ล่องเรือสำราญอลาสก้า สัมผัสดินแดนแห่งขั้วโลกเหนือ ล่องเรือชมปลาวาฬและตามรอยหมีสีน้ำตาล ราคานี้รวมทัวร์พาเที่ยวแล้ว

ล่องเรือสำราญอลาสก้า แวนคูเวอร์ ซิตกา จูโน่ ไฮน์ส เทรซี่ อาร์ม ฟยอร์ด

การผจญภัย ชายหาดและแสงอาทิตย์ เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง กีฬา ศาสนา อุทยานแห่งชาติ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พักโรงแรม 4 ดาว พักโรงแรม 5 ดาว บินตรง ทุ่งดอกไม้ ล่องเรือ ฟาร์ม สวนผลไม้ ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทะเลสาบ พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

ล่องเรือสำราญอลาสก้า แวนคูเวอร์ ซิตกา จูโน่ ไฮน์ส เทรซี่ อาร์ม ฟยอร์ด 11 วัน โดยเรือสำราญ Royal Caribbean - Brilliance of the Seas เที่ยวสวนสแตนลีย์ ปาร์ก กลุ่มเสาโทเทม แคนาดาเพลส สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก เมืองซิตกา อุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติซิตกา เมืองจูโน่ ล่องเรือชมปลาวาฬ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่ เมาท์ โรเบิร์ต ทะเลสาบชิลคูท ชมหมีสีน้ำตาลในธรรมชาติ เมืองไฮน์ส เทรซี่อาร์ม ฟยอร์ด ย่านแกสทาวน์ แมกอาเธอร์เกลน ช้อปปิ้ง เอาท์เลต 


รหัสทัวร์ : TATCA8213
 บริติชโคลัมเบีย, แคนาดา
สายการบินอีว่าแอร์เวย์
วันที่เดินทาง :
11 พ.ค. 2567 ถึง 21 พ.ค. 2567 ช่วงเวลาอื่น
ราคาเริ่มต้น
USD 4,051
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 001 5855
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • วันที่
  1
  กรุงเทพ – แวนคูเวอร์

  13.00 น. คณะฯพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบิน EVA Air 
  16.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงไทเปโดยสายการบิน EVA Airways เที่ยวบินที่ BR068 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3.50 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารกลางวันบนเครื่องบิน พร้อมเพลิดเพลินกับภาพยนตร์หลากหลายกับ จอทีวีส่วนตัวทุกที่นั่ง 
  21.15 น. เดินทางถึง สนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน เพื่อแวะเปลี่ยนเครื่องสู่เมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา
  อิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีภายในสนามบินตามอัธยาศัย
  23.55 น. ออกเดินทางจากสนามบินไทเป สู่ สนามบินแวนคูเวอร์ โดยเที่ยวบิน BR010 (ใช้เวลาบิน 10.55 ชั่วโมง) สายการบินมีบริการอาหารบนเครื่องบิน
  ********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******
  19.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ เมืองแวนคูเวอร์ มลรัฐบริติชโคลัมเบีย ประเทศแคนาดา
  นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร จากนั้นนำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก
  นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก Empire Landmark Hotel หรือเทียบเท่า 

 • วันที่
  2
  แวนคูเวอร์ – สแตนลีย์ พาร์ค – เชคอินลงเรือสำราญ

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเที่ยวชมสวนสแตนลีย์ ปาร์ก (Stanley Park) ซึ่งตั้งอยู่กลางเมืองแวนคูเวอร์ เป็นเหมือนเกาะยื่นลงไปในเบอร์ราดอินเลท มีพื้นที่กว่า 10,000 เอเคอร์ ในสวนมีต้นไม้ขนาดใหญ่ที่มีอายุนับ 100 ปี  ลอร์ด สแตนลีย์ ผู้ว่าการเขตปกครองแคนาดา เป็นผู้ริเริ่มให้สร้างสวนแห่งนี้ขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1888 สวนแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ชาวแคนาดาทุกเพศทุกวัยและทุกสีผิวได้มาใช้ประโยชน์บนพื้นที่สีเขียวกลางเมือง เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ สันทนาการ และออกกำลังกาย จุดเด่นของสวนนักท่องเที่ยวมาชมกันมากที่สุด คือ กลุ่มเสาโทเทม (Totem) เสาสัญลักษณ์ที่ตั้งไว้เพื่อระลึกว่าบริเวณนี้เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของชนพื้นเมืองอินเดียน มาก่อน ซึ่งในสมัยก่อนชนพื้นเมืองใช้เสาโทเทม เล่าเรื่องราวความเป็นมาของเผ่าและเป็นที่เก็บอัฐิของคนตาย หรือสถานที่ประจานศัตรู กลุ่มเสาแห่งนี้ได้ถูกนำมาจากที่ต่างๆ เป็นการรวมเอาเสาโทเทมแบบต่างๆ ที่ชาวพื้นเมืองทำขึ้น จากนั้นนำท่านถ่ายรูปกับ แคนาดาเพลส (Canada Place) สถาปัตยกรรมหลังคารูปใบเรือสีขาว คล้ายโรงโอเปร่าเฮาส์ของนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย หลังคาใบเรือนี้เดิมสร้างขี้นเป็นหลังคาของ Canada Pavilion ในงาน World's Fair ที่จัดขึ้นที่แวนคูเวอร์เมื่อปี ค.ศ. 1986 ได้เวลานำท่านชมอาคารที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโดดเด่นอันน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (Canadian Pacific Railway Station) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายข้ามทวีป ปัจจุบันเป็นสถานีรถลอยฟ้ากับเรือข้ามฟากของเมืองแวนคูเวอร์ 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน (พร้อมเมนูกุ้งมังกร)
  13.00 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเทียบเรือแวนคูเวอร์ เพื่อเชคอินลงเรือสำราญ Royal Caribbean – Serenade of the Seas
  17.00 น. เรือสำราญออกจากท่าเทียบเรือแวนคูเวอร์ มุ่งหน้าสู่ เมืองซิตกา
  ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ชม. ตามห้องอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
  Royal Caribbean – Brilliance of the Seas

 • วันที่
  3
  Inside Passage (Cruising)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
  อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
  Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
  Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ำกันในทุกค่ำคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
  Sport and Activities : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ
  Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
  (ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ชม. ตามห้องอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน)
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวันในห้องอาหารหลากหลายในเรือสำราญแห่งนี้)
  ทางเรือจัดกิจกรรมซ้อมขั้นตอนการรักษาความปลอดภัย ซึ่งต้องขอให้ลูกค้าและผู้โดยสารทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อเป็นการเตียมตัวในการเดินทางทางเรืออย่างปลอดภัย (เวลาในการซ้อมประมาณ 30 นาที และไม่น่าเบื่อ) จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนในเรือสำราญตามอัธยาศัย
  แนะนำให้ท่านเตรียมชุดว่ายน้ำและรองเท้าผ้าใบเพื่อออกกำลังกายในห้องฟิตเนสซึ่งสามารถมองเห็นทัศนียภาพภายนอกเรือผ่านกระจกใส
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
  หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย
  Royal Caribbean – Brilliance of the Seas

 • วันที่
  4
  ซิตกา

  เช้า รับประทานอาหารเช้าณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนภายในเรือสำราญตามอัธยาศัย
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภายในเรือสำราญ
  11.59 น. เรือสำราญจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือเมืองซิตกา นำท่านเดินทางสู่ อุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติซิตกา ในฐานะอุทยานแห่งชาติที่เก่าแก่ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่สุดของ Alaska เต็มไปด้วยวัฒนธรรมพื้นเมืองของ Alaska และความงามของธรรมชาติป่าฝนที่โดดเด่นด้วยต้น Sitka Spruce สูงตระหง่าน อีกทั้งสวนสาธารณะแห่งนี้ตั้งอยู่บนเกาะที่เกิดการสู้รบในปี ค.ศ. 1804 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการปะทะกันระหว่างชาวรัสเซียและชนเผ่าพื้นเมือง Tlingit ชมพวกเขาสร้างงานแกะสลักไม้ประดับด้วยลูกปัดสิ่งทอและโลหะแกะสลัก โดยเสาโทเท็มถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่นักรบที่เป็นผู้นำกองกำลังในการสู้รบ เดินเล่นไปตามบริเวณเพื่อดูเสาโทเทมที่ได้รับการบูรณะประมาณ 20 เสาบนเกาะ และเรียนรู้ความสำคัญของนกอินทรีกาและสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่แกะสลักด้วย ได้เวลานำท่านเที่ยวชมเมืองซิตกา เมืองเล็กๆน่ารักบนเส้นทางการล่องเรืออล้าสก้า อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความสวยงามและน่ารักของตัวเมืองซิตกา
  17.00 น. เรือสำราญเดินทางออกจากท่าเรือซิตกา มุ่งหน้าสู่เมืองจูโน่
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
  หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย
  Royal Caribbean – Brilliance of the Seas

 • วันที่
  5
  จูโน่ - ล่องเรือชมปลาวาฬ - โอลด์ทาวน์ – เคเบิ้ลคาร์ เมาท์โรเบิร์ต

  เช้า รับประทานอาหารเช้าณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
  09.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ ท่าเรือจูโน่ นำท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมปลาวาฬ โดยชาวประมงพื้นเมืองที่นี่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับปลาวาฬหลังค่อม ปลาโลมา แมวน้ำ ปลาฮาลิบัท และปลาแซลมอนทั้ง 5 สายพันธุ์ โดยล่องเรือผ่านน่านน้ำซึ่งเป็นแหล่ง อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด เช่น ปลาวาฬเพชฌฆาต สิงโตทะเล แมวน้ำ ปลาโลมา และปลาวาฬหลังค่อม รวมถึงนกอินทรีย์หัวล้านที่คอยบินโฉบเฉี่ยวไปมา ปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ได้เวลานำท่านกลับขึ้นฝั่ง
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
  บ่าย นำท่านเดินทางสู่เมืองจูโน่ เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงามยากที่จะหาที่ใดเปรียบ ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จูโน่ เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาและทะเล ทำให้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบก ถูกค้นพบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ. 1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งเหมืองทอง ก่อนจะกลายเป็นเมืองหลวงอันมั่งคั่งของรัฐอลาสก้า นำท่านขึ้นกระเช้าลอยฟ้าที่ เมาท์ โรเบิร์ต (Mt. Robert Tramway) โดยจุดขึ้นกระเช้าอยู่บริเวณท่าเรือเลย และจะไปจบ ณ จุดยอดสุดของ เมาท์ โรเบิร์ต ณ จุดสูงสุดของยอดเขาแห่งนี้พบกับทิวทัศน์ของจูโน่ที่ล้อมรอบด้วยขุนเขา นอกจากนี้ยังมี ศูนย์นักท่องเที่ยว ร้านอาหาร บาร์ โรงภาพยนตร์ ร้านขายของที่ระลึก ไว้คอยให้บริการอีกด้วย อิสระให้ท่านเดินเล่นบนยอดเขาและเก็บภาพเมืองจูโน่ตามอัธยาศัย ได้เวลานำท่านนั่งกระเช้ากลับลงมา ณ ท่าเรือ อิสระให้ท่านเดินเล่นภายในตัวเมืองจูโน่ ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเมืองท่าและเมืองหลวงที่สำคัญของมลรัฐอลาสก้า ตัวเมืองตั้งอยู่บริเวณตีนเขาที่ตั้งตระหง่านสูงถึง 4,000 ฟุต ถ้าไปเยือนในช่วงต้นๆของฤดูกาลล่องเรือสำราญ ท่านจะได้เห็นยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำตกอันสวยงาม เมืองจูโน่ ถูกก่อตั้งขึ้นในยุคตื่นทองอลาสก้า ดังนั้นที่นี่จึงมีตึกรามบ้านช่องประวัติศาสตร์มากมาย และเปี่ยมไปด้วยสีสันสดใส 
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภายในเรือ
  ท่านต้องขึ้นเรือก่อนเวลา 20.30 น. เนื่องจากท่าเทียบเรืออยู่ใกล้บริเวณเมือง ท่านสามารถเดิน เล่นได้ตามอัธยาศัย หรือ จะเลือกพักผ่อนบนเรือก็ได้
  21.00 น. เรือออกเดินทางจากท่าเรือจูโน่ เพื่อมุ่งหน้าสู่ ท่าเรือเคทชิแกน
  Royal Caribbean – Brilliance of the Seas

 • วันที่
  6
  ไฮน์ส - ตามรอยหมีสีน้ำตาล

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ 
  08.00 น. เรือจอดเทียบท่า ณ เมืองไฮน์ส นำท่านเดินทางสู่อุทยานทะเลสาบชิลคูท (Chilkoot Lake State Park) นำท่านสัมผัสประสบการณ์การชมหมีสีน้ำตาลในธรรมชาติ หากโชคดีท่านจะมีโอกาสได้พบเห็นหมีสีน้ำตาล (Brown Bear) ซึ่งเป็นสัตว์ประจำถิ่นที่อาศัยในบริเวณทะเลสาบแห่งนี้ โดยหมีสีน้ำตาลจะออกหาอาหารหลังจากการจำศีลในช่วงฤดูหนาว และบางครั้งจะพบเจอแม่หมีสอนให้ลูกหมี จับปลาแซลมอน เพื่อใช้เป็นอาหาร ดังนั้นช่วงฤดูร้อนของอล้าสก้าเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ท่านจะได้มีโอกาสเห็นหมีสีน้ำตาลตามธรรมชาติได้ง่ายที่สุด นอกจากนี้บริเวณนี้ ยังสามารถเห็นสัตว์ป่าได้อีกหลายชนิดไม่ว่าจะเป็น มิงค์, กวาง, บีเวอร์, นกนานาชนิด และ เหยี่ยว อีกด้วย สมควรเวลานำท่านเดินทางกลับสู่เรือสำราญ
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันภายในเรือ
  บ่าย นำท่านเที่ยวชมเมืองไฮน์ส (Haines) เมืองเล็กๆที่มีธรรมชาติพิสุทธิ์ และ ยังเป็นเมืองที่ให้ความสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่า ทำให้สามารถพบเห็นสัตว์นานาชนิดบริเวณใกล้เมืองอีกด้วย อิสระให้ท่านได้เดินเล่น และซื้อของฝากหรือ จิบกาแฟ ตามอัธยาศัย
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำภายในเรือ
  19.00 น. เรือมุ่งหน้าสู่เทรซี่อาร์มฟยอร์ด
  Royal Caribbean – Brilliance of the Seas

 • วันที่
  7
  เทรซี่อาร์มฟยอร์ด

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ 
  06.00 น. เรือสำราญล่องเข้าสู่ เทรซี่อาร์ม ฟยอร์ด (Tracy Arm Fjord) ซึ่งเป็นบริเวณฟยอร์ดที่สวยงามและขึ้นชื่ออีกแห่งหนึ่งของอลาสก้า เรือจะค่อยๆล่องผ่านบริเวณนี้ ท่านสามารถเก็บภาพทัศนียภาพอันสวยงาม หรือหากโชคดี อาจสามารถพบเห็นปลาวาฬ, โลมา หรือ แมวน้ำ ออกมาแหวกว่ายให้ได้ยลโฉมกัน 
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
  อิสระให้ท่านได้พักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
  Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
  Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ำกันในทุกค่ำคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
  Sport and Activities : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ
  Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
  (ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ชม. ตามห้องอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน)
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
  Royal Caribbean – Brilliance of the Seas

 • วันที่
  8
  Inside Passage (Cruising)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
  อิสระให้ท่านพักผ่อนบนเรือสำราญหรูตามตามอัธยาศัย ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารหรือนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ หรือทำกิจกรรมที่มีภายในเรือสำราญมากมายได้ตามใจชอบ ไม่ว่าจะเป็นช้อปปิ้งที่ร้านขายสินค้าปลอดภาษีบนเรือ (Duty Free) และส่วนสันทนาการอื่นๆ มากมาย กิจกรรมความบันเทิงอันหลากหลายที่ท่านสามารถเลือกใช้บริการบนเรือสำราญ เช่น
  Public Room : บาร์และเลาจน์, ห้องสมุด, ห้องอินเตอร์เน็ต
  Entertainment : ชมโชว์พิเศษที่ทางเรือมีจัดแสดง (ไม่ซ้ำกันในทุกค่ำคืน) หรือจะเลือกนั่งเล่นในคลับ เลาจน์ บาร์ต่างๆหลากหลายสไตล์, คาสิโน, ดิสโก้เธค, ห้องเล่นเกม
  Sport and Activities : สระว่ายน้ำ, สปอร์ทคอร์ท, ฟิตเนต, มินิกอล์ฟ
  Spa and Wellness : ห้องสปา, ห้องสตรีม, บิวตี้ ซาลอน, โยคะ และอื่นๆ อีกมากมาย
  (ท่านสามารถรับประทานอาหารและเครื่องดื่ม (ชา, กาแฟ) ภายในเรือ ซึ่งมีบริการตลอด 24 ชม. ตามห้องอาหารต่างๆ โดยเรือจะแจ้งให้ท่านทราบผ่าน Cruise Newsletter ทุกวัน)
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ (ท่านสามารถเลือกรับประทานอาหารกลางวันในห้องอาหารหลากหลายในเรือสำราญแห่งนี้)
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ
  หลังอาหาร อิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือสนุกสนานกับกิจกรรมบนเรือมากมาย
  Royal Caribbean – Brilliance of the Sea

 • วันที่
  9
  แวนคูเวอร์ – แกสทาวน์ – ช้อปปิ้งเอาท์เลต

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในเรือสำราญ 
  07.00 น. เรือจอดเทียบท่าที่ท่าเรือแวนคูเวอร์ นำท่านขึ้นจากเรือสำราญและนำท่านผ่านพิธีการตรวจลงตราหนังสือเพื่อเดินทางเข้าเมืองแวนคูเวอร์ ณ ท่าเรือ พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระ ซึ่งท่านต้องมายืนยันระบุรับด้วยตนเอง ณ บริเวณห้องโถงของท่าเรือ นำท่านเที่ยวชม ย่านแกสทาวน์ (Gass Town) เป็นชุมชนแรกของคนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัฐบริติชโคลัมเบียก่อนที่จะมาเป็นแวนคูเวอร์ ปัจจุบันเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่นักท่องเที่ยวจะต้องแวะมาเยี่ยมชมแหล่งกำเนิดของเมืองแวนคูเวอร์ สำหรับเมืองแกสทาวน์มีบรรยากาศของเมืองเก่าสถาปัตยกรรมวิกตอเรียนที่ได้รับการบูรณะใหม่และรักษาให้อยู่ในสภาพดี จุดที่น่าสนใจ คือ รูปปั้นของแกสซี แจ็คที่ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสกลางเมือง จากนั้นนำท่านชมนาฬิกาเรือนแรกของโลกที่เดินได้ด้วยพลังไอน้ำ โดยนาฬิกาไอน้ำ จะตีเสียงดังบอกเวลาทุก 15 นาที เป็นเสียงดนตรีเสียงเดียวกับนาฬิกาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอนและนาฬิกาจะพ่นไอน้ำพวยพุ่งออกมาทุก 1 ชั่วโมง
  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย
  บ่าย นำท่านสู่แมกอาเธอร์เกลน ช้อปปิ้งเอาท์เลต (McArthurglen Shopping Outlet) ซึ่งเป็นเอาท์เลตขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในแวนคูเวอร์ มีร้านค้ากว่ามากมาย อิสระให้ท่านเลือกซื้อของอย่างจุใจ อาทิ BODY SHOP, HUGO BOSS, H&M, COACH, BANANA REPUBLIC, GUESS, ESPRIT, AMERICAN EAGLE, OLD NAVY, TOMMY HILFIGER เป็นต้น
  21.00 น. หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่สนามบินเมืองแวนคูเวอร์ เพื่อเชคอิน

 • วันที่
  10
  แวนคูเวอร์

  02.00 น. ออกเดินทางสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน BR009 (ใช้เวลาบินประมาณ 11.20 ชั่วโมง) 
  สายการบินมีบริการอาหารเช้า และ อาหารกลางวันบนเครื่องบิน ********* บินข้ามเส้นแบ่งเขตเวลาสากล *******

 • วันที่
  11
  กรุงเทพมหานคร

  05.20 น. เดินทางถึงสนามบินไทเป ประเทศไต้หวัน 
  08.25 น. ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบิน BR211 (ใช้เวลาบินประมาณ 3.30 ชม.)
  11.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (Bon Voyage)

มื้ออาหารและที่พัก
วันที่
อาหารเช้า
อาหารเที่ยง
อาหารเย็น
โรงแรม
1
Empire Landmark Hotel or Equivalent
2
Royal Caribbean – Brilliance of the Seas
3
Royal Caribbean – Brilliance of the Seas
4
Royal Caribbean – Brilliance of the Seas
5
Royal Caribbean – Brilliance of the Seas
6
Royal Caribbean – Brilliance of the Seas
7
Royal Caribbean – Brilliance of the Seas
8
Royal Caribbean – Brilliance of the Seas
9
-
10
-
11
-
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน

 • การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง (เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา) เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการเช็คที่นั่งว่างและแจ้งกลับลูกค้าอีกครั้ง ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

แพ็กเกจนี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน BR (กระเป๋าเดินทาง นน. ไม่เกิน 23 กก./ท่าน ท่านละ 1 ใบ)

 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ 

 • ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)

 • ค่าภาษี (Port Fee) ในทุกประเทศ

 • ค่า Gratuities ของเรือ

 • ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)

 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ตามระบุ

 • เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มิได้ระบุ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าเจ้าหน้าที่ยกกระเป๋า ท่านต้องดูแลกระเป๋าด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย

 • ค่าวีซ่าอเมริกา และ ค่าวีซ่าแคนาดา

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย) 

 • ยกเลิก 30-119 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นค่ามัดจำเรือ, มัดจำตั๋วเครื่องบิน, ค่าวีซ่า หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดขึ้นจริง

 • ยกเลิก 0-29 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าทัวร์เต็มจำนวน

** หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม 

หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางใน กรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 30 วัน ก่อนการเดินทาง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่อจราจล อุบัติเหตุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงและรักษาผลประโยชน์ของผู้เดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด

 • เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถ ที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฎิเสธ หรือ สละสิทธิ์ ในการใช้บริการ ที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้น ท่านได้ทำการตกลง หรือ แจ้งให้ทราบก่อน

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฎิเสธวีซ่าและจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการ หลบหนีเข้าเมือง 

 • สถานฑูตเก็บค่าธรรมเนียมวีซ่า และไม่คืนทุกกรณี

 • ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน) เดินทางกับคณะ บริษัทฯสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฎิเสธ การเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติ นักท่องเที่ยวใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู