ล่องเรือสำราญ Royal Caribbean Cruise Line ตระกูลเรือสำราญที่ดีที่สุดในการล่องอลาสก้า รวมทัวร์ล่องเรือชมปลาวาฬ ชมชีวิตสัตว์และหมีสีน้ำตาล รวมค่าวีซ่าแคนาดา

ล่องเรือสำราญอลาสก้า แคานาดา อเมริกา แวนคูเวอร์ จูโน่ สแก็กเวย์ ซิตก้า ลอสแอนเจลิส

การผจญภัย ชายหาดและแสงอาทิตย์ เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง กีฬา สปา ศาสนา อุทยานแห่งชาติ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พักโรงแรม 4 ดาว พักโรงแรม 5 ดาว ล่องเรือ ฟาร์ม สวนผลไม้ ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทะเลสาบ พิพิธภัณฑ์ ไอซ์เบรกเกอร์
รายละเอียด

ล่องเรือสำราญอลาสก้า แคานาดา อเมริกา แวนคูเวอร์ จูโน่ สแก็กเวย์ ซิตก้า ลอสแอนเจลิส 14 วัน 11 คืน โดย Royal Caribbean Cruise Line ตระกูลเรือสำราญที่ดีที่สุดในการล่องอลาสก้า เที่ยวสะพานแขวนคาปิลาโน สวนสแตนเลย์ แท่งเสาโทเท็ม สถาปัตยกรรมหลังคารูปใบเรือสีขาว สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก เมืองจูโน อุทยานแห่งชาติอ่าวเกลเชียร์ เมืองซิตก้า ล่องเรือชมปลาวาฬ แหลมอเล็กซานเดอร์ เมืองสแก๊กเวย์ จุดชมวิวธารน้ำแข็งฮับบาร์ด กลาเซียร์ ซีวาร์ด ไฮเวย์ ยอดเขาอเยสก้า เมืองแองเคอเรจ ฮอลีวูดวอล์ก ออฟเฟม ซิทาเดล เอาท์เลท เซ็นเตอร์


รหัสทัวร์ : TATCA8282
 บริติชโคลัมเบีย, แคนาดา
สายการบินไชน่าแอร์ไลน์
ราคาเริ่มต้น
USD 5,567
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 001 5855
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • วันที่
  1
  กรุงเทพฯ – แวนคูเวอร์(แคนาดา)

  14.00 น. สมาชิกทุกท่านพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 โดยสายการบิน ไชน่า แอร์ไลน์ พร้อมเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวก
  17.30 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาไทเป (ไต้หวัน) โดยสายการบินไชน่า แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI836
  22.10 น. เดินทางถึงสนามบินเถาหยวน กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน(เปลี่ยนเครื่อง)
  23.35 น. ออกเดินทางเมืองแวนคูเวอร์ ประเทศแคนาดา...โดยสายการบิน) โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI032
    *** บินข้ามเส้นแบ่งเวลาสากล เวลาเปลี่ยน วันที่ไม่เปลี่ยน *** 
  19.20 น. ถึงท่าอากาศยาน“นครแวนคูเวอร์” VANCOUVER (เวลาช้ากว่าเมืองไทย 14 ชั่วโมง) หลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
  พักที่ Hilton Vancouver Hotel Metrotown / หรือเทียบเท่า

 • วันที่
  2
  แวนคูเวอร์ – เที่ยวชมเมือง

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  จากนั้นนำท่านออกเดินทาวสู่สะพานแขวนคาปิลาโน (Capilano Suspension Bridge) ที่พาดผ่านหน้าผาสูงชันของแม่น้ำคาปิลาโนและได้รับการขนานนามว่าเป็นสะพานขึงที่ยาวที่สุดในโลก มีเวลาให้ท่านเก็บภาพคงามงดงามของธรรมชาติ ป่าสน และเสาโทเทมสัญลักษณ์ของชาวอินเดียแดง จากนั้นนำท่านกลับเข้าสุ่ตัวเมืองแวนคูเวอร์ 
  เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
  จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนำท่านสู่สวนสแตนเลย์ Stanley Park สวนสาธารณะที่ได้รับการบริจาคที่ดินมาจากชาวเมืองแวนคูเวอร์ ปัจจุบันนี้เปรียบเสมือนเป็นปอดที่สำคัญของชาวเมือง นำชมแท่งเสาโทเท็ม(Totem pole)  สัญลักษณ์ของชนเผ่าพื้นเมือง “อินเดียแดง”  เก็บภาพความงดงามทางสถาปัตยกรรมของอาคารแคนาเดียน เพลส Canadian Place Building สถาปัตยกรรมหลังคารูปใบเรือสีขาว คล้ายโรงโอเปร่า เฮาส์ ของนครซิดนีย์ ออสเตรเลีย หลังคาใบเรือนี้เดิมสร้างขี้นเป็นหลังคาของ Canada Pavilion ในงาน World's Fair ที่จัดขึ้นที่แวนคูเวอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1986 ออกแบบโดย Zeidler Roberts ได้เวลานำท่านชมอาคารที่ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมโดดเด่นอันน่าสนใจ คือ สถานีรถไฟแคนาเดียนแปซิฟิก (Canadian Pacific Rail Station) สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1880 เป็นสถานีชุมทางรถไฟสายข้ามทวีป ปัจจุบันเป็นสถานีรถไฟลอยฟ้า (Sky Train) ของนครแวนคูเวอร์ ผ่านชม “แก๊สทาวน์” GAS TOWN จุดกำเนิดของชุมชนเมือง ชมนาฬิกาไอน้ำสัญลักษณ์ของ Gastown เป็นสถานที่ที่ทุกคนต้องมาเช็ค-อิน เมื่อเดินทางมาแวนคูเวอร์ มีประวัติยาวนานกว่าหนึ่งร้อยห้าสิบปีนาฬิกาเรือนใหญ่ที่สวยงามมากจะดังทุก ๆ 15 นาที / อิสระทุกท่านตามอัธยาศัยในตัวเมืองแวนคูเวอร์
  ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำคณะเดินทางเข้าสู่ที่พัก
  พักที่ Hilton Vancouver Hotel Metrotown / หรือเทียบเท่า

 • วันที่
  3
  แวนคูเวอร์ – ล่องเรือสำราญอลาสก้า (Royal Caribbean)

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือแวนคูเวอร์เช็ค-อิน Check-In Royal Caribbean “Radiance of the Seas” ถึงท่าเรือขอเรียนทุกท่านเตรียมความพร้อมสำหรับการลงทะเบียน Cruise Check–In 
  โปรดเตรียมเอกสารดังนี้ : 
  1. Passport 
  2. E-Ticket Boarding Pass 
  3. บัตรเครดิต 
  4. Public Health Questionnaire(ที่เซ็นต์ชื่อเรียบร้อย) 
  จากนั้นผ่านขั้นตอนการตรวจ X-RAY ก่อนขึ้นเรือ หลังจากขึ้นสู่เรือและจัดเก็บสัมภาระเรียบร้อยแล้ว 
  ขอเชิญท่านสู่ห้องอาหาร “Windjammer Café” (อยู่ชั้น 11 กลางลำเรือ)  
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารWindjammer Cafe บนเรือชั้น 11
  นำท่านเดินสำรวจตำแหน่งที่ตั้งของห้องอาหาร และส่วนบริการต่างๆของเรือสำราญ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรมซ้อมการเตรียมพร้อมในกรณีเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน โดยให้ท่านใส่ชูชีพที่เตรียมไว้ที่ห้องพักของท่าน แลัวไปยังจุดนัดพบตามหมายเลขที่มีบอกไว้ในห้องพัก 
  16.00 น. เชิญท่านสมาชิกทุกร่วมพิธีนับถอยหลังฉลองการออกเดินทาง Bon Voyage Countdown เรือรัก-เรือสำราญ “Radiance of the Seas” ออกเดินทางจากท่าเรือ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับกิจกรรม และความบันเทิงต่างๆ ที่ทางเรือได้จัดสรรไว้ เช่น ท่านอาจจะนั่งฟังเพลงไพเราะได้ที่ เลาจน์ หรือ บาร์ต่าง หรือสนุกกับการเต้นรำได้ที่ดิสโก้เธค หรือบางท่านอาจจะเสี่ยงโชคที่คาสิโน ที่มีเครื่องเล่นต่างๆ ให้ท่านเลือกมากมาย เช่น รูเล็ตต์, สล็อท แมชชีน, แบล็กแจ็ค ฯลฯ
  ค่ำ ขอต้อนรับท่านสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านร่วมรับประทานอาหารมื้อค่ำ Welcome Dinner ซึ่งกัปตันได้จัดไว้รับรองสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่านแบบเป็นพิเศษ  วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยท่านตรวจสอบรายละเอียดจาก “Cruise Compass” ที่จะส่งถึงห้องพักให้ทุกท่านทุกวัน อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ้ำกัน)  
  หมายเหตุ ในแต่ละวันท่านสามารถศึกษากิจกรรมต่างๆ ได้จากจดหมายข่าวรายวัน “Cruise Compass” ที่ทางเรือจะส่งมาให้ท่านได้อ่านล่วงหน้าทุกคืน โดยจะนำส่งไว้ที่ห้องนอนของท่าน ซึ่งรายละเอียดทุกอย่างจะแนะนำไว้ในจดหมายข่าวรายวัน เช่น ค่ำนี้ควรแต่งตัวอย่างไร กิจกรรมตั้งแต่เช้าจรดเย็น รายการการบันเทิงต่าง ๆ เป็นต้น เพราะทุกไมล์ทะเลที่เรือแล่นไปนั้น กิจกรรมต่างๆ ที่วางไว้อย่างเต็มที่ก็จะดำเนินไปจนทำให้แต่ละวันผ่านไปอย่างรวดเร็ว
  พักที่ Royal Caribbean “Radiance of the Seas” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว (1)

 • วันที่
  4
  เรือเทียบท่าที่เมืองจูโน(เมืองหลวง) – ชมเมือง

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ  
  * * * วันนี้เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 14.00 – 22.00 น . * * *
  เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
  14.00 น. เรือเข้าเทียบท่าที่ “ เมืองจูโน ” (Juneau) เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ที่เต็มไปด้วยทิวทัศน์อันงดงาม ด้วยเสน่ห์ของธรรมชาติและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน จูโน เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเทือกเขาและทะเลทำให้เป็นเมืองที่เข้าถึงได้ยากในทางบกถูกค้นพบในช่วงยุคตื่นทองปี ค.ศ.1880 ในอดีตเป็นเมืองศูนย์กลางแห่งการค้าทองอันมั่งคั่งก่อนจะกลายเป็น เมืองหลวงของมลรัฐอลาสก้า ในเวลาต่อมา นอกจากนี้ “ จูโน ” ยังเป็นเมืองที่มี “ ธารน้ำแข็ง ” มากที่สุดแห่งหนึ่งของอลาสก้า ที่สำคัญได้แก่ “ธารน้ำแข็งเมนเดนฮอลล์” Mendenhall Glacier ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งที่ขึ้นชื่อว่า “ สวยที่สุด ” แห่งหนึ่งเท่าที่ค้นพบกันมา...จากนั้นอิสระให้ขึ้นฝั่งชมเมืองจูโนและช้อปปิ้งของที่ระลึกพื้นเมือง
  14.00 น. เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล็อบบี้เรือ เพื่อเตรียมตัวขึ้นสู่ฝั่ง นำท่านเดินเล่นชมเมืองจูโน เมืองหลวงแสนสวยของมลรัฐอลาสก้า ที่เต็มไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร คาเฟ่ต์มากมาย 
  *** ท่านสามารถเดินเที่ยวชมเมืองหรือสามารถเลือกซื้อทัวร์ชายฝั่งกับทางเรือสำราญ***
  • JU33. Mendenhall Glacier & Salmon Bake (3.30 Hours) : นำท่านสมาชิกเข้าเยี่ยมชมสถานเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาแซลมอนเรียนรู้วงจรชีวิตของปลาแซลมอนที่น่ามหัศจรรย์ยิ่งนัก จากนั้นให้ท่านสมาชิกเดินชมธารน้ำแข็งเมนเดลฮอลล์ธารน้ำแข็งที่ขึ้นชื่อว่าสวยที่สุดเหนือคำบรรยาย (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 120.99 USD / เด็กต่ำกว่า 12 ปี 84.99 USD) 
  • Mount Roberts Tramway (1.30 Hours) JUN-140: นำท่านสมาชิกขึ้นรถกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขา เม้าท์ โรเบิร์ต ที่มี
  ความสูงกว่า 1,800 ฟุต เหนือพื้นดิน เปิดโอกาสให้ได้ชื่นชมทิวทัศน์ที่งดงามของเมืองจูโนได้อย่างกว้างไกล 
  (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 45 USD / เด็กต่ำกว่า12ปี 35 USD)
  • Mendenhall Glacier by Helicopter and Guided Walk - JUO7 (2.15 Hours) : นำท่านสมาชิกชมธรรมชาติของธารน้ำแข็งเมนเดลฮอลล์ ที่งามที่สุดแห่งหนึ่งของโลกด้วยการนั่งเฮลิคอปเตอร์ชมทัศนียภาพอันแสนมหัศจรรย์ ยากแก่การได้มาสัมผัส จากนั้นท่านจะมีโอกาสได้ลงเดินบนธารน้ำแข็งโดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้นำทาง(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 339 USD / ไม่มีราคาเด็ก)
  • Norris Glacier by Helicopter & Dog Sledding - JUPQ (3.15 Hours) :นำท่านโดยสารเครื่องบินน้ำชมความงดงามของธารน้ำแข็งนอร์ริส จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานกับการนั่งโดยสารสุนักลากเลื่อน(อลาสกัน มาลามิวท์) ไปบนธารน้ำแข็ง(ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 649 USD / ไม่มีราคาเด็ก)
  หมายเหตุ ทัวร์ชายฝั่งทั้งหมดเป็นทัวร์ที่ทางเรือสำราญจัดการทั้งหมด ทางบริษัทฯเพียงช่วยอำนวยความสะดวกในการจองให้ท่านเท่านั้น
  หมายเหตุ สำหรับท่านที่เดินเล่นบนฝั่งท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกจากท่า 
  ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ  / อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ้ำกัน) 
  22.00 น. เรือออกเดินทางสู่ “เมืองไอซี่ สเต๊ท พอยท์” (Icy Strait Point)
  พักที่ Royal Caribbean “Radiance of the Seas” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว(3)

 • วันที่
  5
  ไอซี่ สเตร็ทพอยท์ – รวมทัวร์ชมชีวิตสัตว์และหมีสีน้ำตาล – ซิตก้า

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ  
  * * * วันนี้เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 08.00 – 20.00 น . * * *
  08.00 น. เรือเดินทางถึงท่าเรือ ไอซี่ สเตรท พอยท์ (Icy Strait Point)
  08.30 น. เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล๊อบบี้เรือ เพื่อเตรียมขึ้นสู่ฝั่ง นำท่านเดินทางสู่เมืองไอซี่ สเตรทพอยท์ (Icy Strait Point) โดยทางเรือจะนำเรือเล็ก (Tender boat) นำท่านสู่หมู่บ้านเล็กๆ อันเป็นถิ่นฐานดั้งเดิมของชนเผ่าพื้นเมืองอินเดียนแดง
  หรือที่เรียกกันว่า “ชาวทลิงกิท” ตั้งถิ่นฐานภายในบริเวณ อุทยานแห่งชาติอ่าวเกลเชียร์ ชาวประมงพื้นเมืองที่นี่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับปลาวาฬหลังค่อม ปลาโลมา แมวน้ำ ปลาฮาลิบัท และปลาแซลมอนทั้ง 5 สายพันธุ์ 
  *** พิเศษสุด นำท่านร่วมกิจกรรมชมชีวิตสัตว์และหมีสีน้ำตาล (Icy Strait Exclusive Wildlife and Bear Excursion) คุณจะมีโอกาสได้ชมหมีสีน้ำตาล(ที่อยู่ตามธรรมชาติ), กวางหางดำซิตกา, และสัตว์ป่าอื่น ๆ อย่างใกล้ชิดในความงดงามทางธรรมชาติของพรมแดนสุดท้ายคืออลาสก้า ทริปท่องเที่ยวที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการออกไปสัมผัสธรรมชาติ
  เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ  
  หมายเหตุ สำหรับท่านที่กลับขึ้นไปเดินเล่นบนฝั่ง ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกจากท่า 
  ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ  / อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ้ำกัน) 
  พักที่ Royal Caribbean “Radiance of the Seas” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว (6)
  20.00 น. เรือออกเดินทางสู่ “เมืองซิตก้า” (Sitka)

 • วันที่
  6
  เรือเทียบท่าที่เมืองซิตก้า – รวมทัวร์ล่องเรือชมปลาวาฬ – ชมเมือง

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
  * * * วันนี้เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 – 16.00 น . * * *
  07.00 น. เรือเข้าเทียบท่าที่ “ เมืองซิตก้า” (Sitka) เป็นเมืองท่าที่สำคัญในอลาสก้า เคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศรัสเซียจนถึงปี ค.ศ.1867 มีมหาวิหารออร์โธดอกซ์ แห่ง เซนต์ ไมเคิล มียอดโดมทรงหัวหอม บ้านของบิชอปแห่งรัสเซียในปี พ.ศ. 2385 อยู่ใกล้ๆ ในตัวเมืองมีอุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติซิตกา เป็นสถานที่ที่รัสเซียพ่ายแพ้ต่อชนพื้นเมืองทลิงกิต และมีทางเดินที่มีเสาโทเท็ม(Totem Pole) กระจายอยู่ทั่วไป ซิตกาเป็นเมืองที่อยู่ในบริเวณ “Inside Passage” เพียงแห่งเดียวที่อยู่ริมมหาสมุทรแปซิฟิก ทางตะวันตกของเกาะบารานอฟ(Baranof Island) มีวิวของ Mount Edgecumbe ที่สวยงาม มีผู้อยู่อาศัยประมาณ 8,500 คน เป็นที่รู้จักจากวัฒนธรรม คนพื้นเมืองชาวเผ่าทลิงกิต และมรดกตกทอดอันงดงามของรัสเซีย รวมทัวร์ล่องเรือชมปลาวาฬ นำท่านล่องเรือชมปลาวาฬ โดยเรือยอร์ชจะล่องผ่านน่านน้ำซึ่งเป็นแหล่ง อาศัยของสัตว์น้ำนานาชนิด เช่น ปลาวาฬเพชฌฆาต สิงโตทะเล แมวน้ำ ปลาโลมา และปลาวาฬหลังค่อม รวมถึงนกอินทรีย์หัวล้านที่คอยบินโฉบเฉี่ยวไปมาปรากฏให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง นำท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือชมปลาวาฬ โดยบริเวณแหลมอเล็กซานเดอร์ นับเป็นจุดที่ดีที่สุด ในการล่องเรือชมปลาวาฬ ได้เวลานำท่านกลับขึ้นฝั่ง อิสระให้ท่านได้เดินเล่นบริเวณท่าเรือที่มีร้านค้าและร้านของฝาก ของที่ระลึกจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวมากมาย
  เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บนเรือสำราญ
  หมายเหตุ สำหรับท่านที่กลับขึ้นไปเดินเล่นบนฝั่ง ท่านจะต้องกลับมาขึ้นเรืออย่างน้อย 1 ชั่วโมงก่อนเรือออกจากท่า 
  16.00 น. เรือออกเดินทางสู่ “เมืองสแก๊กเวย์” (Skagway)
  ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ  / อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ้ำกัน) 
  พักที่ Royal Caribbean “Radiance of the Seas” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว (3)

 • วันที่
  7
  เทียบท่าเมืองสแก๊กเวย์ – ชมเมือง

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ  
  * * * วันนี้เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น . * * *
  07.00 น. เรือเข้าเทียบท่า “สแก๊กเวย์” Skagway เมืองแห่งขุมทองในอดีต เป็นเมืองท่าและเป็นประตูต้อนรับผู้ที่จะเดินทางไปแสวงโชค ที่ทุ่งทอง “ คลอนไดค์ ” Klondike Gold Fields ในเขตประเทศแคนาดาเมื่อประมาณ 100 ปีก่อน โดยมีทางรถไฟสาย “ไวท์พาส” และ “ ยูคอนรูต”  White Pass and Yukon Railway ที่พานักแสวงโชคเดินทางตัดข้ามขุนเขา และหุบเหว เข้าสู่มณฑลยูคอนของแคนาดา ปัจจุบันเหลือเพียงความทรงจำ และนำบรรยากาศเก่ามาใช้ต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มากับเรือสำราญในช่วงฤดูร้อน ตัวเมืองอยู่ใกล้จากท่าเรือเพียงเดินราว 10 – 15 นาทีก็ถึง เป็นเมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาศแบบหนังคาวบอยตะวันตก และยังคงรักษาสภาพไว้เหมือนในยุคตื่นทอง เช่น บ้านไม้สองชั้นทาสีสดใส ซาลอน ร้านเหล้า ร้านขายของที่ระลึกมากมาย ฯลฯ
  08.00 น. เชิญทุกท่านพร้อมกัน ณ ล๊อบบี้เรือ เพื่อเตรียมขึ้นสู่ฝั่ง * * * วันนี้เรือเทียบท่าตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น . * * *
  เดินเที่ยวชมเมือง หรือท่านสามารถเลือกซื้อ Optional Tour 
  • To The Summit (1.30 Hours) SGY-140 : เดินทางโดยรถตู้ท่องเที่ยวลัดเลาะไปตามเส้นทางขุดทองสู่ยอดเขา ไวท์พาส ซัมมิท ซึ่งสูงกว่า ระดับน้ำทะเล 3,292 ฟุต ( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 60. USD / เด็กต่ำกว่า12ปี 40 USD)
  • White Pass Railway Adventure and Motor Coach Tour - SKB1 (3.00-3.30 Hours) SGY-200 : เดินทางโดยรถไฟรถไฟสายไวท์พาสและยูคอนรูต ซึ่งเป็นรถไฟสายประวัติศาสตร์ในยุคตื่นทองชื่นชมกับทัศนียภาพตามหุบเขาและธรรมชาติที่งดงามสู่ยอดเขาไวท์พาส ซัมมิท นับเป็นประสบการณ์ที่คุณจะมิลืมเลือน ( ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 159 USD / เด็กต่ำกว่า12ปี 89.75 USD)
  • Dog Sledding & Glacier Flightseeing (2.00-2.30 Hours) SKIJ : เดินทางโดยการนั่งเฮลิคอปเตอร์สู่แคมป์สุนัขที่เดนเวอร์กลาเซีย พร้อมชมวิธีการควบคุมสุนัขลากเลื่อนจากไกด์ผู้เชี่ยวชาญ และได้ประสบการณ์จากการนั่งเลื่อนท่ามกลางบรรยากาศที่แสนเย็นสดชื่นสุดยอดของการผจญภัย (ราคาผู้ใหญ่ประมาณท่านละ 549 USD / ไม่มีราคาเด็กและเด็กต้องอายุห้าขวบขึ้นไปถึงจะสามารถร่วมเดินทางได้)(ขอแนะนำท่านจองก่อนวันเดินทางเนื่องจากที่นั่งมีจำกัดและเต็มเร็วมาก)    
  เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
  นำท่านชมตัวเมืองสแกกเวย์ ซึ่งอยู่ห่างจากท่าเทียบเรือเพียง 5-10 นาทีเท่านั้น เมืองเล็กๆ ที่ให้บรรยากาแบบคาวบอยตะวันตก แม้เวลาจะผ่านไปนานแต่เมืองสแกกเวย์ยังคงรักษาสภาพเมืองในยุคตื่นทองได้เป็นอย่างดี ให้ท่านได้ชม บ้านไม้สองชั้น ร้านค้า ร้านอาหาร ที่ทาสีสันสดใส อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย (ท่านจะต้องขึ้นเรือประมาณ 1 ชั่วโมงก่อนเวลาเรือออกจากท่า) 
  15.00 น. เรือออกเดินทางสู่ “จุดชมวิวธารน้ำแข็งฮับบาร์ด กลาเซียร์”
  ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ  / อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษที่ทางเรือได้จัดไว้ให้ชม (ทุกคืนแบบไม่ซ้ำกัน) 
  พักที่ Royal Caribbean “Radiance of the Seas” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว (4)

 • วันที่
  8
  ล่องเรือชมธารน้ำแข็งฮับบาร์ด กลาเซียร์

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ  
  * * * วันนี้เรือเข้าบริเวณธารน้ำแข็งฮับบาร์ด ตั้งแต่เวลา 08.00 – 11.00 น . * * *
  อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับกิจกรรมอันหลากหลายที่มีบนเรือ ไม่ว่าจะเป็นการออกกำลังกายในห้องฟิตเนส หรือวิ่งออกกำลังกายรอบๆ ตัวเรือ ผ่อนคลายอิริยาบถที่ Stream room / Sauna เพลิดเพลินกับการแสดง กิจกรรมและเกมส์ต่างๆ หรือเลือกพักผ่อนที่ห้องสมุดและมุมสงบต่างๆ พร้อมสัมผัสกับความสดชื่นของธรรมชาติ ริมฝั่งที่อุดมสมบูรณ์ด้วยป่าสนอายุนับร้อยปี บนเรือยังมีอาหารเลิศรสบริการท่านอย่างไม่ขาดตอน
  เที่ยง บริการอาหารมื้อกลางวัน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
  เรือเริ่มล่องเข้าสู่ ธารน้ำแข็ง ฮับบาร์ด กลาเชียร์ (Hubbard Glacier) ซึ่งเป็นธารน้ำแข็งยักษ์ใหญ่ในทวีปอเมริกาเหนือ และยังเป็นธารน้ำแข็งที่เคลื่อนที่ได้เพียงแห่งเดียวในอลาสก้าอีกด้วย ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์ และชมวิวทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของธารน้ำแข็งยักษ์ใหญ่สีน้ำเงินอ่อนขนาด 1,350 ตารางไมล์ วันนี้เป็นอีกวันที่ท่านจะได้สัมผัสกับความงดงาม ความมหัศจรรย์ของภูเขาน้ำแข็งที่งดงามและยิ่งใหญ่ที่สุด  ทวีปอเมริกาเหนือ หากโชคดีท่านจะได้ยิน
  เสียงการแยกตัวของแผ่นน้ำแข็งตกลงสู่พื้นน้ำ เป็นเสียงอันกึกก้องราวเสียงฟ้าร้องคำราม และเป็นช่วงเวลาที่จะสะกดทุกท่านไว้กับก้อนน้ำแข้งมหึมาที่พังถล่มลงสู่พื้นน้ำเสียงกังวาล เรียกได้ว่าเป็นปรากฎการณ์ธรรมชาติที่ได้ปั้นแต่งขึ้นมาให้ท่านได้ชมและจะหาที่ใดเปรียบมิได้ อิสระให้ท่านได้สัมผัสกับทัศนียภาพและความงดงามของทุ่งน้ำแข็ง พร้อมเก็บภาพความประทับใจตามอัธยาศัย
  ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ พร้อมชมการแสดงโชว์ชุดพิเศษ 
  พักที่ Royal Caribbean “Serenade of the Seas” บนเรือสำราญสุดหรูระดับ 5 ดาว (5)

 • วันที่
  9
  ซีวาร์ด – เม้าท์ อเยสก้า – เทิร์นอะเกน อาร์ม – แองเคอเรจ

  06.00 น. เรือเข้าเทียบท่า “เมืองซีวาร์ด” Seaward 
  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ  
  นำท่านสู่ซีวาร์ด ไฮเวย์ (Seward Highway) เส้นทางจากเมืองซีวอร์ด-แองเคอเรจ ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศแบบอลาสก้า เข้าทางสู่เส้นทางธรรมชาติอันงดงาม วิ่งไปตามแนวคดโค้งลัดเลาะชายฝั่ง เทิร์นอะเกน อาร์ม ไปตามชายฝั่ง ผ่านเส้นทางชมธารน้ำแข็ง ป่าสน ที่งดงามอีกเส้นทางหนึ่ง ถึงสกีรีสอร์ทอเยสก้า เดินทางถึงรีสอร์ท จากนั้นนำท่านโดยสารกระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาอเยสก้า(Alyeska mountain cableway) ด้านบนยอดเขาจะมีจุดชมวิว, ร้านขายของที่ระลึก, ภัตตาคารร้านกาแฟ และลานหิมะให้ท่านได้สัมผัสความเย็นอย่างเต็มที่ อิสระทุกท่านตามอัธยาศัย   
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
  นำท่านชมเมืองแองเคอเรจ เมืองหลวงของรัฐอลาสก้า บนพื้นที่ กว่าห้าแสนตารางไมล์ มีความใหญ่และกว้างเป็นอย่างมาก ถึงกระนั้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่นี้ก็มีประชากรอยู่ไม่มากนัก ให้ท่านได้ชมจุดสำคัญของเมืองและแวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึก แวะชมสวน Cuddy Family Midtown Park สวนกลางเมืองศูนย์รวมของชาวแองเคอเรจ นำท่านสู่สวนสาธารณะ (Earthquake Park) ตั้งอยู่ริมทะเลจะมองเห็นมุมสูงของเมืองแองเคอเรจทั้งหมดและภาพของตึกสูงมีภูเขาหิมะอยู่ด้านหลัง ผ่านชมเมืองแองเคอเรจ (Anchorage) เป็นเมืองที่ก้าวหน้าและใหญ่ที่สุดของ อลาสก้า เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจสำคัญของรัฐ จากบริเวณสวนเอิร์ธเควก ท่านจะมองเห็นตัวเมืองที่มีภูเขาหิมะ Chugach Mt. ตระหง่านโอบล้อมเมืองอยู่อย่างสวยงาม 
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร
  ที่พัก Marriott Anchorage Hotel / Captain Cook Hotel / Hilton Hotel / Sheraton Hotel / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง(9)

 • วันที่
  10
  แองเคอเรจ – ลอส แองเจลิส

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 
  อิสระทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบิน
  11.55 น. นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินลอส แองเจลิส โดยสายการบินภายใน
  18.05 น. เดินทางถึงสนามบินลอส แองเจลิส นำท่านรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ตัวเมือง ลอสแองเจลีส” (LOS ANGELES) หรือที่รู้จักกันในนาม แอล.เอ.(L.A.) ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นเมืองศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ มีวัฒนธรรมที่หลากหลาย เพราะมีประชากรหลายเชื้อชาติอาศัยอยู่ อีกทั้งยังเป็นเมืองศูนย์การทางด้านอุตสาหกรรมความบันเทิง เพราะเป็นที่ตั้งของฮอลลิวู้ด บริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ชื่อดังของโลก นอกจากนี้ ลอสแองเจลิส ยังเป็นเมืองที่มีความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยว อาทิ สวนสนุก สิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรม พิพิธภัณฑ์อาร์ท แกลลอรี่ โรงละคร ห้างสรรพสินค้า รวมทั้งร้านอาหาร บาร์ ไนท์คลับ ที่ช่วยสร้างสีสัน
  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก
  พักที่ Holiday Inn Hotel / หรือเทียบเท่าระดับใกล้เคียง

 • วันที่
  11
  ลอส แองเจลิส – ชมเมือง – ช้อปปิ้ง เอาท์เล็ท – สนามบิน

  เช้า บริการอาหารมื้อเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  นำท่านชม “มหานครลอสแองเจลิส” (L.A.) ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ 2 ใน สหรัฐอเมริกา และเป็นหนึ่งในศูนย์กลางทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการบันเทิงลอส แองเจลิส ตั้งอยู่ในมลรัฐแคลิฟอร์เนีย ชื่อเมืองลอสแองเจลิสมาจากคำ ว่าโลสอังเคเลส (Los Ángeles) นำท่าน ผ่านชม ย่านธุรกิจสำคัญ ย่านไชน่าทาวน์ ศาลาว่าการเมืองมิวสิคเซ็นเตอร์ ถนนฮอลลีวู้ด เบเวอร์รี่ฮิลล์ ถนนโรดิโอ ดร์ฟ (RODEO DRIVE) ในย่าน BEVERLY HILL ซึ่งเป็นย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในแอลเอ พร้อมกันนี้ยังเป็นย่านที่มีดาราฮอลิวู้ด อาศัยอยู่มากมาย ชมบริเวณไชนีสเธียเตอร์ (CHINESE THEATRE) ซึ่งท่านจะได้ถ่ายรูปกับรอยมือ รอยเท้าของเหล่าดาราชื่อดัง ที่ประทับไว้พร้อมชื่อจารึกของดาราตุ๊กตาทองบนถนนฮอลลีวู้ด นำท่านชมฮอลีวูดวอล์ก ออฟเฟม (HOLLYWOOD WALK OF FAME) เป็นทางเท้าที่อยู่สองข้างทางถนนฮอลลีวูด บูเลวาร์ด ในทิศตะวันออก-ตะวันตก และไวน์ สตรีท ในทิศเหนือ-ใต้ ตั้งอยู่ในฮอลลีวูด ลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกา เป็นระยะทางเดินเท้าทั้งสิ้น 3 1/2 ไมล์ ฮอลลีวูด วอล์ค ออฟ เฟม ประดับด้วยแผ่นหินตบแต่งเป็นรูปดาวห้าแฉก จำนวนมากกว่า 2000 ดวง จารึกชื่อ ของนักแสดงและบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการมายา จาก 5 วงการ ซึ่งถือเป็นเกียรติสูงสุด สำหรับผู้ได้รับคัดเลือก ให้จารึกชื่อ คือ วงการภาพยนตร์ / วงการโทรทัศน์ /วงการดนตรี / วงการวิทยุ / วงการละครเวที 
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหาร
  บ่าย ท่านเดินทางสู่ “ซิทาเดล เอาท์เลท เซ็นเตอร์” (CITADEL OUTLET) ซึ่งสถานที่ช้อปปิ้งมีสถานที่ตั้งที่ใหญ่และเป็นเอาท์เล็ทใหญ่ที่สุดในนครลอสแองเจลิส มีบริเวณใหญ่โตและกว้างขวาง ประกอบด้วยร้านค้าแบรนด์เนมดังทั้งหลายที่มีร้านค้าอยู่มากกว่า 115 ร้าน และราคาลดถึง 30 - 70 % จากราคาปกติของสินค้าแบรนด์เนม เหมาะสำหรับทุกท่าน ทุกวัย เช่น BOSS , GUESS , NINE WEST , H&M , COACH , BILLABONG , CALVIN KLEIN , DKNY , SUPERDRY , VANS , GAPS , OLD NAVY , POLO RALPH LAUREN , NIKE , KATE SPADE , LEVI’S , MICHAEL KORS , LACOST  และอื่น ๆ อีกมากมาย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นหรือจะเลือกนั่งจิบชา กาแฟ ที่มาจำหน่ายหลากหลายจุดในเอาท์เลทแห่งนี้
  ค่ำ บริการอาหารมื้อค่ำ ณ ภัตตาคาร / นำท่านออกเดินทางสู่สนามบินลอส แองเจลิส

 • วันที่
  12
  ลอส แองเจลิส – ไทเป(ไต้หวัน)

  00.45 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาไทเป (ไต้หวัน) โดยสายการบิน ไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI017
  *** บินผ่านเส้นแบ่งเวลาสากล ***

 • วันที่
  13
  ไทเป – กรุงเทพ

  05.00 น. เดินทางถึง สนามบินไทเป (ไต้หวัน)  เพื่อแวะพักเปลี่ยนเครื่อง 
  07.10 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยสายการบินไชน่าแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ CI833
  09.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

มื้ออาหารและที่พัก
วันที่
อาหารเช้า
อาหารเที่ยง
อาหารเย็น
โรงแรม
1
-
2
Hilton Vancouver Hotel Metrotown or Equivalent
3
Royal Caribbean “Radiance of the Seas” on a 5-star luxury cruise ship
4
Royal Caribbean radiance of the Seas on a 5-star luxury cruise ship
5
Royal Caribbean “Radiance of the Seas” on a 5-star luxury cruise ship
6
Royal Caribbean “Radiance of the Seas” on a 5-star luxury cruise
7
Royal Caribbean “Radiance of the Seas” on a 5-star luxury cruise
8
Royal Caribbean “Serenade of the Seas” on a 5-star luxury cruise
9
Marriott Anchorage Hotel / Captain Cook Hotel / Hilton Hotel/Sheraton Hotel or Equivalent
10
Holiday Inn Hotel or Equivalent
11
-
12
-
13
-
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน

 • การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง (เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา) เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการเช็คที่นั่งว่างและแจ้งกลับลูกค้าอีกครั้ง ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ- แวนคูเวอร์ // แอล.เอ.-กรุงเทพฯ และไฟล์ภายในจาก แองเคอเรจ-ลอสแองเจลิส 

 • โรงแรมที่พักตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน โรงแรมส่วนใหญ่ในแคนาดาจะไม่มีเครื่องปรับอากาศ เนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำและราคาโรงแรมจะปรับขึ้น 3-4 เท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรือการประชุมต่างๆ อันเป็นผลที่ทำให้ต้องมีการปรับเปลี่ยนย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมเป็นหลัก 

 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าแคนาดา และค่าธรรมเนียมวีซ่า ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม 

 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้เลิศรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ 

 • ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวให้ความรู้  และคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 1 ท่าน 

 • ค่าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 บาท 

 • ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 2 ใบ น้ำหนักไม่เกินใบล่ะ 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กถือขึ้นเครื่องบินอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กก.

 • ค่าทิปพนักงานบริการในเรือ 120 USD(รวมแล้ว)

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมการทำวีซ่า VISA เข้าประเทศอเมริกา

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ 

 • ค่าผกผันของภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 100 บาท / ท่าน / วัน (1,200 บาท หากท่านประทับใจในการบริการ)

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วัน – คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเงินค่ามัดจำที่ต้องการันตีที่นั่งกับสายการบิน หรือ กรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ ต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ (ค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง) 

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 39 วันขึ้นไป – เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์ 

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 – 19 วัน – เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

หมายเหตุ
 • บริษัทฯ จะทำการยื่นวีซ่าของท่านก็ต่อเมื่อในคณะมีผู้สำรองที่นั่งครบ 15 ท่าน และได้รับคิวการตอบรับจากทางสถานทูต เนื่องจากบริษัทฯ จะต้องใช้เอกสารต่างๆที่เป็นกรุ๊ปในการยื่นวีซ่า อาทิ ตั๋วเครี่องบิน ห้องพักที่คอนเฟิร์มมาจากทางยุโรป ประกันการเดินทาง ฯลฯ ทางท่านจะต้องรอให้คณะครบ 15 ท่าน จึงจะสามารถยื่นวีซ่าให้กับทางท่านได้อย่างถูกต้อง 

 • หากในช่วงที่ท่านเดินทางคิววีซ่ากรุ๊ปในการยื่นวีซ่าเต็ม ทางบริษัทต้องขอสงวนสิทธิ์ในการยื่นวีซ่าเดี่ยว ซึ่งทางท่านจะต้องเดินทางมายื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ตามวัน และเวลานัดหมายจากทางสถานทูต โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทคอยดูแล และอำนวยความสะดวก 

 • เอกสารต่างๆที่ใช้ในการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป ทางสถานทูตเป็นผู้กำหนดออกมา มิใช่บริษัททัวร์เป็นผู้กำหนด ท่านที่มีความประสงค์จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวทวีปยุโรป กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามที่สถานทูตต้องการ เพราะจะมีผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน บริษัททัวร์เป็นแต่เพียงตัวกลาง และอำนวยความสะดวกในการยื่นวีซ่าเท่านั้น มิได้เป็นผู้พิจารณาว่าวีซ่าให้กับทางท่าน

 • กรณีวีซ่าที่ท่านยื่นไม่ผ่านการพิจารณา และคณะสามารถออกเดินทางได้ ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นดังต่อไปนี้

- ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าและค่าดำเนินการ ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมใดๆทั้งสิ้นแม้ว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านการพิจารณา

- ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน หรือตั๋วเครื่องบินที่ออกมาจริง ณ วันยื่นวีซ่า ซึ่งตั๋วเป็นเอกสารที่สำคัญในการยื่นวีซ่า หากท่านไม่ผ่านการพิจารณา ตั๋วเครื่องบินถ้าออกตั๋วมาแล้วจะต้องทำการ REFUND โดยจะมีค่าธรรมเนียมที่ท่านต้องถูกหักบางส่วน และส่วนที่เหลือจะคืนให้ท่านภายใน 45-60 วัน (ตามกฎของแต่ละสายการบิน) ถ้ายังไม่ออกตั๋วท่านจะเสียแต่ค่ามัดจำตั๋วตามจริงเท่านั้น

- ค่าห้องพักในทวีปยุโรป ถ้าคณะออกเดินทางได้ และท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่า ตามกฎท่านจะต้องโดนค่ามัดจำห้องใน 2 คืนแรกของการเดินทางหากท่านไม่ปรากฏตัวตามวันที่เข้าพัก ทางโรงแรมจะต้องยึดค่าห้อง 100% ในทันที ทางบริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบ และมีเอกสารชี้แจงให้ท่านเข้าใจ

 • หากท่านผ่านการพิจารณาวีซ่า แล้วยกเลิกการเดินทางทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100%

 • ทางบริษัทเริ่มต้น และจบ การบริการ ที่สนามบินสุวรรณภูมิ กรณีท่านเดินทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ และจะสำรองตั๋วเครื่องบิน หรือพาหนะอย่างหนึ่งอย่างใดที่ใช้ในการเดินทางมาสนามบิน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากโปรแกรมการเดินทางของบริษัท ฉะนั้นท่านควรจะให้กรุ๊ป FINAL 100% ก่อนที่จะสำรองยานพาหนะ