เกี่ยวกับ ประเทศหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา

เกี่ยวกับ หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา ธงชาติ หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา

หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา หรือชื่อทางการคือ เครือรัฐหมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา เป็นหมู่เกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศสหรัฐอเมริกา หมู่เกาะนี้ประกอบด้วยเกาะ 14 เกาะ มีประชากรจำนวน 80,362 คน (พ.ศ. 2548)

ข้อมูลท่องเที่ยว หมู่เกาะนอร์เทิร์นมาเรียนา

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =