วันหยุดของประเทศเซียร์ราลีโอน วันสำคัญต่างๆ ของประเทศเซียร์ราลีโอน

วันหยุดของประเทศเซียร์ราลีโอน

1 มกราคม            วันปีใหม่

8 มีนาคม              วันสตรีสากล

2 เมษายน            Good Friday

5 เมษายน            วันจันทร์อีสเตอร์

27 เมษายน          วันประกาศอิสรภาพ

19-20 กรกฎาคม  วันอีดอัฎฮา

26 ธันวาคม          วันบ็อกซิ่ง

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =