วันหยุดของประเทศซีเรีย วันสำคัญต่างๆ ของประเทศซีเรีย

วันหยุดของประเทศซีเรีย

1 มกราคม        ปีใหม่

20 มีนาคม       วันวสันตวิษุวัต

21 มีนาคม       วันแม่

                      วันอีสเตอร์

17 เมษายน     วันประกาศอิสรภาพ

                      วันอีสเตอร์ออร์โธดอกซ์

1 พฤษภาคม   วันแรงงาน

6 พฤษภาคม   วันพลีชีพ

                      วันอีด

21 มิถุนายน    วันครีษมายัน

                      วันอีดิ้ลอัฎฮา

1 สิงหาคม      วันกองทัพ

                      มูฮาร์ราม

22 กันยายน    วันศารทวิษุวัต

6 ตุลาคม        วันฉลองอิสรภาพ

25 ธันวาคม    วันคริสต์มาส

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =