ระบบไฟฟ้าของประเทศสาธารณรัฐคองโก

ระบบไฟฟ้าประเทศสาธารณรัฐคองโก

แรงดันไฟฟ้า: 110V. 220V. ปลั๊กชนิด: A, B. C, D. เฮิรตซ์: 60Hz. 50Hz.

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =