วันหยุดของประเทศเกาะคริสต์มาส วันสำคัญต่างๆ ของประเทศเกาะคริสต์มาส

วันหยุดของประเทศเกาะคริสต์มาส

วันหยุดราชการสำหรับเกาะคริสต์มาส

1 มกราคม วันปีใหม่

26 มกราคม วันชาติออสเตรเลีย

12 กุมภาพันธ์ วันตรุษจีน 1

15 กุมภาพันธ์ วันตรุษจีน 2

22 มีนาคม วันแรงงาน

2 เมษายน Good Friday 

26 เมษายน วันแอนแซค

13 พฤษภาคม ฮารีรายอพัวซา

20 กรกฎาคม ฮารีรายอฮัจยี

4 ตุลาคม วันดินแดน

27 ธันวาคม วันคริสต์มาส

28 ธันวาคม วันบ็อกซิ่ง

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =