หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศอียิปต์

หนังสือเดินทางและวีซ่าประเทศอียิปต์

ผู้มาเยือนอียิปต์จะต้องได้รับวีซ่าจากคณะทูตอียิปต์คนใดคนหนึ่งเว้นแต่พวกเขาจะมาจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าหรือประเทศที่มีสิทธิ์ได้รับวีซ่าเมื่อเดินทางมาถึง นักท่องเที่ยวต้องถือหนังสือเดินทางที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันที่เดินทางมาถึงอียิปต์

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =