หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศโมร็อกโก

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศโมร็อกโก

การขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศโมร็อกโก ผู้ประกอบการสามารถไปติดต่อได้ที่ สถานเอกอัครราชทูตโมร็อกโกประจำประเทศไทย (Embassy of the Kingdom of Morocco) ตั้งอยู่ที่อาคารสาธรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12, เลขที่ 175 ถนนสาทรใต้ สาทร กรุงเทพ 10120 เบอร์ติดต่อ โทร: 0-2679-5604-6, แฟกซ์ : 0-2679-5603ประเภทวีซ่าระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 90 วัน) ท่องเที่ยว และธุรกิจ วีซ่าเข้า 1 ครั้ง 838 บาท วีซ่าเข้า 2 ครั้ง 1,256 บาท ค่าบริการ 1,000 บาท / ท่าน

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =