสำคัญต่างๆ ของประเทศอารูบา

วันหยุดของประเทศอารูบา

1 มกราคม        วันปีใหม่ 

25 มกราคม      Dia di Betico (Betico Croes Day) 

                       เทศกาลวันจันทร์

                       เพลงชาติและวันธง

                       วันศุกร์ประเสิรฐ

                       วันจันทร์อีสเตอร์

27 เมษายน      วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

1 พฤษภาคม    วันแรงงาน 

21 พฤษภาคม  วันแห่งการเสด็จสู่สวรรค์ของพระคริสต์ 

25 ธันวาคม      วันคริสต์มาส 

26 ธันวาคม      วันหลังคริสต์มาส (วันวันเปิดกล่องของขวัญ) 

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =