โปรโมชั่น | ซื้อประกันภัยการเดินทาง มีสิทธิรับบัตร STARBUCKS

ซื้อประกันภัยการเดินทาง มีสิทธิรับบัตร STARBUCKS

 
  เที่ยวปลอดภัย อุ่นใจทุกการเดินทาง  

เมื่อซื้อประกันภัยจาก MSIG ผ่าน TraveliGo
ซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศแบบรายเที่ยวหรือรายปี
ก็มีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 600 บาท
ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2566 - 31 ม.ค. 2567

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 

 

ประกันเดินทางรายเที่ยว (SINGLE TRIP)
เบี้ยประกันภัย 500 บาทขึ้นไป, มีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 100 บาทต่อท่าน
เบี้ยประกันภัย 1,200 บาทขึ้นไป, มีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 200 บาทต่อท่าน


ประกันเดินทางรายปี (ANNUAL TRIP)
เบี้ยประกันภัย 3,750 บาทขึ้นไป, มีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 400 บาทต่อท่าน
เบี้ยประกันภัย 5,800 บาทขึ้นไป, มีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 500 บาทต่อท่าน
เบี้ยประกันภัย 8,200 บาทขึ้นไป, มีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 600 บาทต่อท่าน


การจัดส่ง:
• ผู้ขอเอาประกันภัยท่านแรกจะได้รับ SMS ภายในเวลา 30 วันหลังจากซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางที่กำหนด
• สิทธิรับ Starbucks e-Coupon มอบให้เฉพาะผู้ขอเอาประกันภัยที่ตอบแบบสอบถามเพื่อการพัฒนาบริการของบริษัทฯ เท่านั้น
• ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
• ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
• รับประกันภัยโดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

 
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
ทราเวลไอโก โทร. +66 (0)2 001 5855
LINE @TraveliGo.com 
อีเมล  booking@traveligo.com