วันหยุดของประเทศเซเนกัล วันสำคัญต่างๆ ของประเทศเซเนกัล

วันหยุดของประเทศเซเนกัล

1 มกราคม                วันปีใหม่

4 เมษายน                วันประกาศอิสรภาพของเซเนกัล

5 เมษายน                วันจันทร์อีสเตอร์

1 พฤษภาคม            วันแรงงาน

12-13 พฤษภาคม     วันอีดมีแนวโน้ม

13 พฤษภาคม           วันขึ้นสวรรค์

24 พฤษภาคม           white day

19-20 กรกฎาคม       วันอีดอัฎฮา

15 สิงหาคม              อัสสัมชัญของมารีย์

18-19 ส.ค.               Ashura 

25-26 ก.ย.              Grand Magal of Touba

18-19 ต.ค.              วันเกิดของศาสดาพยากรณ์

1 พ.ย.                     วันนักบุญทั้งหมด

25 ธ.ค.                    วันคริสต์มาส

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =