โปรโมชั่น | ซื้อประกันภัยการเดินทาง มีสิทธิรับบัตร STABUCKS

ซื้อประกันภัยการเดินทาง มีสิทธิรับบัตร STABUCKS

เที่ยวปลอดภัย อุ่นใจทุกการเดินทาง
เมื่อซื้อประกันภัยจาก MSIG ผ่าน TraveliGo

ซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศแบบรายเที่ยวหรือรายปี
ก็มีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 700 บาท

ที่ www.traveligo.com/insurance
ระหว่างวันที่ 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 2566
(เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนด)
 

ประกันเดินทางรายเที่ยว (SINGLE TRIP)
เบี้ยประกันภัย 500 บาทขึ้นไป, มีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 100 บาทต่อท่าน
เบี้ยประกันภัย 1,000 บาทขึ้นไป, มีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 200 บาทต่อท่าน

ประกันเดินทางรายปี (ANNUAL TRIP)
เบี้ยประกันภัย 3,750 บาทขึ้นไป, มีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 500 บาทต่อท่าน
เบี้ยประกันภัย 5,800 บาทขึ้นไป, มีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 600 บาทต่อท่าน
เบี้ยประกันภัย 8,200 บาทขึ้นไป, มีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 700 บาทต่อท่าน

การจัดส่ง:
• ผู้ขอเอาประกันภัยท่านแรกจะได้รับ SMS ภายในเวลา 30 วันหลังจากซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางที่กำหนด
• สิทธิรับ Starbucks e-Coupon มอบให้เฉพาะผู้ขอเอาประกันภัยที่ตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาบริการของบริษัทฯ เท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
• ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
ทราเวลไอโก โทร. +66 (0)2 187 1008
TraveliGo @CentralPlaza WestGate โทร.+66 (0)2 005 3232
LINE @TraveliGo.com หรือ LINE ChatBot @TraveliGo
อีเมล  booking@traveligo.com