วันหยุดของประเทศโอมาน วันสำคัญต่างๆ ของประเทศโอมาน

วันหยุดของประเทศโอมาน

วันหยุดราชการของโอมาน

1 มกราคม 2564                   วันปีใหม่

11 มีนาคม 2564                   Lailat al Miraj (คืนแห่งการขึ้นสวรรค์)

13-15 พฤษภาคม 2564        วันอีด (สิ้นสุดเดือนรอมฎอน)

20-23 กรกฎาคม 2564         วัน Eid al-Adha (งานเลี้ยงแห่งการเสียสละ)

23 กรกฎาคม 2564              วันฟื้นฟูศิลปวิทยา

10 สิงหาคม 2564                วันปีใหม่อิสลาม

19 ตุลาคม พ.ศ. 2564          Milad un Nabi (วันประสูติของศาสดามูฮัมหมัด) (ฉลอง 5 วันต่อมาสำหรับชีอะฮ์)

18 พฤศจิกายน 2564           วันชาติ

18 พฤศจิกายน 2564           วันคล้ายวันเกิดของ HM Sultan Qaboos

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =