เกี่ยวกับ ประเทศบุรุนดี

เกี่ยวกับ บุรุนดี ธงชาติ บุรุนดี

บุรุนดี หรือเรียกอย่างเป็นทางการว่า สาธารณรัฐบุรุนดี หรือชื่อเดิมว่า อุรุนดี คือประเทศที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเกรตเลกส์ของแอฟริกา บุรุนดีมีพรมแดนทางเหนือจดประเทศรวันดา ทางใต้และตะวันออกจดประเทศแทนซาเนีย และทางตะวันตกจดสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก บุรุนดีเป็นประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเล อย่างไรก็ดี ทางตะวันตกส่วนใหญ่ติดต่อกับทะเลสาบแทนกันยีกา (Lake Tanganyika) ชื่อบุรุนดีมาจากภาษากลุ่มบันตู ภาษายาวี

 

นอกจากจะเป็นประเทศที่ห่างไกลทางภูมิศาสตร์ มีความกดดันทางประชากร และมีทรัพยากรเบาบางแล้ว บุรุนดีเป็นหนึ่งในประเทศที่รํ่ารวยและมีความสะดวกสบายมากที่สุดในแอฟริกาและโลก

แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
อัตราแลกเปลี่ยน   to

  1 =