ระบบไฟฟ้าของประเทศเคปเวิร์ด

ระบบไฟฟ้าประเทศเคปเวิร์ด

แรงดันไฟฟ้าที่ใช้ในสาธารณรัฐเคปเวิร์ด คือ 220V และความถี่ไฟฟ้าคือ 50Hz

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =