สัมผัสความงดามของน้ำตกในแองการ่า สิ่งมหัศจรรย์ทาง ธรรมชาติของโลก เที่ยวชมดินแดนแห่งคาสิโนแห่งฝั่งตะวันออก

ทัวร์อเมริกา นครนิวยอร์ก แอตแลนติกซิตี น้ำตกไนแอการา

การผจญภัย ชายหาดและแสงอาทิตย์ เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง กีฬา ศาสนา อุทยานแห่งชาติ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พักโรงแรม 4 ดาว พักโรงแรม 5 ดาว ล่องเรือ ฟาร์ม สวนผลไม้ ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทะเลสาบ พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

ทัวร์อเมริกา นครนิวยอร์ก แอตแลนติกซิตี น้ำตกไนแอการา 12 วัน 9 คืน โดยสายการบินกาตาร์ แอร์ไลน์ เที่ยวนิวยอร์ก ย่านไทม์สแควร์ นิวเจอร์ซีย์ ล่องเรือชมเทพีสันติภาพ สวนสาธารณะแห่งรัฐลิเบอร์ตี้ ตึกเอ็มไพร์เสตท นั่งเฮลิคอปเตอร์ชมเมืองนิวยอร์ก ฟิลาเดลเฟีย แอตแลนติก ซิตี้ วอชิงตัน ดีซี ทำเนียบขาว อนุสาวรีย์วอชิงตัน เข้าชมสถาบันสมิธโซเนียน แฮร์ริสเบิร์ก เข้าชมโรงงานช็อกโกแลต เมืองบัฟฟาโล่ อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า เมืองออลบานี (เมืองหลวงของรัฐนิวยอร์ก) บอสตัน โบสถ์เหนือเก่า บ้านพอลริเวียร์ ธรรมเนียบรัฐบาลเก่า ตลาดฟาเนย ฮอลล์ สวนสาธารณะบอสตัสคอมมอน พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์บอสตัน เฟนเวย์พาร์ค มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช เทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ MIT พิพิธภัณฑ์เจเอฟเค อ่าวบอสตัน


รหัสทัวร์ : TATUS8280
 นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา
สายการบินไชน่าแอร์ไลน์
วันที่เดินทาง :
06 เม.ย. 2567 ถึง 17 เม.ย. 2567 ช่วงเวลาอื่น
ราคาเริ่มต้น
USD 5,567
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 001 5855
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • วันที่
  1
  กรุงเทพฯ - ไทเป (ไต้หวัน)

  08.00 น. ทุกท่านพร้อมกัน ณ เคาน์เตอร์สายการบินไชน่าแอร์ไลน์ แถว U ประตู 8 สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสาร
  11.10 น. ออกเดินทางสู่ ไทเป ประเทศไต้หวัน โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI834
  15.40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ไทเป (แวะเปลี่ยนเครื่อง) เดินทาง 3.40 น.
  17.30 น. ออกเดินทางสู่ นิวยอร์ก โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI012
  20.35 น. เดินทางถึงสนามบิน เจเอฟเค (นิวยอร์ก) นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก 
  พักที่ HOLIDAY INN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่
  2
  New York - Sightseeing - Times Square - New Jersey - Boat trip to see the Statue of Peace - Liberty State Park - Empire State Building - Helicopter ride to see New York City

  In the morning, breakfast is served at the hotel restaurant.
  In the morning, take you on a journey to “New York City” (NEW YORK) via the route to see the Brooklyn Bridge (BROOKLYN BRIDGE), which is the oldest suspension bridge in the United States, with a length of 1,825 meters, spanning the East River. Connecting New York City, Manhattan Island, and the Brooklyn area, "Hudson YARDS" (HUDSON YARDS), also known as VESSEL, is a new building and a new center of tourism in New York City. It is a place to relax. There are many shopping and restaurants. It is also another point for viewing the city. It consists of many interconnected steps. and led him to sit “Helicopter” (seats 6 people per boat) See the beauty of New York City from the sky. Which is known to have one of the most beautiful views in the world. Anyone who comes to visit New York must try to experience the atmosphere from Take a helicopter ride to tour the city. (Note: Helicopter rides Depends on the weather Since it is a lump sum payment in advance, it is not refundable. In cases where a helicopter ride is not possible)
  Take you on a journey to “Liberty State Park” (LIBERTY STATE PARK) is a public park in New Jersey. of the United States located on upper New York Harbor in Jersey City, across from Liberty Island and Ellis Island. This park opened in 1976 and takes you on a "boat trip" to visit Liberty Island. See the "Statue of Liberty" (STATUE OF LIBERTY), formerly known as LIBERTY ENLIGHTENING THE WORLD, located at Bek Lo Island. Hudson Bay Estuary It is a gift given by the French to the Americans. On the day America celebrated its 100th anniversary on July 4, 1876, it was officially handed over. It was received by President Grover Cliff Land on October 28, 1886. The "Statue of Liberty" is a bronze metal sculpture. Statue of a goddess covered in a robe Right hand holding up a torch His left hand holds a tablet with the United States Declaration of Independence. And was registered as a World Heritage Site by UNESCO in 1984. Then take you back to shore, taking you through "GROUND ZERO", a place that used to be home to “The World Trade Building” was called as soon as the attack ended. United States government agencies and private agencies are working together to improve the area into a place of remembrance for the victims of the 911 attacks.
  Noon: Lunch is served at the restaurant.
  Afternoon, take you through the tour of the "Empire State Building" (EMPIRE STATE BUILDING), a building that used to be the tallest building in the world, now the 14th tallest building in the world, with a total of 102 floors. This building is also a filming location. Many Hollywood films have been used as locations for filming important scenes such as SLEEPLESS IN SEATTLE, KING KONG, etc. (Note: If you have time, you can choose to buy a ticket to see the view above. The tour price does not include entry to the Empire State Building. There is an additional charge of approximately 40 USD per person.)
  Guided tour of New York City See the Manhattan area Which is home to important places such as Wall Street (WALL STREET) is the name of a street in Manhattan. This street is one of the oldest streets in the city. which is another financial center and the New York Stock Exchange Starting on this road, it takes you through the area of "Radio City Music Hall" (RADIO CITY MUSIC HALL), a movie theater and concert hall with a capacity of 6,500 seats, and takes you to the area of "Fifth Avenue". New” (FIFTH AVENUE), an area that is a center of products Leading brands and modern fashion There is also the famous department store MACY, taking you to the "Times Square" area (TIME SQUARE). Everyone is free to walk around, take photos of New York City or shop for various brand name products at your leisure.
  In the evening, dinner will be served at the restaurant.
  After the meal, you will be transferred to your accommodation. Free to relax as you wish. Good night.
  Stay at HOLIDAY INN HOTEL or similar accommodation.

 • วันที่
  3
  นิวยอร์ก - ฟิลาเดลเฟีย - แอตแลนติก ซิตี้

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองฟิลาเดลเฟีย” (PHILADELPHIA) มลรัฐเพนซิลวาเนีย ซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา นำท่านชม “ระฆังแห่งอิสรภาพ หรือลิเบอร์ตี้ เบลล์”(LIBERTY BELL) จัดเป็นระฆังที่มีความหมายต่อประวัติศาสตร์ชาติอเมริกัน เพราะเป็นระฆังใบที่ส่งเสียงก้องกังวานหลังประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นตรงต่อจักรภพอังกฤษ ในปี 1776 เหตุที่เลือกใช้ระฆังใบนี้เพราะรอบๆระฆังจารึกข้อความที่มีความหมายจับใจเกี่ยวกับเสรีภาพไว้ว่า “ขอให้เสรีภาพจงมีแด่คนทุกคนที่อาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินนี้” ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประกาศอิสรภาพพอดี ระฆังเสรีภาพใบนี้มีน้ำหนัก 2,080 ปอนด์ เริ่มแขวนเป็นระฆังประจำเมืองฟิลาเดลเฟีย ตั้งแต่ปี 1753 ใช้ตียามมีการประชุมหรือเหตุการณ์สำคัญ ก่อนจะใช้ในการตีเพื่อประกาศเอกราช หลังจากนั้นก็จะตีไว้อาลัยในอสัญกรรมของคณะผู้กอบกู้อิสรภาพทุกๆ คน ระฆังเริ่มปรากฏรอยร้าวในปี 1835 และแตกปริหลังการตีฉลองวันเกิดประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน ทำให้ทางการสหรัฐยกเลิกการตีระฆังพร่ำเพรื่อ เพื่อยืดอายุของระฆังให้ยาวนานที่สุด จากนั้น นำท่านชม “อินดีเพนเด้นซ์ฮอลล์” (INDEPENDENCE HALL) สถานที่ประกาศอิสรภาพ ตั้งอยู่ในสวนที่เมืองฟิลาเดลเฟีย ซึ่งได้ประกาศเอกราชไว้ในปี ค.ศ. 1776 คำประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน แถลงว่า อาณานิคมอเมริกา 13 แห่ง ขอแยกตัวจากอังกฤษ 
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  ช่วงบ่าย ได้เวลาอันสมควร นำทุกท่านเดินทางสู่ “เมืองแอตแลนติก ซิตี้” (ATLANTIC CITY) ดินแดนแห่งคาสิโน (เวลาเดินทาง 1.20 ช.ม.) ที่ขึ้นชื่อที่สุดด้านฝั่งตะวันออก (ลาสเวกัสตะวันออก) ด้วยทิวทัศน์อันงดงาม ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก ต่างใฝ่ฝันที่จะมาเสี่ยงโชค ณ เมืองนี้ อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคที่คาสิโน หรืออิสระเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้า ณ ถนนบอร์ดวอล์ค ซึ่งเป็นถนนสายเก่าแก่ของเมืองแอตแลนติก ซิตี้ สร้างขึ้นในปี 1870 ในอดีตมีความกว้างเพียง 12 ฟุต แต่ปัจจุบันมีความกว้างถึง 40 ฟุต และมีความยาวถึง 4.5 ไมล์ ซึ่งตลอดสายเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านค้าซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกก็ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้ เพลิดเพลินกับการเดินเล่นริมหาดที่มีเสน่ห์ของแอตแลนติกซิตี้ ซึ่งมีทั้งคาสิโน ร้านค้าและสวนสนุก หรือไปชมสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอื่นๆ ที่อยู่ตลอดแนวชายฝั่งนิวเจอร์ซีย์แอตแลนติกซิตี้เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมใน ชายฝั่งตะวันออกของอเมริกา ที่ตั้งอยู่บนเกาะ Absecon รัฐนิวเจอร์ซีย์ และมีชายหาดที่น่าสนใจ คาสิโน ห้องอาหาร บาร์และสวนสนุกที่ท่าเรือ ตั้งแต่ที่มีทางรถไฟมาถึงเกาะ Absecon เป็นครั้งแรกในปี 1854 เมืองแอตแลนติกซิตี้ก็เป็นเสมือนแหล่งความรื่นเริงบันเทิงใจสำหรับคนที่มาจากนิวยอร์กและเมืองใหญ่อื่นๆ สถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมแบบอาร์ตเดคโค ทำให้แอตแลนติกซิตี้ยังคงมีเสน่ห์ท่ามกลางพัฒนาการต่างๆ ที่เกิดขึ้น คุณจะได้พบกับ Steel Pier สวนสนุกริมฝั่ง และสถานที่ประวัติศาสตร์อย่างสนามกีฬา Boardwalk Hall แอตแลนติกซิตี้มีชื่อเสียงในด้านคาสิโนและชายฝั่งที่เต็มไปด้วยบาร์และร้านอาหารชั้นดีที่มีให้เลือกมากมายเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ประภาคาร Absecon เดินทางไปตามทิศใต้ของชายฝั่งไปยังมาร์เกทเพื่อเยี่ยมชม “ช้างลูซี่ Luzy The Elephant” (ชมและถ่ายรูปบริเวณด้านนอก) งานสร้างที่สวยงามนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 1881 และได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของชายฝั่งเจอร์ซีย์ 
  อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมเมืองและกิจกรรมต่างๆของคาสิโน 
  พักที่ SHERATON ATLANTIC HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่
  4
  แอตแลนติก ซิตี้ - วอชิงตัน ดีซี - ทำเนียบขาว - อนุสาวรีย์วอชิงตัน - เข้าชมสถาบันสมิธโซเนียน - แฮร์ริสเบิร์ก

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ “กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.” (WASHINGTON D.C.) นครหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกามีชื่อเต็มว่า DISTRICT OF COLUMBIA หรือใช้ตัวกันว่า D.C. กรุงวอชิงตัน ดีซี ตั้งอยู่ระหว่างมลรัฐเวอร์จิเนียกับแมรี่แลนด์ สร้างในสมัยประธานาธิบดีจอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐอเมริกาถูกสร้างขึ้นเพื่อทดแทนฟิลาเดเฟียที่เคยเป็นเมืองหลวงของสหรัฐสมัยเป็นดินแดนโพ้นทะเลของอังกฤษ และเป็นเมืองหนึ่งที่ได้รับการออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามเป็นระเบียบ และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญๆ โดยกรุงวอชิงตัน ดีซี นั้นติดกับรัฐเวอร์จิเนีย และรัฐแมรีแลนด์ ตั้งอยู่ในเขตฝั่งซ้ายของแม่น้ำพอตอแมก (POTOMAC RIVER) และแวะถ่ายรูปกับ “ทำเนียบขาว” (THE WHITE HOUSE) ที่พำนักของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา นำท่านชมและถ่ายรูปกับ “อนุสาวรีย์วอชิงตัน” (WASHINGTON MONUMENT)มีลักษณะเป็นแท่งโอบิลิสก์ สูง 169 เมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐฯ จากนั้น นำท่านเข้าชม “อนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น” (LINCOLN MEMORIAL) ใจกลางกรุงวอชิงตัน ดีซี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงอดีตประธานาธิบดีลินคอล์น ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะอันใหญ่โตภายในตัวเมืองและชม “อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเวียดนาม” (VIETNAM VETERAN MEMORIAL) ที่บนกำแพงสีดำมีรายชื่อของชาวอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามเวียดนามกว่า 58,000 คน ชม “อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหลี” (Korean War Veterans Memorial) เป็นรูปแกะสลักที่เป็นรูปทหาร ชม “อนุสรณ์สถานโธมัส เจฟเฟอร์สัน” (JEFFERSON MEMORIAL) อนุสรณ์สถานที่สวยงามและสำคัญแห่งหนึ่งในกรุงวอชิงตัน ดีซี มีรูปปั้นของประธานาธิบดีเจฟเฟอร์สันอยู่ด้านใน   
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “สถาบันสมิธโซเนียน” (SMITHSONIAN INSTITUTION) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยก่อตั้งขึ้นตามความประสงค์ของนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษ เจมส์ สมิธสัน (JAMES SMITHSON) ซึ่งระบุในพินัยกรรมว่าหากหลานชายของเขา เฮนรี่ เจมส์ ฮังเกอาร์ ฟอร์ด ไม่มีทายาทก็ให้ยกมรดกทั้งหมดให้แก่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพื่อก่อตั้งองค์กรที่สามารถเพิ่มพูนและเผยแพร่ความรู้ให้แก่มนุษยชาติ เข้าชม “พิพิธภัณฑ์ยานยนต์อากาศยาน” (NATIONAL AIR AND SPACE MUSEUM) ชมเครื่องบินหลายยุคหลายสมัย รวมทั้ง KITTY HAWK FLYER ที่เป็นเครื่องบินลำแรกของโลก ของพี่น้องตระกูลไรน์ ยานอวกาศอพอลโล 11 จรวดลำแรกที่โคจรไปกลับโลก – ดวงจันทร์ ชม “พิพิธภัณฑ์ประวัติธรรมชาติ” (NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY) เพลิดเพลินกับการชม หุ่นสตัฟฟ์ช้างป่าแอฟริกันตัวใหญ่ที่สุดในโลกนอกจากนั้นที่ยังมีห้องที่มีซากดึกดำบรรพ์ และมีโครงกระดูกไดโนเสาร์ที่ยืนตระหง่านอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีไฮไลท์  ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ “เพชรโฮ้ป” (HOPE DIAMOND) อันเป็นเพชรสีน้ำเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีประวัติอยู่ว่าเพชรนี้นำแต่ความเคราะห์ร้ายมาให้แก่ผู้เป็นเจ้าของเสมอ จนกระทั่งเจ้าของคนสุดท้ายจึงจำต้องส่งต่อมาให้แก่สถาบันสมิธโซเนียน 
   ........ น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองแฮร์ริสเบิร์ก (ระยะทาง 187 กม. เดินทางประมาณ 2 ชม.)
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  หลังอาหารนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
  พักที่ HOLIDAY INN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่
  5
  แฮร์ริสเบิร์ก เข้าชมโรงงานช็อกโกแลต - เมืองบัฟฟาโล่

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  หลังทานอาหาร นำท่านชม “เมืองแฮร์ริสเบิร์ก” (HARRISBURG) นำท่านแวะชมโรงงานช็อคโกแลตแสนอร่อยที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก และมีเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลต HERSHEY’S โรงงานนี้ถูกก่อตั้งขึ้นมาโดย MR.MILTON S.HERSHEY ในปีค.ศ.1876 โดยมีลูกอมคาราเมลรสนมที่มีชื่อเสียงโด่งดังว่า “HERSHEY’S CRYTAL A” ที่มาพร้อมกับประโยคเด็ดที่ว่า “MELT IN YOUR MOUTH” มีเวลาท่านได้ซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  ช่วงบ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ “เมืองบัฟฟาโล” (BUFFALO) เป็นเมืองในสหรัฐอเมริกาตั้งอยู่ในรัฐนิวยอร์ก อยู่ติดกับทะเลสาบอีรีและแม่น้ำไนแองการ่า บัฟฟาโลเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับสองในรัฐรองลงมาจากนครนิวยอร์ก
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่ HOLIDAY INN NIAGARA FALLS หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่
  6
  อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า - ล่องเรือชมน้ำตกไนแองการ่า - สะพานสายรุ้ง - ช้อปปิ้ง OUT LETS

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ช่วงเช้า จากนั้น เข้าสู่ “อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า” (ฝั่งอเมริกา) ที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสิ่งหนึ่งของโลก และเป็นสถานที่ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกัน น้ำตกไนแองการ่าเกิดจากปริมาณน้ำ ที่ไหลมาจากทะเลสาบทั้ง 5 และเป็นพรมแดนระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศแคนาดา น้ำตกไนแองการาประกอบด้วยน้ำตกสามแห่งที่แยกออกจากกัน คือ น้ำตกเกือกม้า (HORSESHOE FALLS บางครั้งก็เรียก น้ำตกแคนาดา) สูง 158 ฟุต, น้ำตกอเมริกาสูง 167 ฟุต, และน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือน้ำตก BRIDAL VEIL เดินทางถึงน้ำตกไนแองการ่า นำท่านเดินเข้าสู่จุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นน้ำตกไนแองการ่าได้อย่างชัดเจน มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจ ได้อย่างเต็มที่ 
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  บ่าย นำท่านผ่าน “สะพานสายรุ้ง (RAINBOW BRIDGE) สะพานสายรุ้ง ในน้ำตกไนแอการ่า เป็นสะพานเหล็กโค้งระหว่างประเทศ ข้ามหุบเขาแม่น้ำไนแอการ่า และสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก เชื่อมต่อกับเมืองของน้ำตกไนแอการ่า ,รัฐนิวยอร์ก ,สหรัฐอเมริกา (ไปทางทิศตะวันออก) และน้ำตกไนแอการ่า, รัฐออนแทรีโอ ,ประเทศแคนาดา (ตะวันตก) การออกแบบโดยสถาปนิก Richard (Su Min) Lee ความยาวรวม1,450 ฟุต (440 ม.)ความสูง202 ฟุต (62 ม.)ช่วงที่ยาวที่สุด 960 ฟุต (290 ม.) นำทุกท่านเดินทางสู่ “GOAT ISLAND” เกาะกลางที่คั่นกลางระหว่างน้ำตกอเมริกัน (AMERICAN FALL) และน้ำตกแคนาดา (CANADIAN FALL) เพื่อชมความงดงามของ BRIDAL VEIL FALLS และ น้ำตกเกือกม้า (HORSESHOE FALLS) นำท่านเดินเข้าสู่จุดชมวิว ที่สามารถมองเห็นน้ำตกไนแองการ่าได้อย่างชัดเจน มีเวลาให้ท่านเก็บภาพความประทับใจได้อย่างเต็มที่ นำท่าน “ล่องเรือ MAID OF THE MIST”สัมผัสกระแสน้ำที่งดงามดั่งธารทิพย์ร่วงรินจากฟากฟ้า ท่านจะได้ชมความงามและความใหญ่โตของน้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิด นับได้ว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวลือลั่นสนั่นโลกและเป็นแหล่งทำเงินให้กับแคนาดาและสหรัฐอเมริกาปีหนึ่งๆ นับจำนวนมหาศาล น้ำตกไนแอการ่า เป็นน้ำตกขนาดใหญ่หลายแห่งประกอบกัน ตั้งอยู่บนแม่น้ำไนแอการ่าทางตะวันออกของทวีปอเมริกาเหนือ บนพรมแดนระหว่างประเทศแคนาดากับสหรัฐอเมริกา น้ำตกไนแอการ่าประกอบด้วยน้ำตกสามแห่งที่แยกออกจากกัน คือ "น้ำตกเกือกม้า" สูง 57 เมตร น้ำตกอเมริกา สูงระหว่าง 21–34 เมตร และน้ำตกขนาดเล็กกว่าที่อยู่ติดกัน คือน้ำตก Bridal Veil แม้น้ำตกไนแอการ่าจะไม่สูงอย่างโดดเด่น แต่ก็กว้างมาก น้ำตกไนแองการ่ามีจุดชมวิวที่สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของทั้ง 2 ประเทศมานานกว่าศตวรรษ และแม่น้ำไนแอการ่าไหลมาจากทะเลสาบอีรีไหลผ่านน้ำตกไนแอการ่าลงสู่ทะเลสาบออนแทรีโอ เมืองสองฝั่งของน้ำตกในสองประเทศนั้นเป็นเมืองแฝด โดยในฝั่งแคนาดาคือ ไนแอการ่าฟอลส์ รัฐออนแทรีโอ ส่วนในฝั่งสหรัฐอเมริกาคือ ไนแอการ่าฟอลส์ รัฐนิวยอร์ก (หมายเหตุ : การล่องเรือ (MAID OF THE MIST) จะปิดให้บริการในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน - ปลายเดือนเมษายนเนื่องจากสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวย) 
  ท่านสามารถซื้อทัวร์นั่งเฮลิคอปเตอร์ (NIAGARA HELICOPTER) เพื่อชมความงามของน้ำตกไนแองการ่า ในมุมมองที่น่าตื่นเต้น เพื่อไม่ให้ท่านพลาดโอกาสในการเก็บภาพสวยๆ ในแต่ละมุม ควรเตรียมกล้องถ่ายรูปไว้ให้พร้อมตั้งแต่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ โดยทัวร์นี้จะเริ่มต้น ด้วยการชม โรงผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำ (The Sir Adam Beck Generating Plant) The Niagara Parks Commission School of Horticulture (หมายเหตุ การนั่งเฮลิคอปเตอร์ ขึ้นอยู่สภาพอากาศ ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม โปรดสอบถามหัวหน้าทัวร์ (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น))
  จากนั้น นำท่านสู่ ช้อปปิ้ง เอาท์เล็ท (FASHION OUTLETS OF NIAGARA FALLS USA) อิสระทุกท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย 
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่ HOLIDAY INN NIAGARA FALLS HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่
  7
  บัฟฟาโร่ - เมืองออลบานี (เมืองหลวงของรัฐนิวยอร์ก)

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  ช่วงเช้า หลังจากนั้น นำท่านเดินทางสู่  “เมืองออลบานี” (ระยะทาง 293 ไมล์ เดินทางประมาณ 4.30 ชม.) เป็นเมืองหลวงของรัฐนิวยอร์ก อยู่ห่างจากเมืองนิวยอร์ก 219 กม. เมืองนี้เป็นที่รู้จักในด้านสถาปัตยกรรม การพาณิชย์ วัฒนธรรม สถาบันอุดมศึกษา และประวัติศาสตร์อันยาวนาน เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของเขตเมืองหลวงของรัฐนิวยอร์ก ซึ่งประกอบด้วยพื้นที่ทางสถิติของ Albany– Schenectady – Troy Metropolitan รวมถึงเมืองใกล้เคียง และชานเมืองของ Troy, Schenectady และSaratoga Springs ด้วยจำนวนประชากรประมาณ 1.1 ล้านคนในปี 2556 เขตเมืองหลวงจึงเป็นเขตเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากเป็นอันดับสามของรัฐ ในปี 2020 ประชากรของออลบานีอยู่ที่ 99,224 คน 
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  ช่วงบ่าย นำท่านชม สถาปัตยกรรมของเมืองหลวงนิวยอร์ก ตื่นตาตื่นใจกับความสำเร็จทางสถาปัตยกรรมต่างๆ เพลิดเพลินกับร้านขายของแนวต่างๆ ในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของนิวยอร์ก ออลบานี จึงมีทุกสิ่งที่ต้องการ อย่างไรก็ตาม เมืองนี้มีอะไรมากกว่าการเป็นสัญลักษณ์ทางการเมือง เมืองแห่งนี้มีทั้งวิวทิวทัศน์ที่งดงามราวกับภาพวาด ร้านอาหารรสเลิศที่หลากหลาย และแหล่งประวัติศาสตร์ เยี่ยมชม “Empire State Plaza” เพื่อชมอาคารของรัฐบาลที่โดดเด่นและทันสมัย ซึ่งบางครั้งอาจได้เห็นการเมืองจากการประท้วงแบบสันติของประชาชน ในช่วงฤดูร้อน ออลบานีสร้างขึ้นโดยชาวดัตช์ในปี 1614 และเป็นหนึ่งในเมืองที่จัดตั้งด้วยกฎบัตรที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา เดินทางสู่ “STATE STREET” เพื่อชมบ้านในศตวรรษที่ 19 และเดินชมศาลากลางซึ่งเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์ เยี่ยมชม Corning Preserve แล้วเดินเล่นตามแนวแม่น้ำฮัดสันสัมผัสกับบรรยากาศที่แสนจะโลแมนติก 
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่ HOLIDAY INN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่
  8
  ออลบานี - บอสตัน - โบสถ์เหนือเก่า - บ้านพอลริเวียร์ - ธรรมเนียบรัฐบาลเก่า - Faneuil Hall Marketplace

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางสู่ “บอสตัน” (ระยะทาง 270 กม. เดินทางประมาณ 3 ชม.) เป็นเมืองหลวงของรัฐแมสซาชูเซตส์ในสหรัฐอเมริกา และเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตนิวอิงแลนด์ บอสตันเป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุด มั่งคั่งที่สุด และมีวัฒนธรรมที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ ธุรกิจที่สำคัญในบอสตัน ได้แก่ การศึกษา สถานพยาบาล การเงิน และเทคโนโลยีบอสตันได้ชื่อว่าเป็นศูนย์กลางการศึกษาที่สำคัญแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยกว่า 100 แห่งในเมืองบอสตัน โดยเฉพาะ “มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด” ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาบอสตัน” (Boston) เพราะเป็นถึงเมืองหลวงของรัฐแมสซาชูเซตส์ บอสตันเป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย แถมยังเป็นที่นิยมของคนที่ต้องการไปเรียนต่อต่างประเทศด้วย
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทาวเยี่ยมชม “โบสถ์เหนือเก่า” (Old North Church) เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองบอสตัน ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1723 ด้วยสถาปนิกชาวอังกฤษ และเป็นสถาปัตยกรรมที่ดูเรียบง่ายแต่ว่างดงาม ไม่ว่าใครที่เดินทางมาเที่ยวบริเวณนี้ ก็อยากให้มาชมความงดงามของโบสถ์แห่งนี้ ซึ่งโบสถ์แห่งนี้ยังมีความสำคัญเป็นที่เที่ยวประวัติศาสตร์ของเมืองบอสตันด้วย นอกจากนั้นโบสถ์นี้ยังเป็นสถานที่ฝังศพอันเก่าแก่มากของบอสตัน บ้านพอลรีเวียร์ (The Paul Revere House) เป็นสถานที่เที่ยวบอสตันแห่งนี้ จัดว่าเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของอเมริกาเลยก็ว่าได้ บ้านหลังนี้เป็นบ้านของอาณานิคม   ที่รักชาติคือ “Paul Revere” บุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์อเมริกา และบอสตัน เป็นบ้านที่มีความเก่าแก่มาก จัดว่าเป็นอีกหนึ่งจุดเช็คอินของบอสตัน ที่ไม่ว่าใครต่อใครแวะมาเที่ยวบอสตัน ก็ต้องแวะเวียนมายังที่เที่ยวนี้ ตอนนี้ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวทั่วไปเข้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่“ทำเนียบรัฐบาลเก่า (Old State House)” สถาปัตยกรรมโดดเด่นสวยงาม เห็นเด่นเป็นสง่า ด้านนอกด้วยตึกทรงเก่าที่ถูกสร้างด้วยอิฐสีแดง ที่ถึงแม้จะเคยเกิดเหตุทำให้ตัวอาคารต้องถูกบูรณะ แต่ก็ยังคงสวยงามอยู่ นอกจากนั้นสถานที่แห่งนี้ยังเป็นจุดศูนย์รวมเกี่ยวกับการทำกิจกรรม และปฎิวัติอเมริกาในสมัยก่อน เป็นอาคารเก่าแก่ที่มีความสำคัญกับอเมริกาเป็นอย่างมาก ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1713 หากใครมีโอกาสได้ไปเยือนบริเวณนั้น อยากให้แวะไปชมสักครั้ง เพราะเป็นที่เที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์ของบอสตัน “Faneuil Hall Marketplace” ตลาดยอดฮิตของชาวบอสตันและนักท่องเที่ยว ใครที่เป็นสายชิม หรือชอบกินเป็นชีวิตจิตใจ บอกเลยว่าต้องมาเนื่องจากบริเวณนี้จะรวมที่เที่ยวอันเป็นแลนด์มาร์คเด็ดเอาไว้ด้วยกัน ได้แก่ Faneuil Hall, North Market  และ South Market โดย   จะมีการเรียกแบบรวมๆ ว่า Faneuil Hall Marketplace อันเป็นที่รู้กันว่าหมายถึงตลาดบริเวณนี้ทั้งหมดใครที่อยากมาเดินเล่น ดูของทานเล่น หรือแวะหาร้านอร่อยๆ ภายในตลาด แนะนำว่าไม่ควรพลาด เพราะด้านในจะมีสินค้าวางขายอยู่มากมาย ที่นอกเหนือจากจะเป็นตลาด หรือแลนด์มาร์คแห่งสำคัญของบอสตัน บริเวณสถานที่นี้ยังมีความสำคัญในประวัติศาสตร์อีกด้วย
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่ HOLIDAY INN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่
  9
  สวนสาธารณะบอสตัสคอมมอน - พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์บอสตัน - เฟนเวย์พาร์ค - มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด - จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช - เทคโนโลยีแมสซาซูเซตส์ MIT - พิพิธภัณฑ์เจเอฟเค - Boston Bay

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านเที่ยวชม “สวนสาธารณะบอสตัสคอมมอน” (Boston Common) สถานที่แห่งนี้ถือว่าเป็นแลนด์มาร์คยอดฮิตของบอสตัน ใครที่ไปบอสตัน แล้วยังไม่มีโอกาสได้ไป ก็จะเหมือนกับไปไม่ถึง โดยสวนสาธารณะบอสตันคอมมอนนี้ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อปี 1634 ก่อนที่จะเกิดการปฎิวัติอเมริกาขึ้นมา หากใครที่จะเดินทางไปเที่ยวบอสตันคอมมอนอาจจะต้องเผื่อเวลากันสักหน่อย ถ้าอยากเดินให้ทั่ว เพราะว่าบอสตันคอมมอนมีพื้นที่มากกว่า 50 เอเคอร์กันเลยทีเดียว คนส่วนใหญ่ก็มักที่จะเดินทางมาที่บอสตันคอมมอน เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ และทำกิจกรรมต่างๆ นำท่านเที่ยวชม “พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์บอสตัน” (Museum of Fine Arts, Boston)พิพิธภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อมากของบอสตัน จัดว่าเป็นหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญมากของบอสตัน และสหรัฐอเมริกา เพราะว่ามีงานศิลปะที่หายาก และน่าสนใจรวมอยู่ในที่แห่งนี้อย่างครบถ้วน  อีกทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่อันดับต้นของอเมริกาเลยก็ว่าได้  อีกทั้งยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่มาก เพราะมีอายุมากกว่า 150 ปี จุดเด่นของพิพิธภัณฑ์ศิลปะบอสตัน  ก็คือจะมีงานศิลปะมากมายหลากหลายแขนง รวมถึงยังมีทั้งส่วนจัดแสดงที่อยู่ตลอดไป และมีงานอีเว้นท์ที่จะทยอยมาจัดแสดงให้ได้ชมกันหมุนเวียนกัน ดังนั้นก่อนที่จะเดินทางไปเยี่ยมชมงานศิลปะที่พิพิธภัณฑ์วิจิตรศิลป์บอสตัน (Museum of Fin e Arts, Boston) ให้ลองเช็คตารางโชว์งานศิลปะกันดู นำท่านชม “เฟนเวย์พาร์ค” (Fenway Park) หนึ่งในไฮไลท์ของแลนด์มาร์คในบอสตัน ขอยกให้กับที่เที่ยวบอสตันแห่งนี้เลย เฟนเวย์พาร์ค (Fenway Park) อันเป็นสนามเบสบอลที่มีชื่อเสียงของอเมริกา ตั้งอยู่ในเมืองบอสตัน เปิดให้บริการตั้งเมื่อปี 1911 ทำให้เฟนเวย์พาร์ค (Fenway Park) กลายเป็นอีกหนึ่งสนามเบสบอลที่เก่าแก่มากของบอสตันเลย โดยสนามแห่งนี้จะเป็นบ้านของ Red Sox ซึ่งเป็นทีม American League (AL) ของเมืองบอสตัน เพราะถูกสร้างขึ้นโดย John I. Taylor ผู้ที่เป็นเจ้าของทีม Red Sox ทำให้สนามเบสบอลเฟนเวย์พาร์คมีความโด่งดังเพิ่มมากขึ้นไปอีก นอกจากนั้นในช่วงฤดูกาลแข่งขันเบสบอล บริเวณสนามจะคราคร่ำไปด้วยผู้คนมากมาย แต่ปกติแล้วนักท่องเที่ยวทั่วไปก็สามารถเดินทางไปเยือนได้ นำท่านเดินทางสู่ “มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด” (Harvard University) เชื่อว่าถ้าหากเอ่ยชื่อ “มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University)” คงไม่มีใครไม่รู้จักมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกแห่งนี้ เพราะเป็นวิทยาลัยที่คนทั่วโลกต่างใฝ่ฝันอยากจะมาเรียน ที่นอกจากความมีชื่อเสียง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ยังขึ้นชื่อเรื่องความเก่าแก่ มีอายุมาแล้วมากกว่า 370 ปีด้วยกัน นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เมื่อเดินทางมาบอสตัน ต่างก็แวะไปเช็คอินที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด (Harvard University) ด้วยกันแทบจะทั้งนั้น เพราะไม่ใช่แค่เป็นแลนด์มาร์คแห่งสำคัญ แต่บริเวณมหาลัยยังร่มรื่น และเรียงรายได้ด้วยพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจ หากใครที่ใฝ่ฝันอยากจะเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด แนะนำเลยว่าต้องลองมาเยือนกันดูสักครั้ง นำท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ฮาร์วาร์ดธรรมชาติวิทยา” (The Harvard Museum of Natural History) เป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เมื่อปี 1889 โดยสิ่งที่จัดแสดงอยู่ด้านในจะเน้นเรื่องของธรรมชาติวิทยาและโบราณคดี จะเต็มไปด้วยเรื่องราวมากมาย ที่เกี่ยวกับการศึกษาเรื่องธรรมชาติวิทยา โครงกระดูกสัตว์ที่มีชีวิต และรวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับสัตว์วิทยามากมาย ถือว่าเป็นหนึ่งในที่เที่ยวในบอสตัน ที่นอกจากคุณจะตื่นตาตื่นใจและยังได้ความรู้อีกด้วย นำท่านเดินทางสู่ “จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช” (King Bhumibol Adulyadej of Thailand Square) ที่แห่งนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงในหลวง รัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในโลกที่พระบรมราชสมภพ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา นายกเทศมนตรีเมืองเคมบริดจ์ได้ขอพระราชทานนามว่า "จัตุรัสภูมิพลอดุลยเดช" (King Bhumibol Adulyadej of Thailand Square) และพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานพระปรมาภิไธยย่อ ภปร มาประดับไว้บนจัตุรัส เพื่อเป็นเกียรติแก่เมืองเคมบริดจ์และโรงพยาบาลเมาท์ออเบิร์น อันเป็นสถานที่พระบรมราชสมภพ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2470 ในตอนแรกป้ายจัตุรัสแห่งนี้เป็นเพียงป้ายไม้เล็กๆ ซึ่งสังเกตได้ยากและบางคนไม่รู้ว่ามีความสำคัญ (ได้ยินว่าบางครั้งก็มีคนเอาจักรยานมาล็อกไว้กับป้ายก็มี) คนไทยที่อาศัยอยู่ในบอสตันจึงได้จัดตั้งมูลนิธิ King of Thailand Birthplace Foundation ขึ้นและได้รวบรวมเงินทุนเพื่อปรับปรุงจัตุรัสให้สวยงามสมพระเกียรติอย่างที่เราเห็นกันในปัจจุบัน โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จไปทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2533 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงเปิดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2535 สำหรับคนทั่วไปที่แห่งนี้อาจจะไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากนัก แต่สำหรับคนไทยแล้วถึงแม้จะเป็นเพียงป้าย เล็ก ๆ แต่มีคุณค่าทางจิตใจอย่างที่สุดคนไทยทุกคนที่มาบอสตันจะต้องมาเยี่ยมชมที่นี่สักครั้งหนึ่ง
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  นำท่านเดินทางสู่ “สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์” (Massachusetts Institute of Technology) หรือที่มีชื่อย่อเรียกว่า MIT หนึ่งในวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงอันดับต้นของโลก สถานที่แห่งนี้เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน เช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด แต่ทว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้มีชื่อเสียง และโดดเด่นเป็นอย่างมาก ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี รวมถึงวิศรกรรม เพราะฉะนั้นใครที่อยากศึกษาต่อทางด้านนี้ ขอแนะนำให้ลองศึกษา และหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันนี้เอาไว้ได้เลย เชื่อว่าเด็กสายวิทย์ทุกคนต้องใฝ่ฝันอยากจะเข้าไปเรียนที่มหาลัยนี้กันอย่างแน่นอน นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์เจเอฟเค (John F. Kennedy Presidential Library and Museum) พิพิธภัณฑ์ที่ควรค่าแก่การไปเยือน ไม่อยากให้ท่านพลาดที่เที่ยวบอสตันแห่งนี้ แค่มองจากด้านนอกก็สัมผัสได้ถึงสถาปัตยกรรมอันสวยงามของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ด้านในยังมีส่วนจัดแสดงหลายแห่ง ที่สำคัญเลยก็คือประวัติของ John F. Kennedy อันเป็นบุคคลที่สำคัญแห่งประวัติศาสตร์อเมริกา และนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องราวมากมายที่เกี่ยว กับอดีตประธานาธิบดีคนนี้ซึ่งที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์นี้ยังติดกับ Boston Bay หลังจากที่เที่ยวพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้ว ก็ไปต่อที่อ่าวบอสตันไปชมความสวยงามของริมฝั่งกันต่อ
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  พักที่ HOLIDAY INN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่
  10
  บอสตัน - วู๊ดเบอร์รี่ - ช้อปปิ้ง Outlet - นิวยอร์ค - สนามบิน

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
  นำท่านเดินทางสู่เมือง “วู๊ดเบอร์รี่” นำท่านเดินทางสู่ “Woodbury Common Premium Outlets” แหล่งช้อปปิ้งที่ดีที่สุดในอเมริกา โดยมีร้านค้ามากกว่า 220 ร้านค้า ในราคาถูก สินค้าคุณภาพดี ตั้งแต่สินค้าทั่วไปจนถึงสินค้าแบรนด์เนมอาทิ เช่น Burberry, Gucci, Channel, Dior, Coach, Diesel, G-Star, Miss Sixty, Nike, Versace, Polo, A / X, เชิญท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย    
  ***** อิสระอาหารกลางวัน เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งอย่างเต็มที่ *****
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ........ น. ได้เวลาพอสมควรนำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เมืองนิวยอร์ก    

 • วันที่
  11
  นิวยอร์ก - ไต้หวัน

  01.35 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติไทเป (ไต้หวัน) โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI111
  *** บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ***

 • วันที่
  12
  ไต้หวัน - กรุงเทพฯ

  05.05 น. เดินทางถึง สนามบินไทเป (ไต้หวัน) เพื่อแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (เดินทาง 15.30 ชม.)
  07.10 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI833
  09.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

มื้ออาหารและที่พัก
วันที่
อาหารเช้า
อาหารเที่ยง
อาหารเย็น
โรงแรม
1
Holiday Inn Hotel or Equivalent
2
Holiday Inn Hotel or Equivalent
3
SHERATON ATLANTIC HOTEL or Equivalent
4
Holiday Inn Hotel or Equivalent
5
Holiday Inn Hotel Fall or Equivalent
6
Holiday Inn Niagara Falls Hotel or Equivalent
7
Holiday Inn Hotel or Equivalent
8
Holiday Inn Hotel or Equivalent
9
Holiday Inn Hotel or Equivalent
10
-
11
-
12
-
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน

 • การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง (เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา) เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการเช็คที่นั่งว่างและแจ้งกลับลูกค้าอีกครั้ง ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในอเมริกาไม่อนุญาตให้พนักงานขับรถ ขับเกิน 11 ช.ม./วัน 

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามระบุในโปรแกรม

 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนโรงแรม ย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 

 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์) ในกรณีท่านอายุเกิน 75 ปี ท่านต้องซื้อประกันเพิ่ม

 • ไฟล์ระหว่างประเทศท่านสามารถโหลดกระเป๋าใต้เครื่องบินได้ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกินใบละ 23 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก. (ไฟท์ภายในประเทศท่านสามารถโหลดกระเป๋าใต้เครื่องบินได้ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกินใบละ 23 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.)

 • น้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเปลี่ยนแปลงกะทันหันแจ้ง

 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอเมริกา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ท่านละ 10,000 บาท

 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)

 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 5.- ยูเอสดอลล่าร์ / ต่อวัน (รวม 50 USD)

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน (รวม 1,200 บาท)

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขึ้นไป --- เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน --- เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

หมายเหตุ
 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก 

 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน

 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา

- ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น

- ค่าห้องพัก ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ

 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%

 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ