Pansion Cardak, Mostar, เฮอรเซโกวีนา เนเรสวา, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา

Pansion Cardak (Pansion Cardak)

Jusovina Br 3
แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
ทำไมต้องจองที่พักกับเรา
  • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
  • ไม่คิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก
  • รับประกันราคาที่ดีที่สุด

Available now over 1,200,000 hotels worldwide

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม
  • ฟรี Wifi

โรงแรมใกล้เคียง

(0.35 km)
Mostar, เฮอรเซโกวีนา เนเรสวา
(0.03 km)
Mostar, เฮอรเซโกวีนา เนเรสวา
(0.04 km)
Mostar, เฮอรเซโกวีนา เนเรสวา
(0.07 km)
Mostar, เฮอรเซโกวีนา เนเรสวา
(0.10 km)
Mostar, เฮอรเซโกวีนา เนเรสวา
(0.24 km)
Mostar, เฮอรเซโกวีนา เนเรสวา
(0.12 km)
Mostar, เฮอรเซโกวีนา เนเรสวา
(0.13 km)
Mostar, เฮอรเซโกวีนา เนเรสวา
(0.31 km)
Mostar, เฮอรเซโกวีนา เนเรสวา
(0.29 km)
Mostar, เฮอรเซโกวีนา เนเรสวา
(0.08 km)
Mostar, เฮอรเซโกวีนา เนเรสวา
(0.21 km)
Mostar, เฮอรเซโกวีนา เนเรสวา
(0.37 km)
Mostar, เฮอรเซโกวีนา เนเรสวา
(0.11 km)
Mostar, เฮอรเซโกวีนา เนเรสวา
(0.38 km)
Mostar, เฮอรเซโกวีนา เนเรสวา
(0.27 km)
Mostar, เฮอรเซโกวีนา เนเรสวา
(0.33 km)
Mostar, เฮอรเซโกวีนา เนเรสวา
(0.37 km)
Mostar, เฮอรเซโกวีนา เนเรสวา
(0.33 km)
Mostar, เฮอรเซโกวีนา เนเรสวา
(0.15 km)
Mostar, เฮอรเซโกวีนา เนเรสวา