หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศตูวาลู

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศตูวาลู

วีซ่าสำหรับตูวาลู คนชาติอื่นไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับการอยู่ในตูวาลูไม่เกิน 30 วัน ใบอนุญาตเข้าพักสูงสุดหนึ่งเดือนจะออกให้เมื่อเดินทางมาถึงโดยให้คุณมีหนังสือเดินทางที่ถูกต้อง (อย่างน้อย 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางมาถึง) เงินเพียงพอหลักฐานการเข้าพักและตั๋วไปกลับ / ต่อไป

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =