เงินและสินค้าปลอดภาษีของประเทศเอริเทรีย

เงินและสินค้าปลอดภาษีประเทศเอริเทรีย

นัฟกาเอริเทรีย เป็นสกุลเงินที่ใช้ในเอริเทรีย

 

สินค้าต่อไปนี้สามารถนำเข้าสู่เอริเทรียได้โดยไม่ต้องเสียภาษีศุลกากร

- บุหรี่ 400 มวนหรือซิการ์ 50 มวนหรือยาสูบ 250 กรัม

- เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 2 ลิตร - น้ำหอม 500 มล.

- เครื่องประดับ 100 กรัม

- กล้องถ่ายรูป 1 ตัวและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับใช้ส่วนตัว 1 รายการ

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =