ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศเซนต์เฮเลนา

ประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมประเทศเซนต์เฮเลนา

เกาะเซนต์เฮเลนาถูกค้นพบเมื่อปี พ.ศ. 2045 โดยชาวโปรตุเกสโดยบังเอิญ และได้ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่เฮเลนาแห่งกรุงคอนสแตนติโนเปิล เกาะนี้รู้จักกันในนามเซนต์เฮเลนา เมื่อกองกำลังจากอังกฤษค้นพนเมื่อประมาณคริสต์ศตวรรษที่ 17

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =