The Oberoi Grand, Kolkata, กัลกัตตา, เบงกอลตะวันตก, อินเดีย

The Oberoi Grand, Kolkata (The Oberoi Grand, Kolkata)

15 Jawaharlal Nehru Road
แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
ทำไมต้องจองที่พักกับเรา
  • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
  • ไม่คิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก
  • รับประกันราคาที่ดีที่สุด

Available now over 1,200,000 hotels worldwide

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม
  • ฟรี Wifi

โรงแรมใกล้เคียง

(0.36 km)
กัลกัตตา, เบงกอลตะวันตก
(0.13 km)
กัลกัตตา, เบงกอลตะวันตก
(0.42 km)
กัลกัตตา, เบงกอลตะวันตก
(0.31 km)
กัลกัตตา, เบงกอลตะวันตก
(0.32 km)
กัลกัตตา, เบงกอลตะวันตก
(0.06 km)
กัลกัตตา, เบงกอลตะวันตก
(0.13 km)
กัลกัตตา, เบงกอลตะวันตก
(0.07 km)
กัลกัตตา, เบงกอลตะวันตก
(0.39 km)
กัลกัตตา, เบงกอลตะวันตก
(0.38 km)
กัลกัตตา, เบงกอลตะวันตก
(0.34 km)
กัลกัตตา, เบงกอลตะวันตก
(0.45 km)
กัลกัตตา, เบงกอลตะวันตก
(0.35 km)
กัลกัตตา, เบงกอลตะวันตก
(0.33 km)
กัลกัตตา, เบงกอลตะวันตก
(0.30 km)
กัลกัตตา, เบงกอลตะวันตก
(0.30 km)
กัลกัตตา, เบงกอลตะวันตก
(0.45 km)
กัลกัตตา, เบงกอลตะวันตก
(0.50 km)
กัลกัตตา, เบงกอลตะวันตก
(0.44 km)
กัลกัตตา, เบงกอลตะวันตก
(0.23 km)
กัลกัตตา, เบงกอลตะวันตก