ระบบไฟฟ้าของประเทศอิรัก

ระบบไฟฟ้าประเทศอิรัก

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ใน อิรัก คือ 230V และความถี่ไฟฟ้าคือ 50Hz

ใช้ปลั๊กแบบ C/G/D

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =