โปรโมชั่น | อุ่นใจทุกการเดินทาง พร้อมรับ Gift Voucher สูงสุด 300 บาท

อุ่นใจทุกการเดินทาง พร้อมรับ Gift Voucher สูงสุด 300 บาท

อุ่นใจทุกการเดินทาง

เมื่อซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ รายเที่ยว กับ TraveliGo 
ผ่าน www.traveligo.com/insurance
รับฟรี! TraveliGo Gift Voucher สูงสุด 300 บาท*
1 ธันวาคม 2564 - 30 เมษายน 2565
 
*เงื่อนไขเป็นไปตามกำหนด
 
ซื้อประกันภัยการเดินทางรายเที่ยว รับ TraveliGo Gift Voucher ฟรีดังนี้
• ซื้อประกันภัยการเดินทางครบ 700 บาท รับ TraveliGo Gift Voucher มูลค่า 100 บาท
• ซื้อประกันภัยการเดินทางครบ 1,200 บาท รับ TraveliGo Gift Voucher มูลค่า 200 บาท
• ซื้อประกันภัยการเดินทางครบ 1,600 บาท รับ TraveliGo Gift Voucher มูลค่า 300 บาท
 
ระยะเวลาโปรโมชั่น: ซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศภายใน 1 ธันวาคม 2564 - 30 เมษายน 2565
 
 ซื้อประกัน Click 
 
ระยะเวลาในการจัดส่ง Gift Voucher
- บริษัทฯ จะจัดส่ง TraveliGo Gift Voucher ภายใน 15 วันทําการ หลังจากซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศโดยจะทําการจัดส่งTraveliGo E-Gift Card ไปยังที่อยู่อีเมลของผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้
- กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน TraveliGo Gift Voucher ตามมูลค่าที่ระบุในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
 
ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้ TraveliGo Gift Voucher
• รับรหัสส่วนลดจาก Gift Voucher สูงสุด 300 บาท ต่อรายการจอง สำหรับทำการจองเที่ยวบินหรือที่พักทั่วโลก และชำระเงินผ่านเว็บไซต์ https://th.traveligo.com เป็นสกุลเงินบาท (การชำระเงิน ณ ที่พักไม่ร่วมรายการ)
• รหัสส่วนลดที่ได้รับจะมีอายุ 1 ปี
• เมื่อเลือกเที่ยวบินหรือที่พักเรียบร้อยแล้ว หลังจากกรอกข้อมูลผู้เดินทาง จะปรากฏกล่องสำหรับใส่รหัสส่วนลด ส่วนลดที่ได้รับจะแสดงในขั้นตอนสุดท้ายของการจองหลังใส่รหัสส่วนลดที่ถูกต้องแล้ว ก่อนการชำระเงิน
• ส่วนลดนี้ใช้สำหรับการจองและชำระค่าบริการผ่านทางออนไลน์เท่านั้น
• กรุณาทำการจองล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งและห้องพักที่ว่างในขณะนั้น และเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขตามเว็บไซต์ TraveliGo
• สิทธิ์ส่วนลดไม่สามารถโอนมอบให้แก่ผู้อื่น สะสม หรือเเลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• รหัสส่วนลดนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆได้ 
• การจองเที่ยวบินและที่พักเป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่บริษัทฯกำหนดไว้
• สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของ TraveliGo เป็นที่สิ้นสุด
 
 
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
ทราเวลไอโก โทร. +66 (0)2 187 1008
TraveliGo @CentralPlaza WestGate โทร.+66 (0)2 005 3232
LINE @TraveliGo.com หรือ LINE ChatBot @TraveliGo
อีเมล  booking@traveligo.com