วันหยุดของประเทศนาอูรู วันสำคัญต่างๆ ของประเทศนาอูรู

วันหยุดของประเทศนาอูรู

วันเสาร์ 1 มกราคม 2022 - วันขึ้นปีใหม่ 

วันจันทร์ 1 กุมภาพันธ์ 2021 - วันเอกราช 

วันศุกร์ 2 เมษายน 2021 - วันศุกร์ดี 

วันอาทิตย์ 4 เมษายน 2021 - วันอีสเตอร์

วันจันทร์ 5 เมษายน 2021 - วันอีสเตอร์วันจันทร์ 

วันอังคาร 6 เมษายน 2021 - วันอีสเตอร์ทิวส์เดย์ 

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =