โปรโมชั่น | Stay Protect When You Travel With MSIG

Stay Protect When You Travel With MSIG

อยากเที่ยวต้องได้เที่ยว
เจ็บป่วยรักษาได้ รวมคุ้มครอง COVID-19

เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทาง MSIG TRAVEL EASY
มีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon สูงสุด 700 บาท ตามเงื่อนไขที่กำหนด
ตั้งแต่ 1 กันยายน - 31 ธันวาคม 2565
 
เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางรายเที่ยว (ต่อท่าน) 
ซื้อประกันภัยการเดินทางครบ 500 บาท มีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 100 บาท
ซื้อประกันภัยการเดินทางครบ 900 บาท มีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 200 บาท
 
เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางรายปี
ซื้อประกันภัยการเดินทางครบ 3,750 บาท มีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท
ซื้อประกันภัยการเดินทางครบ 5,800 บาท มีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 600 บาท
ซื้อประกันภัยการเดินทางครบ 8,200 บาท มีสิทธิรับ Starbucks e-Coupon มูลค่า 700 บาท 
 
ระยะเวลาในการจัดส่งบัตรสตาร์บัคส์:
- ผู้ขอเอาประกันภัยจะได้รับ SMS ภายในเวลา 30 วันหลังจากซื้อกรมธรรม์ประกันภัยผ่านช่องทางที่กำหนด
- ขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก เงื่อนไขโปรโมชั่นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
- ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
- รับประกันภัยโดย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
 

หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
ทราเวลไอโก โทร. +66 (0)2 187 1008
TraveliGo @CentralPlaza WestGate โทร.+66 (0)2 005 3232
LINE @TraveliGo.com หรือ LINE ChatBot @TraveliGo
อีเมล  booking@traveligo.com