วันหยุดของประเทศมาลี วันสำคัญต่างๆ ของประเทศมาลี

วันหยุดของประเทศมาลี

1 มกราคม              วันปีใหม่

20 มกราคม            วันกองทัพ

26 มีนาคม             วันผู้เสียสละในมาลี

5 เมษายน              วันจันทร์อีสเตอร์

1 พฤษภาคม          วันแรงงาน

12-13 พฤษภาคม   วันอีด

25 พฤษภาคม        วันแอฟริกา

19-20 กรกฎาคม    วันอีดอัฎฮา

22 กันยายน           วันประกาศอิสรภาพของมาลี

18-19 ตุลาคม       วันเกิดศาสดา

25-26 ธันวาคม      การล้างบาปของศาสดา

25 ธันวาคม           วันคริสต์มาส

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =