Ascott Shanghai Pudong, หวงผู, เซี่ยงไฮ้, จีน

Ascott Shanghai Pudong (Ascott Shanghai Pudong)

3 Pudong Avenue,shanghai,200120
แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
ทำไมต้องจองที่พักกับเรา
  • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
  • ไม่คิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก
  • รับประกันราคาที่ดีที่สุด

Available now over 1,200,000 hotels worldwide

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม
  • ฟรี Wifi

โรงแรมใกล้เคียง

(0.72 km)
ผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
(0.59 km)
หงโขว่, เซี่ยงไฮ้
(0.63 km)
ผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
(0.66 km)
หงโขว่, เซี่ยงไฮ้
(0.88 km)
ผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
(0.72 km)
ผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
(0.23 km)
ผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
(0.93 km)
หงโขว่, เซี่ยงไฮ้
(0.73 km)
ผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
(0.97 km)
ผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
(0.76 km)
จิ้งอัน, เซี่ยงไฮ้
(0.96 km)
จิ้งอัน, เซี่ยงไฮ้
(0.73 km)
หวงผู, เซี่ยงไฮ้
(0.89 km)
หวงผู, เซี่ยงไฮ้
(0.51 km)
ผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
(0.69 km)
ผู่ตง, เซี่ยงไฮ้
(0.75 km)
หวงผู, เซี่ยงไฮ้
(0.44 km)
หวงผู, เซี่ยงไฮ้
(0.17 km)
หวงผู, เซี่ยงไฮ้
(0.29 km)
Fuxin, เหลียวหนิง