ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกันส ลอสแองเจลิส 8วัน 5คืน โดยสายการบินสตาร์ลักซ์แอร์ไลน์

ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกันส ลอสแองเจลิส

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พักโรงแรม 4 ดาว พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

ทัวร์อเมริกาตะวันตก ซานฟรานซิสโก ลาสเวกันส ลอสแองเจลิส 8วัน 5คืน โดยสายการบินสตาร์ลักซ์แอร์ไลน์ นำท่านเดินทางสู่ ชมอ่าวซานฟรานซิสโก-สะพานแขวนโกลเด้นเกท-ยอดเขาทวินพีค-Palace of Fine Arts-อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน-ไชนีสเธียเตอร์-ฮอลลีวูดวอล์ก ออฟเฟม-หาดซานตา โมนิกา-UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD


รหัสทัวร์ : TATUS8238
 แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา
สายการบินสตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์
วันที่เดินทาง :
11 เม.ย. 2567 ถึง 18 เม.ย. 2567 ช่วงเวลาอื่น
ราคาเริ่มต้น
USD 5,299
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 001 5855
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • วันที่
  1
  กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา

  14.00 น.     คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น4 สนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินสตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์ (JX) (STARLUX Airlines) พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
  17.45 น.     ออกเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก โดย สายการบินสตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์ (JX) เที่ยวบินที่ JX746
  22.40 น.     แวะเปลี่ยนเครื่องที่ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน
  23.50 น.     ออกเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก โดย สายการบินสตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์ (JX) เที่ยวบินที่ JX012
      *** บินข้ามเส้นแบ่งเขตสากล***
  20.05 น.     ถึงสนามบินซานฟรานซิสโก (San Francisco International Airport) เมืองซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกา (เวลาท้องถิ่นช้ากว่าประเทศไทย 14 ชั่วโมง) นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
  พักที่ Hotel Hyatt Centric Fisherman's Wharf หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (จำนวน 2 คืน)
  (**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 - 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)

 • วันที่
  2
  นั่งเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก-เกาะอัลคาทราซ-สะพานแขวนโกลเด้นเกท-ท่าเรือฟิชเชอร์ แมนวาร์ฟ-นั่งรถรางชมเมืองซานฟรานซิสโก-ช้อปปิ้ง Union Square

  เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
  นำท่าน นั่งเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก (San Francisco Bay Cruise) ท่านจะได้ชื่นชมกับความงามของตัวเมืองซานฟรานซิสโก เมืองท่าแสนสวยที่ตั้งอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่อาศัยมากที่สุดในโลก ถ่ายภาพวิวกับ เบย์บริดจ์ (Bay Bridge) สะพานที่เชื่อมต่อระหว่างเมืองซาน ฟรานซิสโกกับเมืองโอ๊กแลนด์ทางอีกฝั่งหนึ่งของอ่าวถ่ายภาพวิวกับ เกาะอัลคาทราซ (Alcatraz Island) เคยเป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง "The Rock" และเคยเป็นสถานที่ ตั้งประภาคาร ป้อมปราการของกองทัพ และยังเป็นคุกทหารจนถึงปี 1963
  นำท่านถ่ายรูปและชม สะพานแขวนโกลเด้นเกท (Golden Gate Bridge) แลนด์มาร์กสำคัญของซานฟรานซิสโก โดยเป็นสะพานแขวนขนาดใหญ่สีส้มเข้มจนออกไปทางสีแดง สร้างเชื่อมระหว่างเมืองมาริน เคาน์ตี้ (Marin County) รัฐแคลิฟอร์เนีย และอ่าวซานฟรานซิสโก(San Francisco Bay) ความยิ่งใหญ่ของสะพานโกลเด้นเกท คือ มีความยาวถึง 1,280 เมตร กว้าง 27 เมตร ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฎิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ 
  นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือฟิชเชอร์ แมนวาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร สวนสนุก พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และเป็นที่ตั้งของ PIER 39 จุดที่มีสิงโตทะเลมานอนตากแดดนับร้อยตัว ให้ท่านอิสระเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก
  กลางวัน     รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร    
  นำท่านเดินทางสู่ เมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนียท่ามกลางสายน้ำสามด้าน ด้านตะวันตกคือมหาสมุทรแปซิฟิก ทิศเหนือ และทิศตะวันออก ติดกับอ่าวซานฟรานซิสโก แม้จะอยู่ติดชายฝั่งทะเลมหาสมุทรแปซิฟิก แต่ก็ไม่เหมาะกับการลงเล่นน้ำเพราะน้ำเย็นจัด
  นำท่าน นั่งรถรางเที่ยวชมเมืองซานฟรานซิสโก (CABLE CAR) ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโก รถรางนี้ถือเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1873 ซึ่งเป็นรถรางที่เก่าเก่าที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีลักษณะคล้ายตู้รถไฟวิ่ง อีกทั้งตัวรถรางมีรูปแบบคลาสสิค มีทั้งพื้นที่เปิดโล่งและห้องกระจก ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์และทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองซานฟรานซิสโก
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Union Square แหล่งช้อปปิ้งของคนคลั่งช้อปโดยแท้ หลากหลายด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ร้านขายยีนส์ยี่ห้อลีวายส์ มีซูเปอร์มาร์เก็ต Virgin Megastore, Gump, สินค้าแบรนด์เนม เช่น Bulgari, Cartier, Thomas Pink, Louis Vuitton, Max Mara, Emporio Armani, Diesel, Prada, B., Betsey Johnson และ Wilkes Bashford เป็นต้น อิสระท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย
  เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น
  พักที่     Hotel Hyatt Centric Fisherman's Wharf หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (จำนวน 2 คืน)
  (**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 - 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)

 • วันที่
  3
  ยอดเขาทวินพีค-อัลลาโม่ สแควร์-Palace of Fine Arts-สัมผัสประสบการณ์ขับรถ GoCar-เมืองลาส เวกัส

  เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
  นำท่านขึ้นสู่ “ยอดเขาทวินพีค” (Twin Peak) ยอดเขาที่ตั้งอยู่กลางเมือง มีความสูงจาก    ระดับน้ำทะเล 282 เมตร เป็นจุดชมวิวเมืองซานฟรานซิสโก อิสระให้ท่านเก็บภาพวิวทิวทัศน์อันกว้างของซานฟรานซิสโก
  ผ่านชม อัลลาโม่ สแควร์ (Alamo Square) เป็นย่านที่มีบ้านสไตล์ วิกตอเรียประมาณ 1,900 หลัง ในขณะที่ใจกลางเมืองมีตึกสูงๆขึ้นมากมาย เมื่อท่านชมบ้านเรือนเก่าแก่จะทำให้นึกถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานของที่นี่
  นำท่านชม Palace of Fine Arts สถานที่ท่องเที่ยวขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของเมืองซานฟรานซิสโกซึ่งเป็นอาคารทรงวิหารกรีก ที่สร้างขึ้นในปี 1915 เพื่อจัดงานเวิลด์เอ็กซ์โปในยุคนั้น จากนั้นพื้นที่ทั้งหมดที่เหลือถูกนำไปใช้เป็นที่อยู่อาศัย เหลือเพียงพื้นที่ของอาคาร Palace of Fine Arts แห่งนี้เหลือรอดมา
  ได้แบบโทรมๆ ปัจจุบัน Palace of Fine Arts ถูกปล่อยให้ทิ้งร้างมานานหลายสิบปี จนสภาพทรุดโทรม ปรักหักพังไม่เหลือเค้าความสง่าเหมือนในอดีต ในปี 1964 สถานที่แห่งนี้ถูกทุบทิ้งและสร้างใหม่ด้วยเทคนิคการก่อสร้างที่ทันสมัยขึ้น อาคารโกดังด้านหลังเคยถูกใช้เป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ชื่อ Exploratorium จนถึงปี 2013 (ปัจจุบัน Exploratorium ย้ายไปอยู่ริมทะเลบริเวณท่าเรือ Pier 15-17)
  กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านสัมผัสประสบการณ์กับการขับรถGoCar ชมทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองซานฟรานซิสโก 
  ขับรถไปรอบๆ สะพานโกลเด้นเกท และถนนลอมบาร์ด ผ่านสวนสาธารณะอันเป็นเอกลักษณ์ของซานฟรานซิสโก ให้ท่านได้ขับไปตามเส้นทางที่คดเคี้ยวไปตามทางขึ้น Russian Hill 
  ออกเดินทางสู่สนามบิน ซานฟรานซิสโก (San Francisco International Airport)  โดยสายการบิน United Airlines เที่ยวบินที่ UA1606 (ใช้เวลาบิน 1.39 ชั่วโมง) ภายในประเทศ สู่ เมืองลาส เวกัส (Las Vegas)  เมืองลาส เวกัส ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลกให้ฉายาว่า เมืองแห่งบาป (Sin City) ลาส เวกัสเป็นสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการ ธุรกิจ “การพนัน” เป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามา ต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่บริการ ธุรกิจ ใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้าต่างๆมากมาย ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความหรูหราอลังการและขนาดใหญ่มากกว่าที่ใดในโลก จะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนคาสิโนและโรงแรมมารวมตัวกันอย่างแน่นหนาท่ามกลางภูเขาและทะเลทราย
  เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  พักที่ Hotel MGM Grand Las Vegas หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
  (**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 - 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)

 • วันที่
  4
  อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน-ช้อปปิ้ง Las Vegas South Premium Outlets

  เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร
  นำท่านชม อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนย่อน (Grand Canyon) ความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก ปัจจุบัน ถูกจัดให้เป็นหนึ่งในอนุรักษ์สถานของโลกตามมติของสหประชาชาติ แกรนด์แคนย่อนถูกค้นพบเมื่อปี ค.ศ.1776 ปีเดียวกับที่อเมริกาประกาศเอกราชจากอังกฤษ เกิดขึ้นโดยอิทธิพลของแม่น้ำโคโลราโดที่ไหลผ่านที่ราบสูง ทำให้เกิดการสึกกร่อนพังทลาย
  ของหินอันเป็นเวลา 225 ล้านปีมาแล้ว ต่อมาพื้นโลกเริ่มยกตัวสูงขึ้น อันเนื่องมาจากแรงดันและความร้อนอันมหาศาลภายใต้พื้นโลก ทำให้เกิดการเปลี่ยนรูปและกลายเป็นแนวเทือกเขากว้างใหญ่ การยกตัวของแผ่นดินทำให้ทางที่ลำธารไหลผ่านมีความลาดชันและน้ำไหลแรงมากขึ้น พัดเอาทรายและตะกอนไปตามน้ำเกิดการกัดเซาะลึกลงไปทีละน้อยๆในเปลือกโลก วัดจากขอบลงไปก้นหุบเหวกว่า 1 ไมล์ (ประมาณ 1,600 เมตร) และอาจลึกว่าสองเท่าของความหนาของเปลือกโลก ก่อให้เกิดหินแกรนิตและหินชั้นแบบต่างๆ พื้นดินที่เป็นหินทรายถูกน้ำและลมกัดเซาะจนเป็นร่องลึก สลับซับซ้อนนานนับล้านปี
  นำท่านเดินบน สกายวอล์ค (Skywalk) ซึ่งเป็นกระจกแก้วรูปตัวยู ได้ยื่นออกมาจากหน้าผา เหมือนท่านได้เดินอยู่บนอากาศ ซึ่งสูงจากพื้นแม่น้ำกว่า 1,200 เมตร
  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ลาส เวกัส
  กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ลาส เวกัส นำท่านอิสระช้อปปิ้ง Las Vegas South Premium Outlets เป็นห้างสรรพสินค้าในร่มที่มีร้านค้ามากมาย  ให้ท่านได้สนุกสนานกับการช้อปปิ้งร้านแบรนด์ชั้นนำให้เลือกซื้อกว่า 175 แบรนด์ดังๆ เช่น Coach outlet, Kate Spade New York, Michael Kors, Tory Burch เป็นต้น รวมถึงร้านที่ไม่เหมือนใครอย่าง K - Pop ร้านรองเท้าบูทแบบตะวันตก
  เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  ที่พัก      Hotel Sheraton San Gabriel, Los Angeles หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (จำนวน 2 คืน)
  (**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 - 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)

 • วันที่
  5
  ลอสแอนเจลิส-ถนนฮอลลีวูด เบเวอร์ลีฮิลส์-ไชนีสเธียเตอร์-ฮอลลีวูดวอล์ก ออฟเฟม-หาดซานตา โมนิกา

  เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ “ลอสแอนเจลิส” (Los Angeles) หรือที่รู้จักกันในนาม แอล.เอ.(L.A.) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพราะมีประชากรหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อีกทั้งยังเป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านอุตสาหกรรมความบันเทิง เพราะเป็นที่ตั้งของฮอลลีวูด บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ชื่อดังของโลก นอกจากนี้ ลอสแอนเจลิส ยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ สวนสนุก สิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์อาร์ทแกลลอรี่ โรงละคร ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งร้านอาหาร บาร์ ไนท์คลับ ที่ช่วยสร้างสีสันในยามค่ำคืนด้วย
  กลางวัน    รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชม “มหานครลอสแอนเจลิส” (Los Angeles) (L.A.) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิง ลอสแอนเจลิสตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชื่อเมืองลอสแอนเจลิสมาจากคำว่าโลสอังเคเลส (Los Ángeles) นำท่าน ผ่านชม ย่านธุรกิจสำคัญ ย่านไชน่าทาวน์ ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ ถนนฮอลลีวูด เบเวอร์ลีฮิลส์ ถนนโรดิโอ ไดร์ฟ (Rodeo Drive) ในย่าน Beverly Hill ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในแอลเอ พร้อมกันนี้ยังเป็นย่านที่มีดาราฮอลลีวูดอาศัยอยู่มากมาย ชม บริเวณไชนีสเธียเตอร์ (Chinese Theater) ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้าของเหล่าดาราชื่อดัง ที่ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวูด นำท่านชม ฮอลลีวูดวอล์ก ออฟเฟม (Hollywood Walk of FA) เป็นทางเท้าที่อยู่สองข้างทางถนนฮอลลีวูด บูเลอวาร์ด ในทิศตะวันออก-ตะวันตก และไวน์ สตรีท ในทิศเหนือ-ใต้ ตั้งอยู่ในฮอลลีวูด ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางเดินเท้าทั้งสิ้น 3 1/2 ไมล์ ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม ประดับด้วยแผ่นหินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก จำนวนมากกว่า 2000 ดวง จารึกชื่อ ของนักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับคัดเลือก ให้จารึกชื่อ คือ วงการภาพยนตร์ / วงการโทรทัศน์ /วงการดนตรี / วงการวิทยุ / วงการละครเวที
  นำท่านเดินทางสู่ หาดซานตา โมนิกา (Santa Monica) เมืองชายทะเลอยู่ติดนครลอสแอนเจลิส ที่พักผ่อนตากอากาศชื่อดัง สถานที่เด่นอีกที่ตรงชายหาด คือ Santa Monica Pier เป็นท่าเรือเก่า เป็นแหล่งสีสันร้านอาหาร นั่งเล่น คาเฟ่ต่างๆ พร้อมมีคนมาเปิดร้านหรือแสดงเปิดหมวก เป็นอีกหนึ่งรูปแบบสถานที่ที่น่าเที่ยว
  เย็น     รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร 
  ที่พัก     Hotel Sheraton San Gabriel, Los Angeles หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว (จำนวน 2 คืน)
  (**โรงแรมที่นำเสนอเป็นการนำเสนอเบื้องต้นเท่านั้น ชื่อโรงแรมที่พักทางบริษัทจะทำการแจ้ง 3 - 5 วันก่อนการเดินทาง เนื่องจากโรงแรมมีจำนวนจำกัด หากเต็มทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไปนอนเมืองใกล้เคียงแทน**)

 • วันที่
  6
  UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD-สนามบินลอสแอนเจลิส

  เช้า     รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือ
  นำท่านชม “โรงถ่ายยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD) ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชมเบื้องหลังเทคนิค และขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส์ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลีวูด ตื่นเต้นและสนุกสนานผจญภัย เครื่องเล่นทันสมัย ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ยังคงปรับปรุงและเพิ่มธีมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องอาทิ HARRY POTTER, THE WALKING DEAD ภาพยนตร์ซีรีย์ชื่อดัง FAST & FURIOUS SUPERCHARGED ภาพยนตร์ชื่อดัง, REVENGE OF THE MUMMY– THE RIDE, DESPICABLE ME MINION MAYHEM, BACK TO THE FUTHER, JURASIC PARK, TERMINATOR, TRANSFORMER ETC
  กลางวัน     (อิสระอาหารกลางวันและอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกกับการเล่นเครื่องเล่น เชิญท่านได้อิสระและสนุกสนามกับเครื่องเล่นต่างๆ ตามอัธยาศัย)
  นำท่านเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้า พร้อมทั้งชิมอาหารท้องถิ่น ณ Farmers Market บรรยากาศมีชีวิตชีวาอย่างมาก ตลอดแนวทางเดินก็เรียงรายไปด้วยอาหารคราฟท์ และสินค้าประดิษฐ์มือมากมาย ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติลอสแอนเจลิส

 • วันที่
  7
  ลอสแอนเจลิส-ไต้หวัน

  00.50 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินสตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์ (JX) เที่ยวบินที่ JX001
      *** บินข้ามเส้นแบ่งเขตสากล***

 • วันที่
  8
  สนามบินเถาหยวน (ไต้หวัน)-สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพ)

  05.40 น.     แวะเปลี่ยนเครื่องที่ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน
  14.00 น.     ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินสตาร์ลักซ์ แอร์ไลน์ (JX)   เที่ยวบินที่ JX745
  16.45 น.     เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

มื้ออาหารและที่พัก
วันที่
อาหารเช้า
อาหารเที่ยง
อาหารเย็น
โรงแรม
1
Hotel Hyatt Centric Fisherman's Wharf or similar
2
Hotel Hyatt Centric Fisherman's Wharf or similar
3
Hotel MGM Grand Las Vegas or similar
4
Hotel Sheraton San Gabriel, Los Angeles or similar 4-star level
5
Hotel Sheraton San Gabriel, Los Angeles or similar 4-star level
6
7
8
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน

 • การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง  (เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา) เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการเช็คที่นั่งว่างและแจ้งกลับลูกค้าอีกครั้ง ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) แบบหมู่คณะ 

 • ค่ารถโค้ช ปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ

 • ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า

 • ค่าอาหารที่ระบุตามรายการ 

 • ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ  

 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินประกันท่านละ 3,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 2,500,000 บาท ไม่คุ้มครองโรคประจำตัวหรือโรคร้ายแรงที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นก่อนเดินทางรายละเอียดอื่นๆ เป็นไปตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ฯ 

 • ค่าประกันรวมรักษาหากป่วยหรือต้องกักตัวในต่างประเทศ (รายละเอียดเป็นไปตามเงื่อนไขแห่ง.  

 • กรมธรรม์) ในกรณีท่านอายุเกิน 75 ปี ท่านต้องซื้อประกันเพิ่ม

 • น้ำดื่มวันละ 1 ขวด / ท่าน 

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋า (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม) 

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง, แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย 

 • ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯ

 • พนักงานยกกระเป๋าโรงแรมที่พัก

 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆ กำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน

 • ค่าวีซ่าท่องเที่ยว (ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอเมริกา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่าน ไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ประมาณท่านละ 12,000 บาท อ้างอิงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ ณ วันที่ยื่นวีซ่า)

 • ค่าทิปคนขับรถในอเมริกา 80 USD/ท่าน/ทริป

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 100 บาท/ท่าน/วัน

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกการเดินทาง 60 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (ในกรณีวันเดินทางตรงกับเทศกาลหรือหยุดยาว เช่น สงกรานต์ / ปีใหม่ เป็น 60 วัน) หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง (ถ้ามี)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงิน 100% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว หรือ หักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15–29 วัน คืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ที่จ่ายมาแล้ว และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่ามัดจำโรงแรม, ค่าวีซ่า (ถ้ามี)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชำระแล้วทั้งหมด

หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหวโรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ 

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายท่องเที่ยวหรือยกเลิกจากเหตุสุดวิสัยอาทิการล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การก่อจลาจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร, ภัยธรรมชาติ, ภูเขาไฟระเบิด, แผ่นดินไหว, โรคระบาดและเหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้ ทั้งนี้ทางบริษัทจะคำนึงถึง ผลประโยชน์และความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ 

 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ

 • ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบดูแลทรัพย์สินของมีค่าส่วนตัวต่างๆของท่านเอง หากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่างๆระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวอันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่สามารถรับผิดชอบทุกกรณี 

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหายกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้ เดินทางออก หรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือ เดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือ เนื่องจากเหตุผลหรือความผิดของตัวท่านเอง 

 • ในกรณีที่พาสสปอร์ตของท่านชำรุด หรือมีตราปั้มใดๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเดินทาง และสายการบินแจ้งว่าไม่สามารถใช้เดินทางได้ หรือเกิดจากเอกสารปลอม หรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ เนื่องจากทางบริษัทได้มีการชำระค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมดไปเรียบร้อยแล้ว

 • กรณีที่ทางลูกค้าใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวในบางรายการ ไม่ทานอาหารบางมื้อ ซึ่งเกิดจากการตัดสินใจของทางลูกค้าเอง ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในการบริการนั้นๆ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศก่อนเดินทางแล้ว

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายเป็นรายกรณี เช่น ผู้ที่ตั้งครรภ์, เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ, ผู้ที่นั่งวิลแชร์ หรือบุคคลที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ฯลฯ กรุณาแจ้งบริษัทฯเพื่อสอบถามและหาข้อสรุปร่วมกันเป็นรายกรณี 

 • ราคาทัวร์เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับต่างประเทศไปหมดก่อนกรุ๊ปเดินทางแล้วหากท่านไม่ได้ใช้บริการบางรายการหรือยกเลิกไม่สามารถเรียกร้องเงินคืนได้

 • เนื่องจากเราเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางบริษัทจึงคำนึงถึงประโยชน์ และความปลอดภัยของส่วนรวมเป็นสำคัญ

 • ห้ามนำเข้ากัญชา กัญชง หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพืชชนิดดังกล่าวเข้าประเทศ หากฝ่าฝืน จะมีโทษตามกฎหมายของแต่ละประเทศ บางประเทศมีโทษสูงสุดถึงประหารชีวิต

 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น