ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก ชมน้ำตกไนแองการ่า 11วัน 7คืน โดยสายการบินเอมิเรสต์แอร์ไลน์

ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก ชมน้ำตกไนแองการ่า

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว โรแมนติก ช้อปปิ้ง อุทยานแห่งชาติ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พักโรงแรม 4 ดาว พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

ทัวร์อเมริกาตะวันออก นิวยอร์ก ชมน้ำตกไนแองการ่า 11วัน 7คืน โดยสายการบินเอมิเรสต์แอร์ไลน์ นำท่านเดินทางสู่ ตึกเอ็มไพร์สเตท-ทะเลสาบโอนันดากา-น้ำตกไนแองการ่า-พิพิธภัณฑ์ยานยนต์อากาศยาน-ทำเนียบขาว-อนุสาวรีย์วอชิงตัน-อนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น-ระฆังแห่งอิสรภาพ-อินดีเพนเด้นซ์ ฮอลล์-สะพานบรูคลิน-อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ


รหัสทัวร์ : TATUS8235
 นิวยอร์ก, สหรัฐอเมริกา
สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์
วันที่เดินทาง :
12 เม.ย. 2567 ถึง 22 เม.ย. 2567
ราคาเริ่มต้น
USD 4,470
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 001 5855
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • วันที่
  1
  กรุงเทพ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

  23.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

 • วันที่
  2
  สนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี-นิวยอร์ก-ตึกเอ็มไพร์สเตท-ย่านไทม์สแควร์

  03.30 น.  ออกเดินทางสู่ คณะออกเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK) มหานครนิวยอร์ก โดยสายการบินเอมิเรตส์แอร์ไลน์ (EK) เที่ยวบินที่ EK371 (03.30-06.50) // EK201 (08.30-14.25) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 21 ชั่วโมง 55 นาที (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 
  14.25 น.  เดินทางถึง สนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK) มหานครนิวยอร์ก (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 11 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
  **บินข้ามเส้นแบ่งเขตวันสากล**
  นำท่านเดินทางสู่ มหานครนิวยอร์ก (New York) ที่มีชื่อเล่นว่า Big Apple เมืองใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา และที่เจริญที่สุดในโลก นำคณะขึ้นชมวิวทิวทัศน์บน ตึกเอ็มไพร์สเตท (Empire State Building) หนึ่งในอาคารระฟ้าที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลก ตั้งอยู่บนเกาะแมนฮัตตัน ในรัฐนิวยอร์ก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวอเมริกัน วิลเลียม เฟรดเดอริค แลมบ์ ก่อสร้างโดยบริษัท สตาร์เร็ตต์ บราเธอร์ แอนด์ เอเกน จำกัด เริ่มลงมือก่อสร้างเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 1929 แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม ค.ศ. 1931 มีความสูงทั้งสิ้น 102 ชั้น มีหน้าต่างทั้งสิ้น 6,514 บาน ตึกสูงจากพื้นดิน 381 เมตร (1,250 ฟุต) ตกแต่งด้วยศิลปะแบบอาร์ตเดคโค (Art Deco) ที่นิยมในสมัยนั้น ในปัจจุบันได้มีการทุ่มเงินกว่า 550 ล้านเหรียญเพื่อทำให้ตึกแห่งนี้เป็นตึกประหยัดพลังงาน โดยสามารถลดการใช้พลังงานได้ลดลงถึง 38% เอ็มไพร์สเตทยังคงรักษาตำแหน่งตึกประหยัดพลังงานที่สูงที่สุดในโลกอยู่ในเวลานี้ และมีนักท่องเที่ยวมาเยือนกว่า 3.8 ล้านคนต่อปี เพื่อชมวิวทิวทัศน์ของมหานครนิวยอร์ก แบบ 360 องศา
  จากนั้นให้ท่านได้อิสระ ย่านไทม์สแควร์ (Time Square) ย่านการค้าในกลางนคร ที่ประชันป้ายโฆษณานับร้อยป้าย หรือ ย่านโรงละครเพลง ณ ถนนบรอดเวย์ (Broadway Avenues) ต้นกำเนิดของละครบรอดเวย์ศิลปะการแสดงที่ทั่วโลกยอมรับหรือเลือกช้อปปิ้งบน ถนนเลขที่ 5 (Fifth Avenue) ที่ได้ชื่อว่าเป็นถนนช้อปปิ้งที่แพงที่สุดของโลก "The most expensive street in the world"
  เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร
  พักที่ DoubleTree by Hilton Hotel Newark Airport หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
  (**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 - 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)

 • วันที่
  3
  ซีราคิวส์-ทะเลสาบโอนันดากา

  เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซีราคิวส์ (Syracuse) เป็นเมืองในเขตฟิงเกอร์เลกส์ของนิวยอร์กตอนกลางมีกีฬาระดับวิทยาลัย เพลิดเพลินได้ทั้งวันกับกิจกรรมกลางแจ้ง ช้อปปิ้ง และสถานที่ทางวัฒนธรรมในใจกลางรัฐนิวยอร์ก
  กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินเล่นรอบๆ ทะเลสาบโอนันดากา (Onondaga Lake) เป็นทะเลสาบใน Central New York ทางตะวันตกเฉียงเหนือและติดกับ Syracuse, New York ปลายด้านตะวันออกเฉียงใต้ของทะเลสาบและชายฝั่งด้านตะวันตกเฉียงใต้ติดกับพื้นที่อุตสาหกรรมและทางด่วน ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือและปลายด้านตะวันตกเฉียงเหนือมีสวนสาธารณะและพิพิธภัณฑ์หลายแห่ง
  เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  พักที่ Hotel Embassy Suites By Hilton Syracuse Destiny หรือเทียบเท่า
  (**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 - 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)

 • วันที่
  4
  ล่องเรือเมด ออฟ เดอะ มิสต์ (Maid of the Mist) ชมน้ำตกไนแองการ่า

  เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านออกเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติไนแองการ่า (Niagara Falls State Park) ที่ถือว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติสิ่งหนึ่งของโลก และเป็นสถานที่ดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์ยอดนิยมสูงสุด 1 ใน 3 ของคู่บ่าวสาวชาวอเมริกัน น้ำตกไนแองการ่าเกิดจากปริมาณน้ำที่ไหลมาจากทะเลสาบทั้ง 5 และเป็นพรมแดนระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกากับประเทศแคนาดา
  กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่าน ล่องเรือเมด ออฟ เดอะ มิสต์ (Maid of the Mist) ทวนกระแสน้ำเข้าสู่สายน้ำอันเชี่ยวกรากที่หลั่งไหลโถมเทมาจากเบื้องสูงสุดที่จะตื่นเต้นและตื่นตาตื่นใจ  สัมผัสประสบการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ ในการชม น้ำตกไนแองการ่าอย่างใกล้ชิดจริงๆ ท่านจะได้พบกับความยิ่งใหญ่ของน้ำตกที่มีบริเวณน้ำมากมายมหาศาลก่อให้เกิดเสียงดังสนั่นหวั่นไหว สัมผัสถึงละอองไอน้ำที่สร้างความสดชื่นไปทั่วบริเวณอย่างใกล้ชิดที่สุด
  (หมายเหตุ :ในช่วงฤดูหนาวของทุกปีการล่องเรือ Niagara Cruise อาจจะปิดให้บริการเนื่องจากสภาพอากาศยังคงหนาวน้ำตกจะแข็งตัวไม่สามารถล่องเรือได้/จะได้ล่องหรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
  เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  พัก  Holiday Inn Niagara Falls หรือเทียบเท่า
  (**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 - 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)

 • วันที่
  5
  โรงงานช็อคโกแลต-กรุงวอชิงตัน ดีซี

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี (Washington Dc) เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองหนึ่งที่ได้รับการออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามเป็นระเบียบ และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญๆ
  กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านแวะชม โรงงานช็อคโกแลต แสนอร่อยที่มีชื่อเสียงดังไปทั่วโลก ที่มีเครื่องจักรเก่าแก่ที่ใช้ในการผลิตช็อคโกแลต HERSHEY’S โรงงานนี้ ได้ถูกก่อตั้งขึ้นมาโดย MR.MILTON S.HERSHEY ในปีค.ศ.1876 โดยมีลูกอมคาราเมลรสนมที่มีชื่อเสียงโดงดังว่า “HERSHEY’S CRYTAL A” ที่มาพร้อมกับประโยคเด็ดที่ว่า “MELT IN YOUR MOUTH” มีเวลาให้ท่านได้ซื้อช็อคโกแลตนานาชนิดเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก
  เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  พัก Holiday Bethesda Marriott หรือเทียบเท่า
  (**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 - 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)

 • วันที่
  6
  พิพิธภัณฑ์ยานยนต์อากาศยาน-ทำเนียบขาว-อนุสาวรีย์วอชิงตัน-อนุสรณ์สถานอับราฮัมลินคอล์น-อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเวียดนาม-อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหลี-เมืองแอตแลนติก ซิตี้

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ กรุงวอชิงตัน ดีซี (Washington Dc) ชมกรุงวอชิงตัน ดีซี เมืองหลวงของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเมืองหนึ่งที่ได้รับการออกแบบผังเมืองได้อย่างสวยงามเป็นระเบียบ และเป็นที่ตั้งของหน่วยงานรัฐบาลที่สำคัญๆ
  นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์ยานยนต์อากาศยาน (National Air And Space Museum) ชมเครื่องบินหลายยุคหลายสมัย รวมทั้ง KITTY HAWK FLYER เครื่องบินลำแรกของโลกของพี่น้องตระกูลไรน์ ยานอวกาศ อพอลโล 11 จรวดลำแรกที่โคจรไปกลับโลก-ดวงจันทร์
  แวะถ่ายรูปกับ ทำเนียบขาว (The White House) ที่พำนักของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปกับ อนุสาวรีย์วอชิงตัน (Washington Monument) ที่มีลักษณะเป็นแท่งโอบิลิสก์ สูง 169 เมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่จอร์จ วอชิงตัน ประธานาธิบดีคนแรกของสหรัฐฯ นำท่านชม อนุสรณ์สถานอับราฮัม ลินคอล์น (Lincoln Memorial) ใจกลางกรุงวอชิงตัน ดีซี สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่ระลึกถึงอดีตประธานาธิบดี ลินคอล์น ตั้งอยู่ในบริเวณสวนสาธารณะอันใหญ่โตภายในตัวเมือง ชม อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเวียดนาม (Vietnam Veteran Memorial) ที่บนกำแพงสีดำ มีรายชื่อของชาวอเมริกันที่เสียชีวิตในสงครามเวียดนามกว่า 58,000 คน นำท่านชม อนุสรณ์สถานทหารผ่านศึกเกาหลี (Korean War Veterans Memorial) เป็นรูปแกะสลักที่เป็นรูปทหาร
  กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองแอตแลนติก ซิตี้ (Atlantic City) ดินแดนแห่งคาสิโนที่ขึ้นชื่อที่สุดด้านฝั่งตะวันออก (ลาสเวกัสตะวันออก) ทำให้นักท่องเที่ยวทั่วโลก ต่างใฝ่ฝันที่จะมาเสี่ยงโชค  ณ เมืองนี้ อิสระให้ท่านได้สนุกสนานกับการเสี่ยงโชคที่คาสิโน หรือ อิสระเที่ยวชมเลือกซื้อสินค้า ณ ถนนบอร์ดวอค ซึ่งเป็นถนนสายเก่าแก่ของเมืองแอตแลนติก ซิตี้ สร้างขึ้นในปี 1870 ในอดีตมีความกว้างเพียง 12 ฟุต แต่ปัจจุบันมีความกว้างถึง 40 ฟุต และมีความยาวถึง 4.5 ไมล์ ซึ่งตลอดสายเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆมากมาย รวมไปถึงร้านค้า ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกก็ตั้งอยู่บนถนนเส้นนี้
  เป็นของฝากของที่ระลึก
  เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
  พัก    Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
  (**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 - 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)

 • วันที่
  7
  Philadelphia Premium Outlets-ฟิลาเดลเฟีย-ระฆังแห่งอิสรภาพ-อินดีเพนเด้นซ์ ฮอลล์

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ Philadelphia Premium Outlets ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเอาท์เลทที่ดีที่สุดในอเมริกา ตั้งอยู่บนเนื้อที่ขนาดใหญ่ ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมกว่า 100 ร้านค้า นำเสนอสินค้าในราคาที่ชวนให้เลือกสรรมากมายหลากหลายแบรนด์ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือจะเลือกนั่งจิบชา กาแฟ ที่มาจำหน่ายหลากหลายจุดในเอาท์เลทแห่งนี้
  กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) มลรัฐเพนซิลวาเนียซึ่งเป็นเมืองที่ริเริ่มการประกาศอิสรภาพในสมัยก่อตั้งประเทศสหรัฐอเมริกา โดยประกาศแยกเอกราชในปี ค.ศ. 1776 คำประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน ชม ระฆังแห่งอิสรภาพ หรือ ลิเบอร์ตี้ เบลล์ จัดเป็นระฆังที่มีความหมายต่อประวัติศาสตร์ชาติอเมริกัน เพราะเป็นระฆังใบที่ส่งเสียงก้องกังวานหลังประกาศอิสรภาพไม่ขึ้นตรงต่อจักรภพอังกฤษ ในปี 1776  ชม อินดีเพนเด้นซ์ฮอลล์ สถานที่ประกาศอิสรภาพ ตั้งอยู่ในสวนที่เมืองฟิลาเดลเฟีย ซึ่งได้ประกาศเอกราชไว้ในปี ค.ศ. 1776 คำประกาศเขียนโดยโธมัส เจฟเฟอร์สัน แถลงว่า อาณานิคมอเมริกา 13 แห่ง ขอแยกตัวจากอังกฤษ
  เย็น    รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  พักที่ Embassy Suites by Hilton Philadelphia Airport หรือเทียบเท่า

  (**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 - 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**) 

 • วันที่
  8
  สะพานบรูคลิน-เกาะลิเบอร์ตี้-อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านชม สะพานบรูคลิน (Brooklyn Bridge) ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่เก่าแก่ที่สุดในสหรัฐอเมริกา มีความยาว 1,825 เมตร ทอดข้ามแม่น้ำอีสต์ เชื่อมระหว่างนิวยอร์ก ซิตี้ เกาะแมนฮัตตัน และย่าน
  บรูคลิน
  กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านลงเรือเฟอร์รี่เพื่อชมรอบ เกาะลิเบอร์ตี้ (Liberty Island) ชม อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ (Statue of Liberty) ชมความสง่าของเทพีเสรีภาพสัญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของชาวอเมริกันที่แสดงให้เห็นถึงว่าเป็นดินแดนที่ทุกคนมีสิทธิ และเสรีภาพเท่าเทียมกันเทพีเสรีภาพนี้ ประเทศฝรั่งเศสได้มอบให้เป็นของขวัญเนื่องในโอกาสที่อเมริกาก่อตั้งประเทศครบรอบ 100 ปี
  เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหาร
  พักที่ DoubleTree by Hilton Hotel Newark Airport หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
  (**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 - 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)

 • วันที่
  9
  ชมนครนิวยอร์ก-Woodbury Common Premium Outlets-สนามบินจอห์น เอฟ เคนเนดี

  เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านเที่ยวชม มหานครนิวยอร์ก (New York) นำท่านผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น ตึกสหประชาชาติ หอสมุดประชาชน โบสถ์เซนต์แพททริค ย่านไชน่าทาวน์ เซ็นทรัลปาร์ค (Central Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นปอดของชาวนิวยอร์ก
  กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองวู๊ดบูรี่ (Woodbury) เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ Woodbury Common Premium Outlets ให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย โดยมีร้านค้ามากกว่า 220 ร้านค้า อาทิ เช่น 7 For All Mankind, A|X Armani Exchange, Adidas, Balenciaga ฯลฯ
  เย็น   อิสระอาหารมื้อเย็น
  ได้เวลาพอสมควร นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติจอห์น เอฟ เคนเนดี (JFK) 
  23.00 น.   ออกเดินทางจาก มหานครนิวยอร์ก กลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน สายการเอมิเรตส์แอร์ไลน์(EK) เที่ยวบิน EK202 (23.00-19.45) / EK374 (22.30-07.35) ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 21 ชั่วโมง 35 นาที (รวมเวลาแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 

 • วันที่
  10
  ดูไบ-กรุงเทพ

  *** บินข้ามเส้นแบ่งเขตสากล***

 • วันที่
  11
  กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ)

  07.35 น.   เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

มื้ออาหารและที่พัก
วันที่
อาหารเช้า
อาหารเที่ยง
อาหารเย็น
โรงแรม
1
2
DoubleTree by Hilton Hotel Newark Airport or similar.
3
Embassy Suites By Hilton Syracuse Destiny or similar.
4
Holiday Inn Niagara Falls or similar.
5
Holiday Bethesda Marriott or similar
6
Hard Rock Hotel & Casino Atlantic City or similar
7
Embassy Suites by Hilton Philadelphia Airport or similar.
8
DoubleTree by Hilton Hotel Newark Airport or similar.
9
10
11
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน

 • การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง  (เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา) เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการเช็คที่นั่งว่างและแจ้งกลับลูกค้าอีกครั้ง ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ 

 • ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ

 • ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า

 • ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ 

 • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ  

 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ 

 • ค่าประกันรวมรักษาหากป่วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.  

 • กรมธรรม์) ในกรณีท่านอายุเกิน 75 ปี ท่านต้องซื้อประกันเพิ่ม

 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน 

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม) 

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 

 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ

 • พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก

 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน

 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยว (ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอเมริกา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ประมาณท่านละ 12,000 บาท อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ณ วันที่ยื่นวีซ่า)

 • ค่าทิปคนขับรถในอเมริกา 80 USD/ท่าน/ทริป

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 100 บาท/ท่าน/วัน

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น สงกรานต์ / ปีใหม่ เป็น 60 วัน) หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด

หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ 

 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ

 • ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี 

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง 

 • ในกรณีที่พาสสปอร์ตของท่านชำรุด หรือมีตราปั้มใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว

 • กรณีที่ทางลูกค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจของทางลูกค้าเอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนั้นๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ว

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ที่ตั้งครรภ์, เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ, ผู้ที่นั่งวิลแชร์ หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกันเป็นรายกรณี 

 • ราคาทัวร์เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้

 • เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็นสำคัญ

 • ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต

 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น