เงินและสินค้าปลอดภาษีของประเทศเยเมน

เงินและสินค้าปลอดภาษีประเทศเยเมน

ข้อบังคับการนำเข้า:

นำเข้าฟรีโดยผู้ใหญ่เท่านั้น:

- บุหรี่ 600 มวนหรือ 60 ซิการ์หรือยาสูบ 1 ปอนด์

- น้ำหอม 1 ขวดหรือน้ำปรุงหรือ Eau de Cologne

- ของขวัญที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์มูลค่าไม่เกิน 100,000.- YER ต่อผู้โดยสารผู้ใหญ่

- เครื่องประดับทอง (เฉพาะผู้โดยสารผู้หญิง) น้ำหนักไม่เกิน 350 กรัม

 

สกุลเงิน: เรียลเยเมน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =