แพ็คเกจทัวร์สุขภาพอเมริกา เดินทางเอง จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน โปรโมชั่น 10 วัน 7 คืน

แพ็คเกจทัวร์สุขภาพอเมริกา เดินทางเอง จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน โปรโมชั่น

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ศาสนา
รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์สุขภาพอเมริกา เดินทางเอง จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน โปรโมชั่น 10 วัน 7 คืน ซานฟรานซิสโก สะพานโกลเดนเกต ยอดเขาทวินพีค ถนนลอมบาร์ด มอนเทอร์เรย์ ซานตาบาร์บารา มาลิบู ลอสแอนเจลิส ฮอลลีวูด ย่านซันเซ็ตบูเลอวาร์ด เบเวอรี่ฮิลล์ ซานตาโมนิก้า


รหัสทัวร์ : TATUS7014
 แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา
สายการบินอีว่าแอร์เวย์
วันที่เดินทาง :
ทุกๆ วันศุกร์
ราคาเริ่มต้น
USD 2,385
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพมหานคร - สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก - ซานฟรานซิสโก
  12.20 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา โดยสายการบิน อีวีเอ แอร์ EVA Air เที่ยวบินที่ BR 212 / BR 018 (12.00 – 17.10 / 19.40 – 16.10) แวะที่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน ประมาณ 2.30 ชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 17.50 ชั่วโมง เดินทางผ่านเส้นแบ่งเขตเวลา
  16.10 น. คณะเดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติซานฟรานซิสโก / อิสระตามอัธยาศัย
  นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก Courtyard by Marriott San Francisco Union Square หรือเทียบเท่า
 • เที่ยวในซานฟรานซิสโก
  เที่ยวในซานฟรานซิสโก สะพานซานฟรานซิสโก-โอ๊คแลนด์, สะพานโกลเดนเกต,ยอดเขาทวินพีค, พาเลซออฟไฟน์อาร์ตส, ถนนลอมบาร์ด,Fisherman’s Wharf และ Pier 39
  นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก Courtyard by Marriott San Francisco Union Square หรือเทียบเท่า
 • ซานฟรานซิสโก – ซานโฮเซ วัคซีน Johnson & Johnson - ซานฟรานซิสโก
  ซานโฮเซ / วัคซีน Johnson & Johnson ฝซานฟรานซิสโก / ช้อปปิ้งย่าน Union Square
  นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก Courtyard by Marriott San Francisco Union Square หรือเทียบเท่า
 • ซานฟรานซิสโก - Gilroy Premium Outlets - มอนเทอร์เรย์ - ซาลีนาส
  Gilroy Premium Outlets / มอนเทอร์เรย์ / ซาลีนาส 
  นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก Courtyard by Marriott Salinas หรือเทียบเท่า
 • ซาลีนาส - 17-Mile Drive - Big Sur - San Simon - Pismo Beach
  ซาลีนาส  / 17-Mile Drive / Big Sur / San Simon / Pismo Beach
  นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก Shore Cliff Hotel @ Pismo Beach หรือเทียบเท่า
   
 • Pismo Beach - ซานตามาเรีย - Solvang – ซานตาบาร์บารา - มาลิบู - ลอสแอนเจลิส
  Pismo Beach / ซานตามาเรีย / Solvang /ซานตาบาร์บารา / มาลิบู / ลอสแอนเจลิส
  นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พัก Loews Hollywood Hotel หรือเทียบเท่า
 • เที่ยวชมนครลอสแองเจลีส - Desert Hills Premium Outlets - PCR Test
  Desert Hills Premium Outlets / PCR Test สำหรับการเดินทางกลับประเทศไทย
  นำท่านเข้าสู่ โรงแรมที่พั Loews Hollywood Hotel หรือ เทียบเท่าในระดับเดียวกัน
 • เที่ยวชมนครลอสแองเจลีส – ซานตาโมนิก้า - สนามบินลอสแองเจลีส
  เที่ยวชมนครลอสแองเจลีส / กิฟฟิท พาร์ค / Hollywood / ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟรม / ย่านซันเซ็ตบูเลอวาร์ด / โรดีไอไดร์ฟ / เบเวอรี่ ฮิลล์ส / ซานตาโมนิก้า / สนามบินลอสแองเจลีส
 • เดินทางกลับกรุงเทพฯ
  00.15 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน อีวีเอ แอร์ EVA Air เที่ยวบินที่ BR 011 / BR 211 (00.15 – 05.10 / 08.25 – 11.10) แวะที่ สนามบินเถาหยวน ประเทศไตหวัน ประมาณ 3.15 ชั่วโมง ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 20.55 ชั่วโมง เดินทางผ่านเส้นแบ่งเขตเวลา
   
 • เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ
  11.10 น. คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย พร้อมกับความประทับใจเต็มเปี่ยม เพื่อเตรียมตัว ASQ
   
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน

 • จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 8-9 ท่าน

 • ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากไทย คอยดูแลอำนวยความสะดวกมี Driver Guide ท้องถิ่น พูดภาษาอังกฤษ

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ 4 ดาวตามระบุ หรือ เทียบเท่าในราคาเดียวกัน พักห้องละ 2 ท่าน รวม 7 คืน

 • ค่ารถปรับอากาศ พร้อมคนขับท้องถิ่น Driver Guide ที่ชำนาญเส้นทางท่องเที่ยวตามระบุ

 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการ

 • ค่าอาหารเช้า รวม 7 มื้อ

 • ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางไปต่างประเทศ ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและสุขภาพ ในวงเงิน 5,000,000.-

 • ค่าดำเนินการในการทำ Certificate of Entry (COE) สำหรับการเดินทางกลับประเทศไทย

 • ค่า PCR Test สำหรับการเดินทางกลับประเทศไทย

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทางกรุงเทพฯ – ซานฟรานซิสโก / ลอสแองเจลิส – กรุงเทพฯ ท่านสามารถเลือกสายการบินที่ท่านต้องการได้ โดยให้มีตารางบินใกล้เคียงกับในโปรแกรม

 • ค่าหัวหน้าทัวร์ ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 • ค่า VISA เข้าประเทศสหรัฐอเมริกา

 • ค่าอาหารกลางวัน และ อาหารค่ำ ในแต่ละวัน ทางทัวร์จะประสานงานจอง หรือ พาไปร้านอาหารตามที่ท่านต้องการ

 • ค่าทิปพนักงานขับรถ, พนักงานยกกระเป๋า, ร้านอาหาร

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และ ค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก

 • ค่า ASQ Alternative State Quarantine สถานที่กักกัน เพื่อการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ตามหลักเกณฑ์แนวทางที่รัฐกำหนด ท่านสามารถเลือกสถานที่ตามงบประมาณ และความพึงพอใจ

 • ทางบริษัทฯ สามารถทำการจองให้ได้ที่ Royal Suite Hotel Bangkok

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %

 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

เงื่อนไขการยกเลิก

ทัวร์โปรโมชั่น หากกรุ๊ปคอนเฟิร์มเดินทาง ไม่สามารถยกเลิกการจองได้

หมายเหตุ
 • วัคซีน Johnson & Johnson สำหรับผู้เดินทางอายุ 18 – 60 ปี เท่านั้น

 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบอาการแพ้ หรือผลข้างเคียงที่ได้รับ หลังจากการฉีดวัคซีน ตามที่ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นวัคซีนฉุกเฉิน ดังนั้นขอให้ท่านพิจารณา หรือ ปรึกษาแพทย์ ในกรณีที่ท่านมีโรคประจำตัว หรือ ไม่แน่ใจในสุขภาพของตัวท่านเอง

 • ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งล่วงหน้า โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับเป็นหลักฯ