เที่ยวเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องคาสิโน เมืองแห่งคนบาปมหานครลาสเวกัส ชมการแสดงแสง สี เหนือกระโจม 27 เมตร

ทัวร์อเมริกา ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส ฮาวาย โฮโนลูลู สวนสนุกดิสนีย์แลนด์และยูนิเวอร์แซล

การผจญภัย ชายหาดและแสงอาทิตย์ เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง กีฬา อุทยานแห่งชาติ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พักโรงแรม 4 ดาว พักโรงแรม 5 ดาว ล่องเรือ ฟาร์ม สวนผลไม้ ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทะเลสาบ พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

ทัวร์อเมริกา ซานฟรานซิสโก ลาสเวกัส ฮาวาย โฮโนลูลู สวนสนุกดิสนีย์แลนด์และยูนิเวอร์แซล 11 วัน โดยสายการโคเรียน แอร์ เที่ยวโฮโนลูลู(ฮาวาย) อนุสรณ์สถานเรือรบ ยูเอส เอส อริโซน่า(เพิร์ลฮาร์เบอร์) พระราชวังอิโอลานี หาดไวกิกิ พันซ์โบล์ว ปล่องภูเขาไฟไดมอนเฮด โบล์โฮล หน้าผาพาลี โพลินิเชี่ยน คัลเจอ เซ็นเตอร์ ชมการแสดงระบำฮาวาย ซานฟรานซิสโก ล่องเรือชมอ่าว ซานฟรานซิสโก สะพานโกลเดนเกรท เมืองลาสเวกัส ช้อปปิ้ง Out Premium Mall-Nigtht Tour ชมแสง สี เสียง ชมการแสดงต่างๆ พร้อมยิงแสงเลเซอร์ กับโดมสูง 27 เมตร ณ Fremomt Street Experience เขื่อนฮูเวอร์ อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน Sky Walk นั่งเฮลิคอปเตอร์ แกรนด์แคนยอน นั่งเรือชมแม่น้ำโคโรราโด เดินทางสู่นครลอสแองเจลีส ชมเมืองลอสแองเจลลิส Walk of Fame เที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เต็มวัน หาดแซนตามอนิกา ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 


รหัสทัวร์ : TATUS8270
 แคลิฟอร์เนีย, สหรัฐอเมริกา
สายการบินโคเรียนแอร์
ราคาเริ่มต้น
USD 6,122
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 001 5855
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • วันที่
  1
  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - อินชอน(เกาหลีใต้) - โฮโนลูลู (ฮาวาย) - อนุสรณ์สถานเรือรบ ยู เอส เอส อริโซน่า (เพิร์ลฮาร์เบอร์) - พระราชวังอิโอลานี - หาดไวกิกิ - พันช์โบล์ว

  06.30 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 ประตู สายการบิน โคเรียนแอร์ (เคาน์เตอร์ U) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยอำนวยความสะดวกเรื่องสัมภาระและบัตรโดยสาร 
  09.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินอินชอน (เกาหลีใต้) โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE660
  17.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (ใช้เวลาเดินทาง 05.40 ชม.) (แวะเปลี่ยนเครื่อง) 
  20.35 น. ออกเดินทางสู่ สนามบิน โฮโนลูลู โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE53 (07.55 ชม.) สายการบินอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการเดินทาง บินข้ามเส้นแบ่งเขตสากล ฮาวายเวลาจะช้ากว่าประเทศไทย 17 ชม. 
  09.30 น. เดินทางถึง สนามบินโฮโนลูลู ฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา นำท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
  ถึงสนามบินฮอนโนลูลู ภายในวันเดียวกัน (ฮาวาย ช้ากว่าประเทศไทย 17 ช.ม.) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรฮอนโนลูลู เมืองหลวงของมลรัฐฮาวาย เกาะโอฮาอู ประกอบไปด้วยเกาะสำคัญ 5 เกาะ คือ คาอู้, ลาไน, มาอูอิ, ฮาวายอิ, และโอฮาอู ที่เป็นเกาะสำคัญที่สุด มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากที่สุด  มีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากสุด
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเดินทางสู่ “อนุสรณ์สถานเรือรบ ยู.เอส.เอส. อริโซน่า หรือ เพิร์ลฮาร์เบอร์ (Pearl Harbour)” ซึ่งเป็นสมรภูมิเดือดสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง โดยทหารสหรัฐยึดหัวหาดเพิร์ลฮาร์เบอร์บนหมู่เกาะฮาวายเป็นฐานทัพในการสู้รบกับกองกำลังทหารของญี่ปุ่น ปัจจุบันได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ด้านในอาคารจะเป็นนิทรรศการจัดแสดงเกี่ยวกับการสู้รบของกองกำลังทั้งสองฝ่าย และการโจมตีโดนการทิ้งระเบิดของทหารญี่ปุ่น เพื่อถล่มเพิร์ลฮาร์เบอร์ ด้านนอกอาคารจะโชว์เรือรบสมัยสงคราม และระเบิดต่างๆ นำท่านเข้าชมความงามของเกาะ โออาอุ เกาะที่เป็นที่ตั้งของนครโฮโนลูลู เมืองหลวงของรัฐฮาวาย นำท่านถ่ายรูปกับ “พระราชวังอิโอลานี (Iolani Palace)” พระราชวังเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา ในอดีตเคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์ผู้ปกครองฮาวาย แต่ในปลายยุคศตวรรษที่18 ฮาวายก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกา และสภาถูกปกครองด้วยกลุ่มคนผิวขาว ทำให้กษัตริย์หมดอำนาจ และพระบรมราชินีลิลีอูกาลานี ได้ถูกกักขังโดยจำกัดอิสระภาพในพระราชวังแห่งนี้เป็นเวลานานนับปี สุดท้ายฮาวายจึงได้ถูกรวมให้เป็นมลรัฐหนึ่งของสหรัฐอเมริกาในปีพ.ศ.2502 นับรวมถึงปัจจุบันเป็นเวลาถึงครึ่งศตวรรษ พระราชวังอิโอลานี จึงเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และได้มีการจดทะเบียนไว้เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แห่งชาติเป็นที่เรียบร้อย หลังจากที่ฮาวายถูกนับรวมเป็นหนึ่งกับสหรัฐอเมริกา พระราชวังแห่งนี้ถูกใช้เป็นศาลากลางเฉพาะการของรัฐบาลจนถึงปีค.ศ.1969 หลังจากนั้น ทางการก็สั่งให้มีการบูรณะ และเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมในปี ค.ศ.1978 ชม อนุสาวรีย์พระเจ้าคาเมฮาเมฮา กษัตริย์ผู้ที่ได้รวบรวมหมู่เกาะเหล่านี้เข้าเป็นอาณาจักรเดียวกัน เรียกว่าราชอาณาจักรฮาวาย และปกครอต่อเนื่องสืบมาจนสิ้นรัชกาลในปี ค.ศ. 1872 จากนั้นนำชม “สุสานทหาร พันช์โบล์ว” (Punchbowl Crater) สุสานของเหล่าทหารอเมริกันที่พลีชีพในสงครามต่าง ๆ รวมถึงนักบินอวกาศ และนำท่านชมความงดงาม หาดไวกิกิ หาดทรายขาวยาวเหยียดบนฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิก ชายหาดที่มีชื่อเสียงที่คนทั่วโลกต่างฝันจะมาเยือน จากนั้นให้ได้ท่านพักผ่อนอย่างอิสระหลังจากเดินทางไกลได้ ใช้เวลาว่างสำหรับการเล่นน้ำ การเดินเล่นพักผ่อนบนชายหาดไวกิกิ ที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกใฝ่ฝันที่จะมาเยือน อิสระตามอัธยาศัย อิสระอาหารค่ำเพื่อสะดวกในการพักผ่อนและท่องเที่ยวอย่างเต็มที่ 
  พักที่ HOLIDAY INN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่
  2
  ภูเขาไฟไดมอนเฮด - โบล์โฮล - หน้าผาพาลี - โพลินีเชี่ยน - คัลเจอ เซ็นเตอร์ - ชมการแสดงระบำฮาวาย

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  เดินทางชม “ปากปล่องภูเขาไฟไดมอนเฮด” สัญลักษณ์ของฮาวาย ปากปล่องภูเขาไฟ แลนด์มาร์กที่สำคัญของฮาวาย และเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งที่หากใครได้มีโอกาสเยือนฮาวายสักครั้ง จะต้องไม่พลาดที่นี่แน่นอนสำหรับ ไดมอนด์ เฮด (Diamond Head) ปากปล่องภูเขาไฟขนาดยักษ์ที่ผุดขึ้นมากลางเกาะโออาฮูอย่างน่าอัศจรรย์ และแม้ว่าปากปล่องภูเขาไฟ ไดมอนด์ เฮด จะดับสนิทไปแล้วเมื่อกว่า 150,000 ปีก่อน แต่ขณะนี้ได้กลายสภาพเป็นปากปล่องภูเขาไฟอันเขียวชอุ่มอุดมสมบูรณ์ ซึ่งถูกธรรมชาติสรรค์สร้างได้อย่างลงตัว นำชม “โบล์โฮล” ซึ่งมีน้ำพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า อันมาจากรอยแยกของก้อนหินใหญ่รอบบริเวณ หาชมที่ไหนได้ยากนอกจาก ณ ตรงนี้แห่งเดียว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “หน้าผาพาลี” ชมวิวทิวทัศน์อันธรรรมชาติอันสวยงามของฮาวาย มีลมพัดแรงตลอดทั้งปีเป็นที่มาของตำนานการสู้รบที่สำคัญของกษัตริย์คาเมฮา 
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ  ภัตตาคาร
  บ่าย นำท่านเดินทางสู่ “โพลินีเชี่ยน คัลเจอ เซ็นเตอร์” (Polynesian Cultural Center) ซึ่งที่นี้เป็นศูนย์วัฒนธรรมของชนเผ่าต่างๆ แห่งรัฐฮาวาย ซึ่งประกอบด้วย 7 เผ่า ท่านจะได้สัมผัสวัฒนธรรมของแต่ละเผ่าอย่างใกล้ชิด หากอยากสัมผัสกับความเป็นฮาวายแท้ๆ สถานที่หนึ่งที่จะช่วยให้รู้  จักความเป็นฮาวายได้มากขึ้นพร้อม ชมการแสดงระบำของสาวสวยชาวโพลินีเชี่ยน ที่เรียกว่าระบำฮาวาย เสน่ห์แห่งแปซิฟิกใต้ และชมการแสดงต่างๆมากมายให้ท่านได้สนุกสนานและสัมผัสบรรยากาศของฮาวายโดยแท้จริง   
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อน ท่องเที่ยวยามค่ำคืนตามอัธยาศัย
  พักที่ HOLIDAY INN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่
  3
  ฮาวาย - ซานฟรานซิสโก

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก 
  ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนเที่ยวชายหาดไวกิกิ ตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางสู่สนามบินโฮโนลูลู 
  13.10 น. ออกเดินทางสู่ ซานฟรานซิสโก โดยสายการบิน Hawaiian Airlines เที่ยวบินที่ HA012 (เดินทาง 05.10 ชม.)
  21.20 น. เดินทางถึง เมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
  อิสระอาหารเที่ยงและอาหารค่ำเพื่อความสะดวกในการเดินทาง 
  พักที่ HOLIDAY INN HOTEL / CROWNE PLAZA HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่
  4
  ซานฟรานซิสโก - ล่องเรือชมอ่าวซานฟรานซิสโก - ชมเมือง - นั่งรถรางชมเมือง - สะพานโกลเดนเกรท - บินภายในสู่ลาสเวกัส

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านเที่ยวชม “เมืองซานฟรานซิสโก” และเดินทางเข้าสู่ “ท่าเรือฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ” (FISHERMAN’S WHARF) เพื่อล่องเรือชมความงามของอ่าวซานฟานซิสโก ท่านจะเห็นสะพานโกลเดนเกรทอย่างชัดเจน และผ่านชมเกาะอัลคาทรัส คุกเกาะที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก เกาะอัลคาทราซ หรือ เดอะร็อค เกาะนี้เคยเป็นสถานที่ตั้งประภาคาร และป้อมปราการของกองทัพ และยังเป็นคุกทหารจนถึงปี 1963 หลังจากนั้น เกาะอัลคาทราซก็กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เนื่องจากเกาะแห่งนี้ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกลางอ่าวตามธรรมชาติ ล้อมรอบด้วยน้ำที่มีอุณหภูมิเยือกแข็งและคลื่นลมแรง เกาะอัลคาทราซ จึงได้รับการพิจารณาให้ใช้เป็นที่คุมขังนักโทษที่ไม่สามารถหลบหนีได้ FISHERMAN’S WHARF ฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ เป็นเหมือนสะพานปลา ท่าเรือ สามารถมองเห็นอ่าวซานฟรานซิสโก และสะพาน GOLDEN GATE ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ร้านอาหารแถวนี้จึงมีอาหารทะเลสดๆ ไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยว ใกล้ๆกันกับ SAN FRANCISCO PIER 39 คือ CANNERY และ GHIRARDELLI SQUARE ซึ่งเป็นแหล่งทัวร์ที่เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวและได้เลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพิเศษ ซุปครีมหอย (Clam Chowder) เมนูที่ถือเป็นสัญลักษณ์ของชาวซานฟราน พร้อม Fish & Chip รสเลิศ 
  บ่าย นำท่านขึ้นสู่ “ยอดเขาทวินพีค” (TWIN PEAK) ยอดเขาที่ตั้งอยู่กลางเมืองมีความสูงจากระดับน้ำทะเล 282เมตร เป็นจุดชมวิวเมืองซานฟรานซิสโก อิสระให้ท่านได้เก็บภาพวิวทิวทัศน์อันกว้างของซานฟรานซิสโก จากนั้นนำท่านชม “ถนนลอมบาร์ด” (LOMBARD STREET) เป็นถนนที่คดเคี้ยวที่สุดในโลก สร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1922 เพื่อเชื่อมถนนไฮด์ (HYDE) กับถนนลีเวนเวิร์ท (LEAVENWORTH) โดยไต่ลงมาตามเนินชัน 40 องศา ซิกแซก 8 โค้งหักศอกแบบวันเวย์ขาลง ระหว่างโค้งตกแต่งต้นไม้ดอกไม้สวยงาม และมีบันไดคนเดินทั้ง 2 ข้างทาง และชมสะพานแขวนโกลเดนเกรท ผลงานวิศวกรรมอันล้ำเลิศปลายยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ออกแบบโดยนายโยเซฟ แบร์มานน์สเตร๊าซ์ ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในโลก จากนั้นนำท่าน “นั่งรถรางเที่ยวชมเมืองซาน ฟรานซิสโก” (CABLE CAR) ซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซานฟรานซิสโก รถรางนี้ถือเป็นมรดกตกทอดมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1873 ซึ่งเป็นรถรางที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีลักษณะคล้ายตู้รถไฟวิ่ง อีกทั้งตัวรถรางมีรูปแบบคลาสสิค มีทั้งพื้นที่เปิดโล่งและห้องกระจก ให้ท่านสัมผัสประสบการณ์และทัศนียภาพที่สวยงามของเมืองซานฟรานซิสโก
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบิน ซานฟรานซิสโก 
  22.30 น. ออกเดินทางสู่ ลาสเวกัส โดยสายการบินSOUTH WEST เที่ยวบินที่ WN3253 (เดินทาง 01.25 น.)
  23.55 น. เดินทางถึงสนามบินลาสเวกัส นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
  พักที่ PARK MGM LASVEGAS HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่
  5
  ลาสเวกัส - ช้อปปิ้ง Outlet Premium Mall - Night Tour ชมไฟยามค่ำคืน - Fremont Street Experience

  เช้า อิสระอาหารเช้าตามอัธยาศัย เนื่องจากให้ท่านได้อิสระพักผ่อน หรือท่องเที่ยวในลาสเวกัสตามอิสระตามอัธยาศัย
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  บ่าย นำท่านชม “เมืองลาสเวกัส” เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ในมลรัฐเนวาดา สหรัฐอเมริกา เป็นสถานที่ ที่ชาวอเมริกันและคนทั่วโลก ให้ฉายาว่า “เมืองแห่งบาป” (SIN CITY) ลาสเวกัสเป็นสถานที่ที่มีลักษณะพิเศษ เพราะเมืองทั้งเมืองเจริญเติบโตขึ้นมาจากความก้าวหน้าของกิจการการพนันเป็นแรงดึงดูดหลักให้นักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาต่อมาก็ได้พัฒนาไปสู่ธุรกิจบริการใกล้เคียง ได้แก่ โรงแรม ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความโอ่อ่าอลังการ และขนาดใหญ่มากกว่าที่อื่นในโลก และจะหาได้ค่อนข้างยากที่จะมีบ่อนการพนัน และโรงแรม มารวมตัวกันอย่างแน่นหนาในบริเวณใกล้เคียงกันเหมือนกับเมืองลาสเวกัส นำท่านสู่ PREMIUM OUTLET SHOPPING MALL ช้อปปิ้งที่ใหญ่ที่สุดให้ท่านช้อปปิ้งสินค้าราคาขายส่งหลากหลายตรงจากโรงงาน เชิญเลือกซื้อสินค้านานาชนิด พบกับร้านขายเสื้อผ้าดังๆ อาทิเช่น ลีวายส์ โปโล ผ้าปูที่นอน เครื่องนอน เครื่องครัว ของเด็กเล่น รองเท้ากีฬารองเท้าหนังทิมเบอร์แลนด์ เนคไท แว่นตา เรย์แบนด์ กระเป๋า SAMSONITE ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทยถึง 50 % อิสระกับการช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / หลังอาหารนำท่านเดินทาง 
  สู่ย่าน FREMONT STREET EXPERIENCE ซึ่งปัจจุบันเป็นย่านคนเดินเท้าโดยเฉพาะ พรั่งพร้อมด้วยกิจกรรมพิเศษและการแสดงยามค่ำคืนในใจกลางเมือง ถนน Fremont เป็นเขตถนนคนเดินยาวห้า ช่วงตึกซึ่งเป็นบริเวณที่เวกัสแบบโบราณมาบรรจบกับเทคโนโลยีอันทันสมัย หันไปทางสัญลักษณ์ไฟนีออนแบบคลาสสิกของ Sin City คุณจะเจอวงดนตรีเล่นสด นักแสดงตามถนน และการแสดงแสงสีที่น่าประทับใจถนนแห่งแรกในเมืองที่ปูพื้นหินอย่าง Fremont เคยเป็นจุดให้สัญญาณในกรณีที่มีผู้แวะเวียนเข้ามาในช่วงทศวรรษ 1950 และมีคาสิโนขึ้นชื่อต่างๆ อย่าง Eldorado Club, Golden Nugget และ Pioneer Club Northern Club ที่อยู่ตรง 15 E. Fremont St เป็นที่แรกที่ได้รับใบอนุญาตการพนัน Nevada ในปี 1931 ซึ่งเป็นปีเดียวกับช่วงที่ติดตั้งสัญญาณไฟจราจรแห่งแรกในลาสเวกัส นอกจากนี้ถนน Fremont ยังมีส่วนร่วมในเครดิตภาพยนตร์ฮอลลิวูดด้วย ที่นี่เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ที่ Elvis นำแสดงเรื่อง Viva Las Vegas ในปี 1964 และภาพยนตร์เรื่อง James Bond: Diamonds are Forever ในปี 1971ปัจจุบันสถานที่อันโดดเด่นที่ใหญ่ที่สุดในย่านนี้ “เป็นที่จัดแสดงแสงสี Viva Vision ยามค่ำคืนยาว 6 นาที” ซึ่งเป็นช่วงเหมาะต่อการฟังดนตรีและดึงดูดนักท่องเที่ยวนับร้อยคนให้มาชม การแสดงแสงสีเหนือโจมเหล็กสูง 27 เมตร กว้างเท่าสนามฟุตบอล ใช้เทคโนโลยี LED อันทันสมัยและหลอดไฟมากกว่า 12.5 ล้านหลอด การแสดงแสงสีและเลเซอร์ช่วงค่ำ กระหึ่มด้วยเสียงรอบทิศทาง 550,000 วัตต์ จะจัดเป็นธีมรอบๆ กิจกรรมประจำปี การแสดงยอดนิยมอย่าง Lucky Vegas จัดขึ้นเพื่อสรรเสริญประวัติศาสตร์และผู้มีชื่อเสียงของเมือง
  พักที่ PARK MGM LASVEGAS HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่
  6
  ลาสเวกัส - เขื่อนฮูเวอร์ - อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน - นั่งเฮลิคอปเตอร์ ชมแกรนด์แคนยอน - นั่งเรือชมแม่น้ำโคโรราโด

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านออกเดินทางสู่ “อุทยานแกรนด์แคนยอน” (GRAND CANYON) ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติหนึ่งในเจ็ดของโลก ระหว่างทางแวะ ชม “เขื่อนยักษ์ฮูเวอร์แดม” (HOOVER DAM) (ระยะทาง 63 กม.) หรือ โบลเดอร์แดม เขื่อนคอนกรีต ขนาดใหญ่กั้นแม่น้ำโคโลราโด ตั้งอยู่บนเขตแดนของมลรัฐเนวาดา และ มลรัฐแอริโซนา ที่สร้างเสร็จ เมื่อปีค.ศ. 1935 ซึ่งในขณะที่ก่อสร้างเสร็จ นับเป็นเขื่อนคอนกรีตขนาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ต่อมาเมื่อเขื่อนแกรนด์คูลีสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2488 เขื่อนนี้จึงตกลงมาเป็นที่สอง ปัจจุบันเขื่อนฮูเวอร์ เป็นเขื่อนผลิตไฟฟ้าใหญ่เป็นอันดับที่ 34 ของโลกและผลิตกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงรัฐเนวาดาและรัฐใกล้เคียง จากนั้นเดินทางต่อ ชมความงามตามธรรมชาติของแนวหุบเขาอันกว้างใหญ่ตระการตา และสายน้ำโคโลราโด ที่คดเคี้ยว นำท่านชมแนวหุบเขาที่ยังคงรักษาสภาพภูมิประเทศที่แปลกตาในมลรัฐอริโซน่า 
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ แกรนด์แคนยอน (อาหารตามเซ็ทที่ทางอุทยานจัดให้)
  บ่าย    นำท่านเข้าชม “อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน” สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติ 1 ใน 7 ของโลก (ระยะทาง 157 กม. // ระยะเวลาในการเดินทาง 1 ชั่วโมง 55 นาที) ก่อตัวขึ้นในช่วงเวลาประมาณ 2,000 ล้านปี เป็นหุบเขาที่มีความยาวถึง 446 กม.จุดที่กว้าง ที่สุด 29 กม. และลึกเกือบ 2 กม. และนำท่านเข้าชมด้าน WEST RIM ที่ซึ่งท่านจะได้ สัมผัสประสบการณ์ การเดินบน สกายวอล์ค (SKY WALK) ที่จะทำให้ท่านรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนอากาศ อย่างน่าตื่นเต้น หวาดเสียว จากนั้นเดินทางกลับนครลาสเวกัส นำท่านนั่ง “เฮลิคอปเตอร์” (นั่ง 6 คน ต่อ ลำ) ชมความสวยงามของ แกรนด์แคนยอนในมุมมองที่สวยงามอย่างยิ่งหลังจากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศ “ล่องเรือแม่น้ำโคโรราโด” ชมความสวยงามของสายน้ำที่ไหลผ่านแกรนด์แคนยอนเป็นที่สวยงามเป็นอย่างยิ่งหลังจากนั้นนำท่านกลับขึ้น แฮลิคอปเตอร์เดินทางกลับ (ใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ 1.30 ชม.) เป็นที่น่าประทับใจและอัศจรรย์ใจยิ่งนัก จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมืองลาสเวกัส 
  หมายเหตุ:การนั่งเฮลิคอปเตอร์ ขึ้นอยู่สภาพอากาศ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายล่วงหน้าจึงไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ไม่สามารถนั่งเฮลิคอปเตอร์ได้ 
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำเข้าโรงแรมที่พัก
  กิจกรรมหลังทานอาหารค่ำ ท่านจะเพลิดเพลินกับโชว์ที่จัดแสดงไว้หน้าโรงแรมแต่ล่ะแห่งในย่านถนน STRIP ของลาสเวกัส เช่น โชว์ภูเขา ไฟระเบิดที่ MIRAGE, โชว์โจรสลัดที่โรงแรม TREASURE ISLAND โชว์น้ำพุเต้นระบำที่ BELLAGIO ฯลฯ ชมรถไฟเหาะและเครื่องเล่นหวาดเสียวต่างๆ ที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลกในโรงแรม STRATOSPHERE ชมหนึ่งในพระพรหมของไทยซึ่งตั้งอยู่ที่ โรงแรม CAESAR PALACE, ชมหอไอเฟลและประตูชัยซึ่งจำลองจากปารีส พร้อมทั้งชมความสวยงามภายในโรงแรม VENETIAN ด้วย หากท่านไหนสนใจซื้อรายการโชว์พิเศษ JUBILEE SHOW กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์
  พักที่ PARK MGM LASVEGAS HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่
  7
  ลาสเวกัส - ลอสแองเจลิส - ชมเมืองลอสแองเจลิส

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ “ลอสแองเจลิส” (LOS ANGELES) หรือที่รู้จักกันในนาม แอล.เอ.(L.A.) (ระยะทาง 425 กม. // ระยะเวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง 10 นาที) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพราะมีประชากรหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อีกทั้งยังเป็นเมืองศูนย์การทางด้านอุตสาหกรรมความบันเทิง เพราะเป็นที่ตั้งของฮอลลิวู้ด บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ชื่อดังของโลก นอกจากนี้ ลอสแองเจลิสยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ สวนสนุก สิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์อาร์ทแกลลอรี่ โรงละคร ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งร้านอาหาร บาร์ ไนท์คลับ ที่ช่วยสร้างสีสันในยามค่ำคืนด้วย
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
  บ่าย    นำท่านเข้าสู่ “มหานครลอสแองเจลิส” (LOS ANGELES) (L.A.) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ ที่มีประชากรมากที่สุดเป็นอันดับ 2 ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิงลอสแองเจลิส ซึ่งตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชื่อเมืองลอสแองเจลิสมาจาก คำว่าโลสอังเคเลส (Los Ángeles) นำท่านผ่านชมย่านธุรกิจสำคัญ ย่านไชน่าทาวน์ ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ ถนนฮอลลีวู้ด เบเวอร์รี่ฮิลล์ ถนนโรดิโอ ไดร์ฟ (RODEO DRIVE) ในย่าน BEVERLY HILL ซึ่งเป็นย่าน ช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในแอลเอ พร้อมกันนี้ยังเป็นย่านที่มีดาราฮอลิวู้ด อาศัยอยู่มากมาย และชมบริเวณไชนีสเธียเตอร์ (CHINESE THEATRE) ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้าของเหล่าดาราชื่อดัง ที่ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวู้ด นำท่านชม ฮอลีวูดวอล์ก ออฟเฟม (HOLLYWOOD WALK OF FAME) เป็นทางเท้าที่อยู่สองข้างทางถนนฮอลลีวูด บูเลวาร์ด ในทิศตะวันออก-ตะวันตก และไวน์ สตรีท ในทิศเหนือ-ใต้ ตั้ง อยู่ในฮอลลีวูด ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางเดินเท้าทั้งสิ้น 3 1/2 ไมล์ ฮอลลีวูด วอล์ก ออฟ เฟม ประดับด้วยแผ่นหินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก จำนวนมากกว่า 2000 ดวง จารึกชื่อ ของนักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุดสำหรับผู้ได้รับคัดเลือกให้จารึกชื่อ คือ วงการภาพยนตร์ / วงการโทรทัศน์ /วงการดนตรี / วงการวิทยุ / วงการละครเวที
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / เมนูพิเศษ กุ้งล๊อบสเตอร์!
  พักที่ HOLIDAY INN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่
  8
  ดิสนีย์แลนด์ (เต็มวัน) (เดินทางโดยรถ รับ-ส่ง ของสวนสนุกดิสนีย์แลนด์)

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  ช่วงเช้า หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “ดิสนีย์แลนด์” สวนสนุกอันยิ่งใหญ่แห่งใหม่ล่าสุดของโลกดิสนีย์แลนด์ ท่านจะได้สนุกกับสวนสนุกดิสนีย์ เต็มวันอย่างจุใจและคุ้มค่า ฟรีเครื่องเล่นทุกชนิด ท่านจะได้พบกับเครื่องเล่นอันทันสมัยและสุดสนุกที่สุดแห่งใหม่ของโลก ซึ่งแบ่งออกเป็น 4 ส่วน MAIN STREET USA ท่านจะได้พบกับร้านค้าขายของที่ระลึกและร้านอาหารมากมายและสุดสนุกกับรถไฟไอน้ำโบราณรอบสวนสนุกและขบวนพาเหรดอันยิ่งใหญ่ ท่านจะพบกับตัวการ์ตูนขวัญใจพร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก TOMORROW LAND ท่านจะได้สนุกกับเครื่องเล่นแนวโลกอนาคตอันทันสมัย SPACE MOUNTAIN เครื่องเล่น ที่สนุกสุดๆ BUZZ LIGHTYEAR ASTRO BLASTERS เครื่องเล่นที่ปกป้องจักรวาล ยิงต่อสู้ผู้รุกรานพร้อมเก็บคะแนน และORBITORN เครื่องเล่นขับยานอวกาศสุดสนุก FANTASY LAND ให้ท่านสนุกกับเมืองเทพนิยาย ท่านจะได้พบกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาและตัวการ์ตูนที่ท่านชื่นชอบ อาทิเช่น สโนว์ไวท์ เจ้าหญิงนิทรา ซินเดอเรลา มิกกี้เมาท์ หมีพูห์และเพื่อนๆตัวการ์ตูน อันเป็นที่ใฝ่ฝันของทุกคน ADVENTURE LAND ดินแดนแห่งการผจญภัยอันตื่นเต้น JUNGLE RIVER CRUISE ล่องเรือในป่าอันน่าสนุกสนานผจญภัยกับสัตว์ป่าอันน่าตื่นเต้นนานาชนิด TARZAN’S TREEHOUSE บ้านต้นไม้ของทาร์ซาน ท่านจะได้พบกับ FESTIVEL OF THE LION KING สนุกเพลิดเพลินกับโชว์อันยิ่งใหญ่ตระการตาของเหล่าตัวการ์ตูนในเรื่อง ไลอ้อนคิงค์ RAFTS TO TARZAN’S TREEHOUSE สนุกกับการล่องแพข้ามสู่เกาะทาร์ซาน LIKI TIKIS ท่านจะได้เพลิดเพลินกับเสียงดนตรีแห่งป่าอันไพเราะพร้อมกับตื่นเต้นกับสายน้ำอันเย็นฉ่ำ
  (อิสระอาหารกลางวัน และอาหารค่ำ เพื่อให้ท่านได้เที่ยวสวนสนุกอย่างเต็มที่ ตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกกับการเล่นเครื่องเล่น เชิญท่านได้อิสระและสนุกสนามกับเครื่องเล่นต่างๆ ตามอัธยาศัย)
  พักที่ HOLIDAY INN HOTEL หรือที่พักระดับใกล้เคียง

 • วันที่
  9
  หาดแซนตามอนิกา - ลอสแองเจลิส - ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ - สนามบิน

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมที่พัก
  ช่วงเช้า นำท่านเดินทางสู่ “แซนตามอนิกา” (Santa Monica) เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของลอสแอนเจลิสเคาน์ตี รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ติดกับอ่าวแซนตามอนิกา มีเมืองล้อมรอบ 3 ด้าน ได้แก่ ลอสแองเจลิส - แปซิฟิกพาลิเสดส์ทางทิศตะวันออกตกเฉียงเหนือ เมืองเบรนท์วูดทางทิศเหนือ เวสต์ลอสแอนเจลิสทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มาร์วิสตาทางทิศตะวันออก และเวนิสติดทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ และมีทะเลล้อมรอบด้าน คือมหาสมุทรแปซิฟิกติดทางทิศตะวันตก เชิญท่านชมหาดอันสวยงามของหาดทราย และท้องทะเลของ นครลอสแองเจลลิส จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “โรงถ่ายยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ” (UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD) ในเนื้อที่กว่า 1,000 ไร่ ท่านจะได้ชมเบื้องหลังเทคนิค และขั้นตอนของการถ่ายทำภาพยนตร์อย่างละเอียด สัมผัสกับฉากใหญ่โตมโหฬาร ที่ใช้ในการถ่ายทำจริงของภาพยนตร์ที่โด่งดังเรื่องต่างๆ เช่น คิงคอง จอวส์ฯลฯ ชมอาคารบ้านเรือนที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องดังจากฮอลลีวู้ด ตื่นเต้นและสนุกสนานผจญภัย เครื่องเล่นทันสมัย ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ ยังคงปรับปรุงและเพิ่มธีมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องอาทิ HARRY POTTER, THE WALKING DEAD ภาพยนตร์ซีรีย์ชื่อดัง FAST & FURIOUS SUPERCHARGED และภาพยนตร์ชื่อดัง, REVENGE OF THE MUMMY, THE RIDE, DESPICABLE ME MINION MAYHEM, BACK TO THE FUTHER, JURASIC PARK, TERMINATOR, TRANSFORMER ETC. (อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกกับการเล่นเครื่องเล่น เชิญท่านได้อิสระ
  และสนุกสนามกับเครื่องเล่นต่างๆ ตามอัธยาศัย) ได้เวลาอันสมควร พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ ห้องอาหาร
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางสู่สนามบิน ลอสแองเจลิส
  22.40 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (เกาหลีใต้) โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE12

 • วันที่
  10
  สนามบินลอสแองเจลิส

  *** บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ***

 • วันที่
  11
  สนามบินอินชอน (เกาหลีใต้) - กรุงเทพฯ

  05.10 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เกาหลีใต้) เพื่อแวะพักเปลี่ยนเครื่อง (เดินทาง 13.30 ชม.)
  09.15 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่  KE657
  13.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ (เดินทาง 6 ชม)

มื้ออาหารและที่พัก
วันที่
อาหารเช้า
อาหารเที่ยง
อาหารเย็น
โรงแรม
1
Holiday Inn Hotel or Equivalent
2
Holiday Inn Hotel or Equivalent
3
HOLIDAY INN HOTEL / CROWNE PLAZA HOTEL or Equivalent
4
PARK MGM LASVEGAS HOTEL or Equivalent
5
PARK MGM LASVEGAS HOTEL or Equivalent
6
PARK MGM LASVEGAS HOTEL or Equivalent
7
Holiday Inn Hotel or Equivalent
8
Holiday Inn Hotel or Equivalent
9
-
10
-
11
-
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน

 • การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง (เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา) เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการเช็คที่นั่งว่างและแจ้งกลับลูกค้าอีกครั้ง ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง กฎหมายในอเมริกาไม่อนุญาตให้พนักงานขับรถ ขับเกิน 11 ช.ม./วัน 

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามระบุในโปรแกรม

 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาล หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนโรงแรม ย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 

 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้ และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขกรมธรรม์) ในกรณีท่านอายุเกิน 75 ปี ท่านต้องซื้อประกันเพิ่ม

 • ไฟล์ระหว่างประเทศท่านสามารถโหลดกระเป๋าใต้เครื่องบินได้ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกินใบละ 23 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก. (ไฟท์ภายในประเทศท่านสามารถโหลดกระเป๋าใต้เครื่องบินได้ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกินใบละ 23 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.)

 • น้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อวัน

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินเปลี่ยนแปลงกะทันหันแจ้ง

 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าอเมริกา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม ท่านละ 10,000 บาท

 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่านเนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)

 • ค่าทิปพนักงานขับรถ ท่านละ 5.-ยูเอสดอลล่าร์ / ต่อวัน (รวม 45 USD)

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ตามวัฒนธรรมการบริการแบบสากลโลก ท่านละ 100 บาทต่อวัน (รวม 1,100 บาท)

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน - คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือค่ามัดจำที่ต้องการันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงค่าที่พักในเรือและห้องนอร์ดเคปไม่สามารถรีฟันได้)     

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 16 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-15 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

หมายเหตุ
 • ทางบริษัทจะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทจะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน , ห้องพักที่ได้รับการยืนยันการจองมาจากทางยุโรป ,ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก 

เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน

 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา

- ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน(ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น

- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ

 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%

 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ