Harare Safari Lodge, Harare, ฮาราเร, ซิมบับเว

Harare Safari Lodge (Harare Safari Lodge)

Stand 21, Mcllwaine, Lake Chivero
แสดงแผนที่
แสดงแผนที่
ทำไมต้องจองที่พักกับเรา
  • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
  • ไม่คิดค่าธรรมเนียมการยกเลิก
  • รับประกันราคาที่ดีที่สุด

Available now over 1,200,000 hotels worldwide

สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในโรงแรม
  • ฟรี Wifi

โรงแรมใกล้เคียง

(4.70 km)
Harare, ฮาราเร
(0.88 km)
Harare, ฮาราเร
(0.23 km)
Harare, ฮาราเร
(4.70 km)
Harare, ฮาราเร
(2.03 km)
Harare, ฮาราเร
(0.38 km)
Harare, ฮาราเร
(11.98 km)
Harare, ฮาราเร
(1.11 km)
Harare, ฮาราเร
(4.94 km)
Harare, ฮาราเร
(1.24 km)
Harare, ฮาราเร
(8.44 km)
Harare, ฮาราเร
(1.26 km)
Harare, ฮาราเร
(11.64 km)
Harare, ฮาราเร
(6.76 km)
Harare, ฮาราเร
(12.77 km)
Harare, ฮาราเร