วันหยุดของประเทศนามิเบีย วันสำคัญต่างๆ ของประเทศนามิเบีย

วันหยุดของประเทศนามิเบีย

1 มกราคม          วันปีใหม่

22 มีนาคม         วันประกาศอิสรภาพของนามิเบีย

2 เมษายน          Good Friday 

5 เมษายน          วันจันทร์อีสเตอร์

1 พฤษภาคม      วันแรงงานสากล

4 พฤษภาคม      วัน Cassinga

13 พฤษภาคม    วันขึ้นสวรรค์

25 พฤษภาคม    วันแอฟริกา

26 สิงหาคม       วันวีรบุรุษ (ในนามิเบีย)

10 ธันวาคม        วันสิทธิมนุษยชน

10 ธันวาคม        วันสตรีสากล

25 ธันวาคม        วันคริสต์มาส

27 ธันวาคม        วันครอบครัว

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =