วิธีการจองตั๋วเครื่องบินกับ TraveliGo

ค้นหาเที่ยวบิน

เริ่มการค้นหาโดยระบุรายละเอียดเที่ยวบิน

เลือกและจองเที่ยวบิน

รายละเอียดเที่ยวบิน (สายการบิน, ตารางบิน, ค่าโดยสาร ฯลฯ) จะปรากฏอยู่บนหน้าผลลัพธ์การค้นหา

กรอกข้อมูลการติดต่อและข้อมูลผู้โดยสาร

กรอกข้อมูลการติดต่อและข้อมูลผู้โดยสาร หลังจากเลือกเที่ยวบินที่ต้องการแล้ว

ดำเนินการชำระเงิน

เลือกช่องทางการชำระเงินและทำการชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด

รับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์

หลังจากที่เราได้รับการชำระเงินของคุณแล้ว คุณจะได้รับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ทางอีเมล์

 

หากคุณต้องการความช่วยเหลือ หรือไม่ได้รับตั๋วอิเล็กทรอนิกส์/ใบยืนยันการจองโรงแรมภายใน 60 นาที ภายหลังจากการชำระเงิน

กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของเราซึ่งให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์