ล่องเรือสำราญอลาสก้า เรือรอยัลแคริบเบียน โอเวชั่น ออฟ เดอะ ซีส์ เรือสำราญที่ไฮเทคโนโลยีและหรูหราที่สุดในตระกูล

ล่องเรือสำราญอลาสก้า แวนคูเวอร์ สแคกเวย์ เคตชิคาน ซีแอตเทิล

การผจญภัย ชายหาดและแสงอาทิตย์ คาสิโน เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง กีฬา ศาสนา อุทยานแห่งชาติ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พักโรงแรม 4 ดาว พักโรงแรม 5 ดาว ทุ่งดอกไม้ ล่องเรือ ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทะเลสาบ พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

ล่องเรือสำราญอลาสก้า แวนคูเวอร์ สแคกเวย์ เคตชิคาน ซีแอตเทิล 13 วัน โดยเรือรอยัลแคริบเบียน โอเวชั่น ออฟ เดอะ ซีส์ เที่ยวแวนคูเวอร์ สะพานแขวนคาปิลาโน สวนสแตนเลย์ แท่งเสาโทเท็ม สถาปัตยกรรมหลังคารูปใบเรือสีขาว สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก สถานีรถไฟลอยฟ้า แก๊สทาวน์ เมืองซิตก้า ล่องเรือชมปลาวาฬ แหลมอเล็กซานเดอร์ เมืองจูโน ธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์ สแก๊กเวย์ รถไฟชมวิวสายไวท์ พาส จุดชมวิวเอ็นดิค็อทท์ อาร์ม ธารน้ำแข็งดาเวส กลาเซียร์ เมืองเคทชิเคน ครีก สตรีท บ้านของดอลลี่ นครซีแอตเติ้ล ตลาดไพน์ เพลส ซีแอตเทิล พรีเมี่ยม เอาท์เลต 


รหัสทัวร์ : TATCA8230
 บริติชโคลัมเบีย, แคนาดา
สายการบินอีว่าแอร์เวย์
วันที่เดินทาง :
07 พ.ค. 2567 ถึง 19 พ.ค. 2567
ราคาเริ่มต้น
USD 5,742
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 001 5855
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • วันที่
  1
  กรุงเทพฯ – แวนคูเวอร์ (แคนาดา)

  12.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 สายการบินอีวีเอ (EVA) พร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
  16.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเถาหยวน, กรุงไทเป โดยสายการบินอีวีเอ EVA เที่ยวบินที่ BR202
  21.15 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน(เปลี่ยนเครื่อง)
  23.55 น. ออกเดินทางเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา...โดยสายการบินอีวีเอ EVA เที่ยวบินที่ BR010
  *** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่ไม่เปลี่ยน *** 
  19.40 น. ถึงท่าอากาศยาน“นครแวนคูเวอร์” VANCOUVER (เวลาช้ากว่าเมืองไทย 14 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว 
  นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
  พักที่ Hilton Vancouver Hotel Metrotown / หรือเทียบเท่า

 • วันที่
  2
  แวนคูเวอร์ – เที่ยวชมเมือง

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านออกเดินทาวสู่สะพานแขวนคาปิลาโน (Capilano Suspension Bridge) ที่พาดผ่านหน้าผาสูงชันของแม่น้ำคาปิลาโนและได้รับการขนานนามว่าเป็นสะพานขึงที่ยาวที่สุดในโลก มีเวลาให้ท่านเก็บภาพคงามงดงามของธรรมชาติ ป่าสน และเสาโทเทมสัญลักษณ์ของชาวอินเดียแดง จากนั้นนำท่านกลับเข้าสุ่ตัวเมืองแวนคูเวอร์ 
  เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนำท่านสู่สวนสแตนเลย์ Stanley Park สวนสาธารณะที่ได้รับการบริจาคที่ดินมาจากชาวเมืองแวนคูเวอร์ ปัจจุบันนี้เปรียบเสมือนเป็นปอดที่สำคัญของชาวเมือง นำชมแท่งเสาโทเท็ม(Totem pole)  สัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมือง “อินเดียแดง”  เก็บภาพความงดงามทางสถาปัตยกรรมของอาคารแคนาเดียน เพลส Canadian Place Building สถาปัตยกรรมหลังคารูปใบเรือสีขาว คล้ายโรงโอเปร่า เฮาส์ ของนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย หลังคาใบเรือนี้เดิมสร้างขี้นเป็นหลังคาของ Canada Pavilion ในงาน World's Fair ที่จัดขึ้นที่แวนคูเวอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1986 ออกแบบโดย Zeidler Roberts  ได้เวลานำท่านชมอาคารที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโดดเด่นอันน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (Canadian Pacific Rail Station) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายข้ามทวีป ปัจจุบันเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า (Sky Train) ของนครแวนคูเวอร์ ผ่านชม “แก๊สทาวน์” GAS TOWN จุดกำเนิดของชุมชนเมือง ชมนาฬิกาไอน้ำสัญลักษณ์ของ Gastown เป็นสถานที่ที่ทุกคนต้องมาเช็ค-อิน เมื่อเดินทางมาแวนคูเวอร์ มีประวัติยาวนานกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบปีนาฬิกาเรือนใหญ่ที่สวยงามมากจะดังทุก ๆ 15 นาที / อิสระทุกท่านตามอัธยาศัยในตัวเมืองแวนคูเวอร์
  ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
  พักที่ Hilton Vancouver Hotel Metrotown / หรือเทียบเท่า

 • วันที่
  3
  แวนคูเวอร์ – ล่องเรือสำราญอลาสก้า (Royal Caribbean)

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือแวนคูเวอร์เช็ค-อิน Check-In Royal Caribbean “Ovation of the Seas” ถึงท่าเรือขอเรียนทุกท่านเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทะเบียน Cruise Check–In 
  โปรดเตรียมเอกสารดังนี้ : 
  1. Passport 
  2. E-Ticket Boarding Pass 
  3. บัตรเครดิต 
  4. Public Health Questionnaire(ที่เซ็นต์ชื่อเรียบร้อย) 
  จากนั้นผ่านขั้นตอนการตรวจ X-RAY ก่อนขึ้นเรือ หลังจากขึ้นสู่เรือและจัดเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว ขอเชิญท่านสู่ห้องอาหาร “Windjammer Café” (อยู่ชั้น 14 ด้านหัวของลำเรือ)  
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหาร Windjammer Cafe บนเรือชั้น 14
  นำท่านเดินสำรวจตำแหน่งที่ตั้งของห้องอาหาร และส่วนบริการต่างๆของเรือสำราญ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมซ้อมการเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยให้ท่านใส่ชูชีพที่เตรียมไว้ที่ห้องพักของท่าน แลัวไปยังจุดนัดพบตามหมายเลขที่มีบอกไว้ในห้องพัก 
  16.00 น. เชิญท่านสมาชิกทุกร่วมพิธีนับถอยหลังฉลองการออกเดินทาง Bon Voyage Countdown เรือรัก-เรือสำราญ “Ovation of the Seas” ออกเดินทางจากท่าเรือ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม และความบันเทิงต่างๆ ที่ทางเรือได้จัดสรรไว้ เช่น ท่านอาจจะนั่งฟังเพลงไพเราะได้ที่ เลาจน์ หรือ บาร์ต่าง หรือสนุกกับการเต้นรำได้ที่ดิสโก้เธค หรือบางท่านอาจจะเสี่ยงโชคที่คาสิโน ที่มีเครื่องเล่นต่างๆ ให้ท่านเลือกมากมาย เช่น รูเล็ตต์, สล็อท แมชชีน, แบล็กแจ็ค ฯลฯ
  ค่ำ ขอต้อนรับท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำ Welcome Dinner ซึ่งกัปตันได้จัดไว้รับรองสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านแบบเป็นพิเศษ  (วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยท่านตรวจสอบรายละเอียดจาก “Cruise Compass” ที่จะส่งถึงห้องพักให้ทุกท่านทุกวัน)
  อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ้ำกัน)  
  หมายเหตุ ในแต่ละวันท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่าง ๆ ได้จากจดหมายข่าวรายวัน “Cruise Compass” ที่ทางเรือจะส่งมาให้ท่านได้อ่านล่วงหน้าทุกคืน โดยจะนำส่งไว้ที่ห้องนอนของท่าน ซึ่งรายละเอียดทุกอย่างจะแนะนำไว้ในจดหมายข่าวรายวัน เช่น ค่ำนี้ควรแต่งตัวอย่างไร กิจกรรมตั้งแต่เช้าจรดเย็น รายการการบันเทิงต่าง ๆ เป็นต้น เพราะทุกไมล์ทะเลที่เรือแล่นไปนั้น กิจกรรมต่าง ๆ ที่วางไว้อย่างเต็มที่ก็จะดำเนินไปจนทำให้แต่ละวันผ่านไปอย่างรวดเร็ว
  พักที่ Royal Caribbean “Ovation of the Seas” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(1) 
  17.45 น. เรือสำราญออกเดินทางจากท่าเรือ แวนคูเวอร์

 • วันที่
  4
  เรือนำคณะล่องทะเลใน (Inside Passage สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ)

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ  
  วันนี้เรือจะวิ่งขึ้นเหนือ(Nortbound Glacier) โดยใช้เส้นทางทะเลใน หรือ “Inside Passage” เป็นเส้นทางเลาะชายฝั่ง สองด้าน สภาพภูมิประเทศที่เกิดจะกัดเซาะของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีที่ผ่านมา เส้นทางนี้ทอดตัวจากอลาสก้าตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านแคว้นบริติชโคลัมเบีย ตะวันตก ของแคนาดาไปจนถึงรัฐวอชิงตันตะวันตกเฉียงเหนือในสหรัฐอเมริกา เรือที่ใช้เส้นทางนี้ จะสามารถหลีกเลี่ยงสภาพอากาศเลวร้ายในมหาสมุทรเปิดและได้ชมวิวที่สวยงามไปพร้อมๆกัน ในวันอากาศดีท่านอาจโชคดีได้เห็น ปลาวาฬ และปลาโลมาว่ายน้ำอยู่ใกล้ลำเรือ 
  เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ  
  วันนี้เชิญท่านสมาชิกพักผ่อนอย่างอิสระกับบริการ และกิจกรรมบันเทิงต่าง ๆ มากมายบนเรือ เช่น
  - ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ (บริการ 24 ชั่วโมง) ห้องอาหารอิตาเลี่ยน ห้องอาหารญี่ปุ่น 
  - บาร์เครื่องดื่ม บาร์ไอศครีม บาร์กริลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์เกอร์
  - ห้องฟังเพลง  ห้องเลาจ์นห้องโชว์ และการแสดงที่พรั่งพร้อมด้วยระบบแสง สี เสียง
  - โรงภาพยนตร์ ห้องคาสิโน ห้องเกมส์ และเครื่องเล่น Simulator 
  - อินเตอร์เน็ต คาเฟ่ 
  - สโมสรสำหรับเด็กเล็ก
  - สระว่ายน้ำ, สระน้ำวน, เซาวน่า, ห้องนวด, ห้องยิม, ห้องเสริมสวย
  - สนามกอล์ฟคอมพิวเตอร์ คอร์ตแพ็ตเดิ้ลเทนนิส, บาสเก็ตบอลและวอลเล่ย์บอล 
  - ห้องสมุด, ห้องทำพิธีแต่งงาน, ห้องแพทย์
  - ร้านค้าปลอดภาษีร้านสรรพสินค้าและของที่ระลึก  
  - ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ
  ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ 
  พักที่ Royal Caribbean “Ovation of the Seas” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว (2)

 • วันที่
  5
  เรือเทียบท่าที่เมืองซิตก้า – ล่องเรือชมปลาวาฬ – ชมเมือง

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
  เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 11.00 – 19.00 น .
  เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ
  11.00 น. เรือเข้าเทียบท่าที่ “ เมืองซิตก้า” (Sitka) เป็นเมืองท่าที่สำคัญในอลาสก้า เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซียจนถึงปี ค.ศ.1867 มีมหาวิหารออร์โธดอกซ์ แห่ง เซนต์ ไมเคิล มียอดโดมทรงหัวหอม บ้านของบิชอปแห่งรัสเซียในปี พ.ศ. 2385 อยู่ใกล้ๆ ในตัวเมืองมีอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติซิตกา เป็นสถานที่ที่รัสเซียพ่ายแพ้ต่อชนพื้นเมืองทลิงกิต และมีทางเดินที่มีเสาโทเท็ม(Totem Pole) กระจายอยู่ทั่วไป ซิตกาเป็นเมืองที่อยู่ในบริเวณ “Inside Passage” เพียงแห่งเดียวที่อยู่ริมมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกของเกาะบารานอฟ(Baranof Island) มีวิวของ Mount Edgecumbe ที่สวยงาม มีผู้อยู่อาศัยประมาณ 8,500 คน เป็นที่รู้จักจากวัฒนธรรม คนพื้นเมืองชาวเผ่าทลิงกิต และมรดกตกทอดอันงดงามของรัสเซีย (รวมทัวร์ล่องเรือชมปลาวาฬ) 
  นำท่านล่องเรือชมปลาวาฬ โดยเรือยอร์ชจะล่องผ่านน่านน้ำซึ่งเป็นแหล่ง อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด เช่น ปลาวาฬเพชฌฆาต สิงโตทะเล แมวน้ำ ปลาโลมา และปลาวาฬหลังค่อม รวมถึงนกอินทรีย์หัวล้านที่คอยบินโฉบเฉี่ยวไปมาปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง นำท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมปลาวาฬ โดยบริเวณแหลมอเล็กซานเดอร์ นับเป็นจุดที่ดีที่สุด ในการล่องเรือชมปลาวาฬ ได้เวลานำท่านกลับขึ้นฝั่ง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณท่าเรือที่มีร้านค้าและร้านของฝาก ของที่ระลึกจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวมากมาย
  หมายเหตุ สำหรับท่านที่กลับขึ้นไปเดินเล่นบนฝั่ง ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกจากท่า 
  ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ  / อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ้ำกัน) 
  พักที่ Royal Caribbean “Ovation of the Seas” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(3)
  19.00 น. เรือออกเดินทางสู่ “เมืองจูโน” (Juneau)

 • วันที่
  6
  เทียบท่าเมืองจูโน(เมืองหลวง) – ชมเมือง – นั่งกระเช้าชมวิว

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
  วันนี้เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น.
  09.00 น. เรือเข้าเทียบท่าที่ “ เมืองจูโน ” (Juneau) เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงาม ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จูโน เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาและทะเลทำให้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบกถูกค้นพบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ.1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการค้าทองอันมั่งคั่งก่อนจะกลายเป็น เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ในเวลาต่อมานอกจากนี้ “ จูโน ” ยังเป็นเมืองที่มี “ธารน้ำแข็ง” มากที่สุดแห่งหนึ่งของอลาสก้า ที่สำคัญได้แก่ “ธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์” Mendenhall Glacier ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่ขึ้นชื่อว่า “สวยที่สุด” แห่งหนึ่งเท่าที่ค้นพบกันมา จากนั้นอิสระให้ขึ้นฝั่งชมเมืองจูโนและช้อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมือง
  09.00 น. เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล็อบบี้เรือ เพื่อเตรียมตัวขึ้นสู่ฝั่ง นำท่านสมาชิกขึ้นรถกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาเม้าท์ โรเบิร์ต (Mount Roberts Tramway) ที่มีความสูงกว่า 1,800 ฟุต เหนือพื้นดิน เปิดโอกาสให้ได้ชื่นชมทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองหลวงจูโนได้อย่างกว้างไกล (รวมในค่าทัวร์แล้ว) 
  เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
  ท่านสามารถเดินเที่ยวชมเมืองหรือสามารถเลือกซื้อทัวร์ชายฝั่งกับทางเรือสำราญ
  เดินเที่ยวชมเมือง หรือท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Tour 
  • Mendenhall Glacier & Salmon Hatchery (4.25 Hours) : นำท่านสมาชิกเข้าเยี่ยมชมสถานเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาแซลมอนเรียนรู้วงจรชีวิตของปลาแซลมอนที่น่ามหัศจรรย์ยิ่งนัก จากนั้นให้ท่านสมาชิกเดินชมธารน้ำแข็งเมนเดลฮอลล์ธารน้ำแข็งที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดเหนือคำบรรยาย 
  (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 80 USD / เด็กต่ำกว่า12ปี 35 USD)
  • Mount Roberts Tramway (1.30 Hours) : นำท่านสมาชิกขึ้นรถกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา เม้าท์ โรเบิร์ต ที่มีความสูงกว่า 1,800 ฟุต เหนือพื้นดิน เปิดโอกาสให้ได้ชื่นชมทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองจูโนได้อย่างกว้างไกล 
  (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 37 USD / เด็กต่ำกว่า12ปี 28 USD)
  • Mendenhall Glacier Helicopter (2.25 Hours) : นำท่านสมาชิกชมธรรมชาติของธารน้ำแข็งเมนเดลฮอลล์ ที่งามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยการนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมทัศนียภาพอันแสนมหัศจรรย์ ยากแก่การได้มาสัมผัส จากนั้นท่านจะมีโอกาสได้ลงเดินบนธารน้ำแข็งโดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้นำทาง 
  (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 370 USD / ไม่มีราคาเด็ก)
  อิสระให้ท่านเดินเล่นภายในตัวเมืองจูโน่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าและเมืองหลวงที่สำคัญของมลรัฐอลาสก้า เป็นเมืองหลวงที่ต้องเดินทางเข้าด้วยเรือตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณตีนเขาที่ตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถ้าไปเยือนในช่วงต้นๆของฤดูกาลล่องเรือสำราญ ท่านจะได้เห็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำตกอันสวยงาม เมืองจูโน่ ถูกก่อตั้งขึ้นในยุคตื่นทองอลาสก้า ดังนั้นที่นี่จึงมีตึกรามบ้านช่องประวัติศาสตร์มากมาย และเปี่ยมไปด้วยสีสันสดใส 
  ** หมายเหตุ สำหรับท่านที่กลับขึ้นไปเดินเล่นบนฝั่ง ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกจากท่า 
  ** หมายเหตุ ทัวร์ชายฝั่งทั้งหมดเป็นทัวร์ที่ทางเรือสำราญจัดการทั้งหมด ทางบริษัทฯเพียงช่วยอำนวยความสะดวกในการจองให้ท่านเท่านั้น
  ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ / อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ้ำกัน) 
  พักที่ Royal Caribbean “Ovation of the Seas” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(4)
  21.00 น. เรือออกเดินทางสู่ “เมืองสแก๊กเวย์” (Skagway)

 • วันที่
  7
  เทียบท่าเมืองสแก๊กเวย์ – ชมเมือง

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ  
  วันนี้เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น.
  07.00 น. เรือเข้าเทียบท่า “สแก๊กเวย์” Skagway เมืองแห่งขุมทองในอดีต เป็นเมืองท่าและเป็นประตูต้อนรับผู้ที่จะเดินทางไปแสวงโชค ที่ทุ่งทอง “ คลอนไดค์ ” Klondike Gold Fields ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อประมาณ 100 ปีก่อน โดยมีทางรถไฟสาย “ไวท์พาส” และ “ ยูคอนรูต”  White Pass and Yukon Railway ที่พานักแสวงโชคเดินทางตัดข้ามขุนเขา และหุบเหว เข้าสู่มณฑลยูคอนของแคนาดา ปัจจุบันเหลือเพียงความทรงจำ และนำบรรยากาศเก่ามาใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มากับเรือสำราญในช่วงฤดูร้อน ตัวเมืองอยู่ใกล้จากท่าเรือเพียงเดินราว 10 – 15 นาทีก็ถึง เป็นเมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาศแบบหนังคาวบอยตะวันตก และยังคงรักษาสภาพไว้เหมือนในยุคตื่นทอง เช่น บ้านไม้สองชั้นทาสีสดใส ซาลอน ร้านเหล้า ร้านขายของที่ระลึกมากมาย ฯลฯ
  08.00 น. เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล๊อบบี้เรือ เพื่อเตรียมขึ้นสู่ฝั่ง นำท่านเดินสู่สถานีรถไฟเมืองสแก๊กแวย์
  09.00 น. นำท่านโดยสารรถไฟชมวิวสายไวท์ พาส (White Pass Scenic Railway) รถไฟรถไฟสายไวท์พาสและยูคอน ซึ่งเป็นรถไฟสายประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทอง ให้ท่านได้ชื่นชมกับทัศนียภาพตามหุบเขาและธรรมชาติที่งดงามสู่ยอดเขาไวท์ พาส นับเป็นประสบการณ์ที่ทุกท่านจะมิลืมเลือนดื่มด่ำกับทิวทัศน์ภูเขาอันน่าทึ่งของสแคกเวย์ ผ่านพื้นที่ประวัติศาสตร์แห่งยุคตื่นทอง เพลิดเพลินกับทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันงดงามขณะนั่งในรถรางโบราณ ผ่านป่าดิบที่สูงเสียดฟ้าและยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ เวลาประมาณสามชั่วโมง รถไฟจะกลับเข้าสู่เมืองสแก๊กเวย์ประมาณ 12.30 น.(รวมในราคาทัวร์แล้ว)
  เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
  อิสระทุกท่านชมตัวเมืองสแกกเวย์ ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาแบบคาวบอยตะวันตก แม้เวลาจะผ่านไปนานแต่เมืองสแกกเวย์ยังคงรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทองได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ชม บ้านไม้สองชั้น ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ทาสีสันสดใส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย (ท่านจะต้องขึ้นเรือประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเรือออกจากท่า) 
  เดินเที่ยวชมเมือง หรือท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Tour 
  • To The Summit (1.30 Hours) : เดินทางโดยรถแวนลัดเลาะไปตามเส้นทางขุดทองสู่ยอดเขา ไวท์พาส ซัมมิท ซึ่งสูงกว่า ระดับน้ำทะเล 3,292 ฟุต (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 37 USD / เด็กต่ำกว่า12ปี 20 USD)
  • Dog Sledding & Glacier Flightseeing (2.00-2.30 Hours) : เดินทางโดยการนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่แคมป์สุนัขที่เดนเวอร์กลาเซีย พร้อมชมวิธีการควบคุมสุนัขลากเลื่อนจากไกด์ผู้เชี่ยวชาญ และได้ประสบการณ์จากการนั่งเลื่อนท่ามกลางบรรยากาศที่แสนเย็นสดชื่นสุดยอดของการผจญภัย 
  (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 549.95 USD / ไม่มีราคาเด็กและเด็กต้องอายุ5ขวบขึ้นไปถึงจะสามารถร่วมเดินทางได้)  
  ** หมายเหตุ สำหรับท่านที่กลับขึ้นไปเดินเล่นบนฝั่ง ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกจากท่า 
  ** หมายเหตุ ทัวร์ชายฝั่งทั้งหมดเป็นทัวร์ที่ทางเรือสำราญจัดการทั้งหมด ทางบริษัทฯเพียงช่วยอำนวยความสะดวกในการจองให้ท่านเท่านั้น
  พักที่ Royal Caribbean “Ovation of the Seas” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(5)
  20.00 น. เรือออกเดินทางสู่ “จุดชมวิวเอนดิค็อทท์ อาร์ม และ ธารน้ำแข็งดาเวส กลาเซียร์”

 • วันที่
  8
  จุดชมวิวเอ็นดิค็อทท์ อาร์ม – ธารน้ำแข็งดาเวส กลาเซียร์ – เค็ทชิเคน

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ  
  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมอันหลากหลายที่มีบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายในห้องฟิตเนส หรือวิ่งออกกำลังกายรอบๆ ตัวเรือ ผ่อนคลายอิริยาบถที่ Stream room / Sauna เพลิดเพลินกับการแสดง กิจกรรมและเกมส์ต่างๆ หรือเลือกพักผ่อนที่ห้องสมุดและมุมสงบต่างๆ พร้อมสัมผัสกับความสดชื่นของธรรมชาติ ริมฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าสนอายุนับร้อยปี บนเรือยังมีอาหารเลิศรสบริการท่านอย่างไม่ขาดตอน
  เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
  เรือเข้าบริเวณจุดชมวิวเอนดิค็อทท์ อาร์ม และ ธารน้ำแข็งดาเวส กลาเซียร์ 07.00 – 11.59 น.
  เรือเริ่มล่องเข้าสู่ บริเวณเอนดิค็อทท์ อาร์ม(ลักษณะเหมืองฟยอร์ดแต่มีระยะที่สั้นกว่า) และธารน้ำแข็ง ดาเวส กลาเชียร์ (Dawes Glacier) ซึ่งเป็นธารน้ำและจุดชมวิวแบบอันซีนมากที่สุดในทวีปอเมริกาเหนือ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ และชมวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของธารน้ำแข็งยักษ์ใหญ่สีน้ำเงินอ่อนขนาด 1,350 ตารางไมล์ วันนี้เป็นอีกวันที่ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงาม ความมหัศจรรย์ของภูเขาน้ำแข็งที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปอเมริกาเหนือ หากโชคดีท่านจะได้ยินเสียงการแยกตัวของแผ่นน้ำแข็งตกลงสู่พื้นน้ำ เป็นเสียงอันกึกก้องราวเสียงฟ้าร้องคำราม และเป็นช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไว้กับก้อนน้ำแข้งมหึหาที่พังถล่มลงสู่พื้นน้ำเสียงกังวาล เรียกได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ได้ปั้นแต่งขึ้นมาให้ท่านได้ชมและจะหาที่ใดเปรียบมิได้ อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพและความงดงามของทุ่งน้ำแข็ง พร้อมเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
  ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ 
  พักที่ Royal Caribbean “Ovation of the Seas” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว (6)
  11.59 น. เรือออกเดินทางสู่ “เมืองเค็ทชิเคน” (Ketchikan)

 • วันที่
  9
  เค็ทชิเคน – ชมเมือง

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ  
  วันนี้เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น.
  08.30 น. เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล๊อบบี้เรือ เพื่อเตรียมขึ้นสู่ฝั่ง เรือเข้าเทียบท่า “เค็ทชิเคน” Ketchikan เมืองนี้ตั้งอยู่เชิงเขาริมฝั่งแม่น้ำ เป็นเมืองเล็กๆ ที่มีเสน่ห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหมู่บ้านดั้งเดิมของชนพื้นเมืองที่สร้างสรรค์งานศิลปะเสาโทเท็มของ อินเดียนแดงเผ่าทลิงกิต นำท่านสู่ เมืองเคทชิเคน ชุมชนแห่งแรกของรัฐอลาสก้า ปัจจุบันจัดเป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของรัฐ และเป็นเมืองที่รู้จักกันดีของนักท่องเที่ยวท้องถิ่นและต่างชาติว่า เป็นเมืองแห่งเสาแกะสลัก (Totem Poles) ที่มากที่สุดในโลกในอดีตเสาแกะสลักนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมืองอเมริกันทางตอนเหนือ และถือเป็นสัญลักษณ์ทางศาสนา ที่พวกเขาให้ความเคารพ แต่ต่อมาในยุคที่มีการเผยแผ่ศาสนาคริสต์ เกิดความเข้าใจผิดทำให้คนส่วนใหญ่เผาเสาเหล่านี้เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันเสาแกะสลักนี้เปรียบเสมือนบิลบอร์ดหรือสัญลักษณ์ที่ใช้เล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาต่างๆ ในอดีต เมืองเคทชิเกนเคยได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงแห่งแซลมอน ในอดีตเมืองนี้ถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งสวรรค์ของนักตกปลาและกลุ่มคนที่ชื่นชอบธรรมชาติ ทำให้ในช่วงฤดูร้อนเมืองนี้จะหนาแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก จนส่งผลให้ปริมาณปลาแซลมอนลดลงเป็นจำนวนมาก อีกทั้งพื้นที่ของป่าไม้ก็ลดลงเนื่องจากประชากรท้องถิ่นทำการตัดไม้ เพื่อมาสร้างบ้านพักรองรับนักท่องเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆ ปี ปัจจุบันทั้งหน่วยงานภาครัฐและประชากรท้องถิ่นต่างพยายามที่จะอนุรักษ์ให้เมืองนี้คงไว้ซึ่งบรรยากาศของเมืองเก่าเฉกเช่นในอดีตเพื่อให้คนรุ่นหลังที่มาเที่ยวเมืองนี้ สามารถรับรู้ถึงบรรยากาศในประวัติศาสตร์ได้ไม่มากก็น้อย นำท่านเที่ยวชมย่านไฟแดงที่โด่งดั งในอดีต “ครีก สตรีท (Creek Street)” เป็นที่ชุมนุมของนักแสวงโชค และนักเดินเรือในยุคตื่นทอง เป็นย่านอาคารเก่าที่ทางเดินและบ้านเรือนสร้างอยู่เหนือลำธารหรือเชิงเขา มีสถานที่ประวัติศาสตร์ “บ้านของดอลลี่” สถานที่หาความสำราญของชายหนุ่มในอดีต อิสระให้ขึ้นฝั่งชมเมืองเคทชิแกน และซื้อของพื้นเมืองตามอัธยาศัย พร้อมเก็บภาพความน่ารักและความสวยงามของเมืองเคทชิแกน ได้เวลานำท่านกลับสู่ท่าเรือ
  เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ  
  เดินเที่ยวชมเมือง หรือท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Tour 
  • Totem & Town Tour (2.30 Hours) : ท่านจะได้นั่งรถโค้ชชมรอบเมืองเค็ทชิแกน ชมอุทยานโทเท็มไบท์ ศึกษาความเป็นมาของเสาสลักที่มีความหมายบ่งบอกถึงวัฒนธรรมความเป็นอยู่และขนบธรรมเนียม ประเพณี
  (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 39 USD / เด็กต่ำกว่า12ปี 22 USD)
  • Misty Fjords Seaplane (2.00 Hours) : ประสบการณ์ที่ท่านจะได้สัมผัสกับการนั่ง Float Plane ชมมิสตี้ฟยอร์ด ที่แผ่อาณาบริเวณกว่า 2 ล้านเอเคอร์ชมผาแกรนิตที่งดงาม น้ำตกสูงกว่า 1,000 ฟุต ทะเลสวยใสดังผลึกแก้ว และทะเลหมอกสวยที่ปกคลุมความงามของธรรมชาติราวป่าหิมพานต์ในฝัน 
  (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 269.95 USD / ไม่มีราคาเด็ก)
  • Alaska Bear Adventure (3.25 Hours) : เป็นรายการที่ท้าทายและค่อนข้างจำกัดจำนวนนักท่องเที่ยวเพื่อรักษาความเป็นธรรมชาติไว้ให้อยู่นานที่สุด ทัวร์เริ่มด้วยการพาท่านนั่ง Float Plane สู่ถ้ำจุดที่สามารถชมหมีได้อย่างชัดเจน จากนั้นพาท่านสู่ลำธารมาร์การ์เร็ต ซึ่งเป็นที่ที่หมีสีน้ำตาลจะมาดักจับปลาแซลมอนเป็นอาหารนับเป็นความตื่นตาตื่นใจที่คุณจะประทับใจมิรู้ลืม
  (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 399 USD / ไม่มีราคาเด็ก)
  หมายเหตุ สำหรับท่านที่กลับขึ้นไปเดินเล่นบนฝั่ง ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกจากท่า 
  หมายเหตุ ทัวร์ชายฝั่งทั้งหมดเป็นทัวร์ที่ทางเรือสำราญจัดการทั้งหมด ทางบริษัทฯเพียงช่วยอำนวยความสะดวกในการจองให้ท่านเท่านั้น
  ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ  / อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ้ำกัน) 
  พักที่ Royal Caribbean “Ovation of the Seas” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(7)
  20.00 น. เรือออกเดินทางสู่ “เมืองซีแอตเติ้ล” (Seattle, USA)

 • วันที่
  10
  เรือนำคณะล่องทะเล(สนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือ)

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ  
  วันนี้เชิญท่านสมาชิกพักผ่อนอย่างอิสระกับบริการ และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ มากมายบนเรือ อาทิเช่น 
  • ห้องบุฟเฟต์นานาชาติ (บริการ 24 ชั่วโมง) ห้องอาหารอิตาเลี่ยน ห้องอาหารสไตล์นิวออร์ลินส์ 
  • บาร์เครื่องดื่ม บาร์ไอศครีม บาร์กริลล์ ฮอทด็อก แฮมเบอร์เกอร์
  • ห้องฟังเพลง ห้องเลาจ์นห้องโชว์ และการแสดงที่พรั่งพร้อมด้วยระบบแสง สี เสียง
  • โรงภาพยนตร์ ห้องคาสิโน ห้องเกมส์ และเครื่องเล่น Simulator 
  • อินเตอร์เน็ต คาเฟ่ 
  • สโมสรสำหรับเด็กเล็ก
  • สระว่ายน้ำ สระน้ำวน เซาวน่า ห้องนวด ห้องยิม ห้องเสริมสวย
  • สนามกอล์ฟคอมพิวเตอร์ คอร์ตแพ็ตเดิ้ลเทนนิส, บาสเก็ตบอลและวอลเล่ย์บอล 
  • ห้องสมุด ห้องทำพิธีแต่งงานห้องแพทย์
  • ร้านค้าปลอดภาษีร้านสรรพสินค้าและของที่ระลึก  
  • ห้องแสดงภาพเขียนศิลปะ
  เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ  
  ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ 
  พักที่ Royal Caribbean “Ovation of the Seas” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(8)
  หมายเหตุ ก่อนเรือกลับเทียบท่าที่เมืองซีแอตเติ้ล ในเย็นวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆ ซึ่งเป็นตัวกำหนดลำดับการนำกระเป๋าลงจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้อง โดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็ก เพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก และบัญชีค่าใช้จ่ายต่าง จะถูกส่งมาให้ท่านตรวจเช็คก่อนทำการชำระในวันรุ่งขึ้น สำหรับท่านที่ต้องการชำระผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทเรือจะชาร์จค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ท่านได้ให้หมายเลขไว้ในวันที่ท่านเช็คอินโดยอัตโนมัติ

 • วันที่
  11
  ซีแอตเติ้ล – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง Premium Outlet – สนามบิน

  07.00 น. เดินทางถึงท่าเรือเมืองซีแอตเติ้ล ประเทศสหรัฐอเมริกา
  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
  09.00 น. นำท่านขึ้นฝั่งรอรับกระเป๋าสัมภาระ ณ อาคารท่าจอดเรือ
  จากนั้นนำท่านเที่ยวชม นครซีแอตเติ้ล (Seattle) เมืองท่าชายฝั่งที่มีความสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวของมลรัฐวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา อยู่ระหว่างมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลสาบวอชิงตัน อยู่ห่างจากชายแดนสหรัฐอเมริกา - แคนาดา 154 กิโลเมตรเพียงเท่านั้น "นครซีแอตเติล" เป็นเมืองขนาดใหญ่พอสมควร พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองล้วนเต็มไปด้วยตึกระฟ้าและความโรแมนติก ของแสงสีในยามค่ำคืน แต่หลายๆคนที่เคยมาเยือนเมืองนี้กลับเรียกขานเมืองนี้ว่า มหานครแห่งสีเขียวขจี เนื่องจากเมืองเต็มไปด้วยพื้นที่สีเขียว นอกจากนี้แล้วซีแอตเติล ยังได้รับการยกย่องจากสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวแห่งอเมริกา (ASTA) จากการจัดอันดับให้ซีแอตเติลเป็น 1 ใน 10สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย นำท่านเก็บภาพ สเปซ นีดเดิล (Space Needle) สัญลักษณ์ของซีแอตเติล สิ่งก่อสร้างที่มีความสูงถึง 520 ฟุต (160 เมตร) สเปซ นีดเดิล สร้างขึ้น ปี ค.ศ. 1962 เมื่อครั้งที่ซีแอตเติลได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน World’s Fair ภายในสเปซ นีดเดิล จะประกอบไปด้วยร้านขายของกระจุกกระจิก ร้านอาหารลอยฟ้า (Sky City restaurant) ที่สามารถหมุนชมวิวสวยของเมือง จากนั้นนำท่านสู่ย่าน ดาวน์ทาวน์ (Downtown) ย่านธุรกิจที่สำคัญของซีแอตเติล ชมอาคาร บ้านเรือน และตึกที่มีความสำคัญทางด้านสถาปัตยกรรมที่ถือว่ามีความงดงามที่สุดของเมือง นำท่านเดินทางบริเวณสู่ตลาดไพน์ เพลส (Pike Place Market) ตลาดเก่าแก่คู่เมืองซีแอตเติ้ล เดินชมบรรยากาศของพื้นเมือง เต็มไปด้วยตลาดผลไม้, ตลาดปลา, ตลาดดอกไม้ รวมทั้งสินค้าพื้นเมืองต่างๆ ให้ท่านได้เช็คอิน ณ ร้านสตาร์บั๊ก แห่งแรกของโลก 
  เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
  บ่าย นำท่านสู่ ซีแอตเทิล พรีเมี่ยม เอาท์เลต (Seattle Premium Outlet ) ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ในซีแอตเทิล มีร้านค้าเอาท์เลตกว่า 110 ร้าน ทั้ง Coach, Polo, Ralph Lauren, DKNY, Guess, Calvin Klien, Burberry, Banana Republic Factory, Adidas, Kate Spread, Kipling, Tumi, Samsonite และ อื่นๆอีกมากมาย อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
  ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินซีแอตเติ้ล 

 • วันที่
  12
  ซีแอตเติ้ล – ไทเป – กรุงทพฯ

  01.50 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน กรุงไทเป โดยสายการบินอีวีเอ EVA เที่ยวบินที่ BR025
  *** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่เปลี่ยน ***

 • วันที่
  13
  กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)

  05.10 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน, กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน
  08.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ, กรุงเทพฯ โดย โดยสายการบินอีวีเอ EVA เที่ยวบินที่ BR211
  11.10 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ...โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

มื้ออาหารและที่พัก
วันที่
อาหารเช้า
อาหารเที่ยง
อาหารเย็น
โรงแรม
1
Hilton Vancouver Hotel Metrotown or Equivalent
2
Hilton Vancouver Hotel Metrotown or Equivalent
3
Royal Caribbean - Ovation of the Seas
4
Royal Caribbean - Ovation of the Seas
5
Royal Caribbean - Ovation of the Seas
6
Royal Caribbean - Ovation of the Seas
7
Royal Caribbean - Ovation of the Seas
8
Royal Caribbean - Ovation of the Seas
9
Royal Caribbean - Ovation of the Seas
10
Royal Caribbean - Ovation of the Seas
11
-
12
-
13
-
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน

 • การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง (เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา) เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการเช็คที่นั่งว่างและแจ้งกลับลูกค้าอีกครั้ง ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ-แวนคูเวอร์//ซีแอตเติ้ล-กรุงเทพฯ 

 • ค่าโดยสารท่องเที่ยวเรือสำราญ ห้องพักแบบมีระเบียง(Balcony) พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้อง ทั้งหมด 8 คืน  

 • ค่าโรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในแคนาดาจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์ หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก

 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าแคนาดาและค่าธรรมเนียมวีซ่า(แบบอิเล็กทรอนิกส์) 

 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 

 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 

 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท 

 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกินใบล่ะ 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กถือขึ้นเครื่องบินอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.

 • รวมค่าทิปพนักงานบริการในเรือ 130 USD

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่า VISA เข้าประเทศอเมริกา

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % 

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 100 บาท / ท่าน / วัน (1,300 บาท หากท่านประทับใจในการบริการ)

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจำที่ต้องการันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง) 

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 39 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 19 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

หมายเหตุ
 • บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก 

 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน

 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา

- ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น

- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ

 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%

 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ