โปรโมชั่น | Muang Thai Insurance

โปรโมชั่น | Muang Thai Insurance

Muang Thai Insurance

 เมืองไทยประกันภัย  ยิ้มได้ เมื่อภัยมา
ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ วันนี้ - 29 กุมภาพันธ์ 2563
 
ต่อที่ 1 เบี้ยประกันภัยรวมทุก 500 บาท/กรมธรรม์ 
รับ Starbuck e-Coupon มูลค่า 100 บาท (รวมมูลค่าสูงสุด 500 บาท)
 
ต่อที่ 2 รายปีรับเพิ่ม! บัตรเงินสด King Power
เบี้ยประกันภัยรวม 4,000-7,999 บาท/กรมธรรม์ รับบัตรเงินสด King Power มูลค่า 500 บาท
เบี้ยประกันภัยรวม 8,000 บาทขึ้นไป/กรมธรรม์ รับบัตรเงินสด King Power มูลค่า 1,500 บาท
 
วิธีการจัดส่ง Starbucks e-Coupon และ บัตรกำนัล King Power
- สิทธิประโยชน์เฉพาะประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ แผน Happy Trip
- กรมธรรม์ที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายต้องออกกรมธรรม์วันนี้– 29 ก.พ. 2563 และชำระเงินแล้วเท่านั้น
- บริษัทฯจะจัดส่ง Starbucks e-Coupon ทางข้อความ SMS หมายเลขโทรศัพท์มือถือของผู้เอาประกันภัย ที่ระบุในข้อมูลการซื้อภายใน 30 วันหลังทำรายการเสร็จสิ้น ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
- Starbucks e-Coupon ที่จัดส่งทาง SMS จะมีมูลค่า 100 บาท จะถูกจัดส่งให้เท่ากับจำนวนสิทธิที่ท่าน และผู้เดินทางทั้งหมดในกรมธรรม์ได้รับตามโปรโมชั่นผ่านทาง SMS 
- ท่านสามารถส่งต่อ Starbucks e-Coupon ให้กับผู้เดินทางท่านอื่นๆท่านได้ ผ่านการส่ง SMS 
- หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขกรมธรรม์ที่อาจจะส่งผลถึงโปรโมชั่นแจก Starbucks e-Coupon  บริษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการส่ง SMS ตามความเหมาะสม
- บัตรกำนัล King Power จะจัดส่งตามที่อยู่ผู้ถือกรมธรรม์ ภายใน 30 วันหลังทำรายการเสร็จสิ้น ของรางวัลไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้
- กรณียกเลิกกรมธรรม์บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลหรือแจ้งยกเลิก QR code ที่ท่านได้รับตามที่ระบุไว้ใน Starbucks e-Coupon 
- การตัดสินและคำชี้ขาดของบริษัทฯ ถือเป็นข้อยุติ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายการสนับสนุน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
+ ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัย +
 
วิธีการใช้งาน Starbucks e-Coupon 
- หลังจากที่ท่านได้รับ SMS จากทางบริษัทฯ แล้ว ท่านต้องดาวน์โหลด Starbucks e-Coupon จาก link ที่ได้ระบุไว้ ซึ่งลูกค้าสามารถตรวจสอบระยะเวลาการใช้งาน และมูลค่าเงินที่ระบุใน e-Coupon
- เปิดหน้าจอที่มีรูป Starbucks e-Coupon ที่ได้รับมา และสแกน QR Code เพื่อใช้สิทธิ์ที่ร้านสตาร์บัคส์ โดยต้องสแกนจากหน้าจออุปกรณ์สื่อสารเท่านั้น (ทางร้านสตาร์บัคส์ไม่รับ e-Coupon ในรูปแบบการปริ้นกระดาษเพื่อใช้งานหน้าร้านค้า) 
 
หมายเหตุ: กรณีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าเกินกว่ามูลค่าใน Starbucks e-Coupon ผู้ใช้งาน QR Code จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนต่างนี้ในรูปแบบเงินสด บัตรเครดิต หรือบัตรกำนัลสตาร์บัคส์เท่านั้น 
 
Terms and Conditions
- กรณีที่ท่านได้รับ Starbucks e-Coupon หลายใบ ท่านสามารถนำคูปองไปใช้งานต่อเนื่องในการจ่ายสินค้าได้ จนกว่าเงินใน e-Coupon จะเทียบเท่ากับมูลค่าสินค้าจริง จำกัด 15 ใบ ต่อ 1 ใบเสร็จ 
- คูปองดังกล่าวไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด, โอนเงินไปสู่บัตรหมายเลขอื่นของบัตรกำนัลสตาร์บัคส์, ไม่สามารถเติมเงินในบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ หรือเพิ่มเติมยอดเงินใน e-Coupon ได้ 
- ลูกค้าจะไม่ได้รับสิทธิ์การสะสมดาวของ My Starbucks Rewards™ หากลูกค้าใช้จ่ายด้วย Starbucks e-Coupon 
- คูปองดังกล่าวสามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นส่งเสริมการขายของทางร้านสตาร์บัคส์ได้ 
- กรณีที่พบว่ามูลค่าเงินในบัตรไม่ตรงกับเงื่อนไขโปรโมชั่นที่ท่านได้รับ โปรดติดต่อกลับมายังบริษัทประกัน โดยแจ้งชื่อ-นามสกุล, หมายเลขกรมธรรม์, เลข 16 หลักที่อยู่ด้านล่าง QR code เพื่อทางบริษัทฯ จะดำเนินการส่งตรวจสอบกับทางบริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด
- มูลค่าเงินใน Starbucks e-Coupon ไม่สามารถแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงได้ ยกเว้นกรณีเกิดความผิดพลาดในการจัดส่งมูลค่า Starbucks e-Coupon ที่เกิดจากบริษัทฯ เท่านั้น 
- ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย หรือการเรียกร้องใดๆ กรณีเครื่องสแกนหน้าร้านสตาร์บัคส์มีปัญหา ทางร้านจะดำเนินการแก้ไขให้ลูกค้าต่อไป 
- ระยะเวลาการใช้ (วันหมดอายุ) ที่ปรากฏใน Starbucks e-Coupon นับจากวันที่บริษัทฯ ทำการสั่งซื้อกับ บริษัท สตาร์บัคส์ คอฟฟี่ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือขยายระยะเวลาหลังจากลูกค้าได้รับ Starbucks e-Coupon ได้.
 
 ซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศ 
 
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ ทราเวลไอโก
โทร. +66 (0)2 187 1008
TraveliGo @Central World โทร. +66 (0)2 103 1539
อีเมล  booking@traveligo.com  หรือ Line @TraveliGo.com
LINE ChatBot @TraveliGo