หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศไนจีเรีย

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศไนจีเรีย

วีซ่า 412 เข้าซอยสุขุมวิท 71 พระโขนง วัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ 0 2711 3076 8, 0 2711 3057 -8 โทรสาร 0 2392 6398

 

เวลาทำการ เปิดทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

เวลายื่น - รับวีซ่า เวลา 09.00 น . - 12.00 น.

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =