หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศติมอร์-เลสเต

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศติมอร์-เลสเต

ผู้เยี่ยมชมติมอร์ตะวันออกจะต้องได้รับวีซ่าเว้นแต่จะมาจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่า

ตามกฎหมายพลเมืองของทุกประเทศยกเว้นอินโดนีเซียเคปเวิร์ดและเขตเชงเก้นจะต้องได้รับวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึงหรือก่อนเดินทางมาถึง

 

ในเดือนเมษายน 2019 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำคำสั่งหมายเลข 470 มาใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2019 โดยกำหนดให้นักท่องเที่ยวที่ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าทุกคนต้องได้รับวีซ่าจากหนึ่งในคณะทูตของติมอร์ตะวันออกก่อนเดินทางมาถึง อย่างไรก็ตามการตัดสินใจนี้ถูกระงับในเวลาต่อมา

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =