โปรโมชั่น | อุ่นใจก่อนเที่ยว ซื้อประกันการเดินทางกับ MSIG

อุ่นใจก่อนเที่ยว ซื้อประกันการเดินทางกับ MSIG

อุ่นใจก่อนเที่ยว ซื้อประกันการเดินทางกับ MSIG
ผ่าน www.traveligo.com/insurance
วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2562 เท่านั้น!
 
เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางรายเที่ยว (ต่อท่าน) จะได้รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ / Starbucks e-Coupon ต่อไปนี้
เบี้ยประกันภัย 500 บาทขึ้นไป รับบัตรสตาร์บัคส์มูลค่า 100 บาท
เบี้ยประกันภัย 900 บาทขึ้นไป รับบัตรสตาร์บัคส์มูลค่า 200 บาท
 
 
เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางรายปี แผน Easy3 (ต่อท่าน) จะได้รับบัตรกํานัลสตาร์บัคส์ / Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท
เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางรายปี แผน Easy2 (ต่อท่าน) จะได้รับบัตรกํานัลสตาร์บัคส์ / Starbucks e-Coupon มูลค่า 600 บาท
เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางรายปี แผน Easy1 (ต่อท่าน) จะได้รับบัตรกํานัลสตาร์บัคส์ / Starbucks e-Coupon มูลค่า 600 บาท หรือ บัตรกํานัลสําหรับเข้าใช้บริการใน Miracle Lounge ทั้ง 9 แห่ง ในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 
ระยะเวลาในการจัดส่งบัตรสตาร์บัคส์: บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกํานัลสตาร์บัคส์ภายใน 30 วันทําการ หรือ Starbucks e-Coupon ภายใน 15 วันทําการ
หลังจากซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศโดยจะทําการจัดส่งบัตรกํานัลไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย และ e-Coupon จะจัดส่งเป็น SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
 
 
 
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
ทราเวลไอโก โทร. 02-1871008
ทราเวลไอโก @เซ็นทรัลเวิลด์
อีเมลล์ booking@traveligo.com
Line @TraveliGo.com