วันหยุดของประเทศซาอุดีอาระเบีย วันสำคัญต่างๆ ของประเทศซาอุดีอาระเบีย

วันหยุดของประเทศซาอุดีอาระเบีย

วันอีดิ้ลฟิตริ 4 วัน

วันอีดิ้ลอัฎฮา 4 วัน

วันชาติซาอุดีอาระเบีย 1 วัน

 

เทศกาลของชาวมุสลิมจะถูกกำหนดเวลาตามการพบเห็นในท้องถิ่นของช่วงต่างๆของดวงจันทร์และวันที่ที่ระบุไว้ข้างต้นเป็นค่าประมาณ ดังนั้นวันที่ของวันหยุดอาจมีการเปลี่ยนแปลงและเราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องทั้งหมดได้ นอกจากนี้จำนวนวันหยุดจะขึ้นอยู่กับวันหยุดที่คาดว่าจะได้รับสำหรับภาคเอกชน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =