โปรโมชั่น | ประกันภัยการเดินทางพร้อมความคุ้มครองจาก COVID-19

ประกันภัยการเดินทางพร้อมความคุ้มครองจาก COVID-19

เที่ยวต่างประเทศอย่างอุ่นใจ

เลือกซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ
ที่ TraveliGo
เริ่มเพียง 165 บาท
 FREE! คุ้มครองคุณจาก COVID-19 

 

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 

 
ข้อกำหนดและเงื่อนไข
• สำหรับการซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศและชำระเงินออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ TraveliGo เป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
• กรุณาทำการซื้อประกันล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและเงื่อนไขตามเว็บไซต์ TraveliGo
• โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถโอนมอบให้แก่ผู้อื่น สะสม หรือเเลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
• บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตัดสินของ TraveliGo เป็นที่สิ้นสุด
 
 
หากมีข้อสงสัย กรุณาติดต่อ
ทราเวลไอโก โทร. +66 (0)2 001 5855
TraveliGo @CentralPlaza WestGate โทร.+66 (0)2 005 3232
LINE @TraveliGo.com หรือ LINE ChatBot @TraveliGo
อีเมล  booking@traveligo.com