ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือชมวาฬ ไคคูร่า

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือชมวาฬ ไคคูร่า

เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา อุทยานแห่งชาติ
รายละเอียด

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้ ควีนส์ทาวน์ ล่องเรือชมวาฬ ไคคูร่า โดยสายการบิน แควนตัส นำท่านเดินทางสู่ แอร์โร่ทาวน์ - ล่องเรือกลไฟ – โชว์ตัดขนแกะ - ยอดเขาบ็อบส์พีค - ทะเลสาบปูคากิ - ล่องเรือชมวาฬ


รหัสทัวร์ : TATNZ7271
 เซ้าท์แลนด์, นิวซีแลนด์
สายการบินแควนตัส แอร์เวย์
ราคาเริ่มต้น
USD 4,445
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • วันที่
  1
  กรุงเทพฯ – ซิดนีย์

  15.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ชั้น 4  ประตูทางเข้าหมายเลข 2  แถว D เคาน์เตอร์สายการแควนตัสแอร์ไลน์ (QF) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
  18.10 น. ออกเดินทางสู่ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย  โดยเที่ยวบินที่  QF024 

 • วันที่
  2
  ซิดนีย์ – แอร์โรทาวน์ - ควีนส์ทาวน์  

  07.30น. เดินทางถึงสนามบินเมืองซิดนีย์ เผื่อเปลี่ยนเครื่องต่อไปยังประเทศนิวซีแลนด์
  09.30น. ออกเดินทางสู่ ประเทศนิวซีแลนด์ โดยเที่ยวบินที่ QF121
  14.30 น. เดินทางถึง เมืองควีนส์ทาวน์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง 
  จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง แอร์โร่ทาวน์ เมืองเล็ก ๆ ที่น่ารักทำให้หลายๆ คนตกหลุมรักเพราะมีสีสันที่สดใสมีเสน่ห์และการรักษาสภาพของร้านค้าต่าง ๆ รวมทั้งบรรยากาศให้เหมือนยุคขุดทองให้มากที่สุด นักท่องเที่ยวจะได้มาย้อนประวัติศาสตร์กับเมืองเล็กๆ นี้ ที่นี้เคยร่ำรวยมาก่อน แล้วนำท่านเดินทางสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ หากมีเวลาให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งชมเมือง เมืองควีนทาวน์เป็นศูนย์กลางการช้อปปิ้งแบบกลางแจ้งของควีนส์ทาวน์ รู้จักกันในชื่อ “The Mall” มีร้านรวงหลากหลายตั้งแต่ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากแกะ เสื้อผ้าแฟชั่น งานศิลปะ ของฝากที่ระลึก ไปจนถึงร้านอาหารและค่าเฟ่มากมาย หรือท่านใดที่สนใจเดินเล่นที่ริมทะเลสาบวาคาติปู ที่นี้ถือเป็นจุดพักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองควีนส์ทาวน์ เป็นเหมือนลานกิจกรรมยามว่างของผู้คน สามารถพบเห็นนักดนตรี วณิพก นักแสดงความสามารถวิเศษนักท่องเที่ยว ฯลฯนอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของท่าเรือโดยสารและร้านอาหารอร่อยหลายร้านอีกด้วย
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ เมนู เป็ดปักกิ่ง 
  นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม   NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 4*

 • วันที่
  3
  ล่องเรือกลไฟ – โชว์ตัดขนแกะ – ควีนทาวน์ - นั่งกระเช้าขึ้นยอดเขา+ลูจ พร้อมทานอาหารแบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  จากนั้นนำท่านเดินทางขึ้นเรือกลไฟโบราณ หรืออีกชื่อหนึ่งคือ Lady Of The LAKE เป็นเรือกลไฟโบราณที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1912 เรือแห่งนี้เป็นเรือในดวงใจของชาวเมืองควีนส์ทาวน์และยังคงใช้งานอยู่จนถึงปีปัจจุบัน สมัยก่อนเรือลำดังกล่าวถูกสร้างขึ้นเพื่อขนส่งถ่านหิน แต่มาในสมัยปัจจุบันได้ปลดละวาง และ นำมาใช้เพื่อเป็นเสมือนไกด์ผู้ทรงเกียรติพานักท่องเที่ยวล่องชมธรรมชาติในทะเลสาบวาคาทีปูตลอดระยะเวลาประมาณ40นาทีในการล่องเรือท่านจะสัมผัสบรรยายอันสวยงามและธรรมชาติที่สวยงามจนแทบหยุดหายใจ หากท่านอยากจะหลบเข้ามาด้านในของเรือก็มีมุมให้ท่านนั่งเสียงเปียโนบนเรือที่จะมีผู้บรรเลงขับกล่อมตลอดการเดินทาง อีกทั้งภายในเรือยังมีมุมนิทรรศการขนาดย่อมที่บอกเล่าประวัติศาสตร์ความเป็นมาของการสร้างเรือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันอีกด้วย
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบ บาร์บีคิว ณ ภัตตาคารที่วอร์เตอร์พีคฟาร์ม
  จากนั้นให้ท่านได้สัมผัสกับชีวิตและความเป็นอยู่ของของชาวชนบทในฟาร์มเลี้ยงแกะของนิวซีแลนด์โดยการชมการแสดงสุนัขต้อนแกะที่ช่วยผ่อนแรงเจ้าของฟาร์ม ชมการสาธิตการตัดขนแกะเดินทาง จากนั้นนำท่านสัมผัสได้ถึงความสวยงามและตกอยู่ในมนต์สะกดเมื่อเดินทางมาถึงเมืองแห่งนี้ เมืองเล็กที่ตั้งอยู่ในวงล้อมของเทือกเขาขนาดใหญ่และอยู่ ริมทะเลสาบวาคาตีปู (ในภาษาเมารีหมายถึง อสุรกาย) วิวที่สุดประทับใจอีกอย่างหนึ่งของเมืองนี้คือ ทะเลสาบสีเทอควอยซ์ ที่สะท้อนความงามของท้องฟ้าสีคราม เมืองควีนทาวน์ เป็นอีกหนึ่งเมืองที่ไม่ได้มีแค่บรรยากาศโรแมนติกแต่ยังมีกิจกรรมอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการเดินช๊อปปิ้งในเมือง เนื่องจากเป็นเมืองเดียวที่ร้านค้าให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้ง หลังจากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสู่ยอดเขาบ็อบส์พีค เป็นกระเช้าที่นั่งได้ 4 คนระยะทางขึ้นสู่ยอดเขา 730 เมตร  ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์ทั้งเมืองในมุมสูงที่ท่านจะมองเห็นอาคาร บ้านเรือนที่ปลูกสร้างตามไหล่เขาพร้อมกับทะเลสาบวาคาทีปูที่สวยงายด้านล่างชมยอดเขาที่บ้านเมืองที่สวยงาม และให้ท่านได้เล่นลูจ (Luge) คนละ 2 รอบ ซึ่งเป็นรถเลื่อนที่อาศัยความลาดชันของไหลเขาลงสู่ด้านล่างพร้อมให้ท่านได้ตี่นเต้นบนความสูงของยอดเขาพร้อมทัศนียภาพที่งดงาม เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวทั้งเด็กและผู้ใหญ่
  ค่ำ รับประทานอาหารพิเศษ..แบบบุฟเฟ่ต์นานาชาติ พร้อมชมวิวอันสวยงามของเมืองควีนส์ทาวน์บนยอดเขาบ๊อบส์พีค
  นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม   NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN หรือเทียบเท่า 4*

 • วันที่
  4
  OPTIONAL TOUR - ไร่ไวน์ – แซลมอนฟาร์ม – ปูคากิ – เทคาโป - เม้าส์คุ๊ก

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านซื้อทัวร์นอกรายการสำหรับการนั่งเรือเร็วเจ็ตโบ๊ท หรือ กระโดดบันจี้ 
  - เจ็ทโบ๊ท (JETBOAT, Optional tour) เรือเร็วนี้ออกแบบมาให้วิ่งด้วยความเร็วและ          หมุนได้ 360 องศา พร้อมคนขับที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ ให้ทุกท่านที่นั่งเรือมีความตื่นเต้นและสนุกสุด ๆ แบบไม่รู้ลืมและเป็นความประทับใจในการมาเยือนประเทศนี้  
  - ชมการกระโดดบันจี้ที่สะพานคาวารัว เป็นการกระโดดบันจี้แห่งแรกของโลกที่เปิดทำการให้นักท่องเที่ยวทำกิจกรรมอันน่าตื่นเต้นนี้จนมีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นกิจกรรมที่จะพลาดไม่ได้เมื่อท่านมาเที่ยวนิวซีแลนด์ กระโดดจากสะพานด้วยความสูง 43 เมตร สู่พื้นน้ำอันใสและเชี่ยวกราดใต้สะพาน (การนั่งเรือเร็วเจ๊ทโบ๊ทหรือกระโดดบันจี้เป็นทัวร์นอกรายการ กรุณาติดต่อสอบถามราคาจากหัวหน้าทัวร์ จะไม่สามารถการันตีว่าจะทำได้หรือไม่เพราะไม่ได้จองล่วงหน้าจึงขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลหรือจำนวนจำนวนการจองในแต่ละวันรวมถึงเวลาที่เหมาะสมหรือความต้องการของคณะส่วนใหญ่  สำหรับผู้ที่นั่งรถไปคันเดียวกันแต่ไม่ได้ซื่อทัวร์นี้สามารถ เดินเล่น ถ่ายรูป ซื้อของที่ระลึกหรือเครื่องดื่มตามอัธยาศัย) 
  นำท่านเดินทางสู่ ไร่ไวน์ชื่อดังที่อยู่ใกล้เมืองควีนส์ทาว์น GIBBSTON WINERY  ท่านจะได้ลองชิมไวน์ที่ผลิตกันในปีที่ต่างกัน นำทุกท่านมาเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตไวน์ ประวัติความเป็นมาที่น่าประทับใจ ไวน์ของที่นี่จัดว่าเป็นไวน์ชั้นดีระดับพรีเมี่ยม ซึ่งใส่ใจตั้งแต่การปลูกองุ่นพันธ์ดี และกักเก็บด้วยภูมิอากาศที่คงที่พร้อมกับกิจกรรมwinetastingให้ท่านได้ขิมเปรียบเทียบรถชาดของไวน์แต่ชนิด เพื่อเป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างของรสชาติก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเป็นของฝาก ไวน์ที่มีชื่อเสียงของนิวซีแลนด์ที่ไม่ควรพลาดในการซื้อมีหลายชนิดด้วยกันไม่ว่าจะเป็น SAUVIGNONBLANC, CHARDONNAY , PINOT NOIR  เป็นต้น
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบ ตะวันตก ณ ภัตตาคารในไร่ไวน์
  จากนั้นเดินทางต่อไปยัง ทะเลสาบปูคากิ ชาวนิวซีแลนด์ให้ชื่อว่า MILLION DOLLAR VIEW จากความสวยงามราวกับภาพวาดมูลค่าสูงเพราะน้ำในทะเลสาบปูคากิที่ละลายมาจากน้ำแข็งบนภูเขากลายเป็นน้ำที่สะท้อนแสงแดดจนเป็นสีเทอร์ควอยซ์สวยจนอธิบายเป็นคำพูดได้ยากเต็มที่ ระหว่างทางแวะฟาร์มแซลมอนทไวเซลแซลม่อนฟาร์ม ฟาร์มปลาแซลมอนที่มีทัศนีภาพงดงาม ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของเมืองทไวเซลนอกจากจะเป็นฟาร์มแซลมอนขนาดใหญ่แล้วยังมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับแซลมอนจำหน่ายอีกด้วย เมื่อมาถึงนิวซีแลนด์ปลาแซลมอนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาด จากนั้นเดินทางต่อไปชมทะเลสาบที่มีชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์ ทะเลสาบเทคาโป เพราะความสวยงามแบบที่สุดของที่สุดบนพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 83 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 700 เมตร น้ำในทะสาบยังคงสีเทอร์ควอยซ์ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนกว่าตอนไหน ๆ ก็เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบสะท้อนกับผิวน้ำ สารละลายและแร่ธาตุต่าง ๆ ที่น้ำชะลงมาระหว่างทางที่ไหลลงมาจากยอดเขานั่นเองที่สร้างโทนสีฟ้าสวย ๆ ให้กับทะเลสาบแห่งนี้ ในอีกมุมหนึ่งของทะเลสาบเทคาโปได้รับการยกย่องให้เป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดในนิวซีแลนด์ จากนั้นเดินทางต่อไปยังอุทยานแห่งชาติเม้าส์คุ๊ก
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก HERMITAGE MT.COOK HOTEL (ระดับ 4ดาว)  หรือเทียบเท่า
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบตะวันตก ณ ภัตตาคารในโรงแรม

 • วันที่
  5
  เม้าส์คุ๊ก - เทคาโป – แอชเบอร์ตัน – ช้อปปิ้ง - ไครสต์เชิร์ช – ชมเมือง 

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านชม อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ “Sheepdog memorial” โดยการลงขันของกลุ่มผู้ประกอบกิจการท้องถิ่นและเกษตรกรในพื้นที่ มีภรรยาชาวไร่ผู้หนึ่งออกแบบปั้นแล้วส่งไปหล่อขึ้นรูปด้วยทองเหลืองที่อังกฤษ ก่อนจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 มีนาคม 1968 เพราะทุกคนซาบซึ้งใจดีว่าพื้นที่อันกว้างใหญ่ไพศาลที่ได้กลายมาเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของชาวบ้านถึงทุกวันนี้ก็มีเจ้าคอลลี่เหล่านี้นี่เองที่ช่วยบุกเบิกที่ทำกินมาเกือบ 50 ปีแล้ว บริเวณเดียวกันนั้น ท่านจะได้ชม โบสถ์ของคนเลี้ยงแกะแสนดี “Church of the good Shepherd” เป็นโบสถ์หลังเล็กและเล็กที่สุดในนิวซีแลนด์ มองแวบแรกคล้ายกระท่อมริมทะเลสาบเทคาโป มุมที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวหลังเดียวไม่ได้ทำให้โบสถ์หลังนี้เหงาเลย เพราะตลอดทั้งวันจะมีนักท่องเที่ยวขับรถแวะเวียนเข้ามาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกไม่ได้ขาด ตัวโบสถ์สร้างด้วยก้อนอิฐที่นำมาก่อรวมกันจนกลายเป็นตัวอาคารโบสถ์หลังย่อม และยังคงเปิดใช้เพื่อทำพิธีทางศาสนาเหมือนเช่นที่ผ่านมาหลายปี จากภายในโบสถ์เมื่อมองผ่านหน้าออกมาภายนอกจะเห็นวิวสวย ๆ ของทะเลสาบที่น่าประทับใจมาก มุ่งหน้าสู่เมืองแอชเบอร์ตัน เพื่อไปชม ทุ่งหญ้าแคนเทอร์เบอร์รี่ สุดยอดแห่งพื้นที่ทำการเกษตรขนาดใหญ่ของนิวซีแลนด์ และยังเป็นศูนย์กลางการซื้อขายผลิตทางการเกษตรที่สำคัญของฝั่งเกาะใต้ซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าชาวเมืองนี้ก็ต้องประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก โดยเฉพาะฟาร์มเลี้ยงแกะทีนี่ก็มีไม่น้อยไปกว่าเมืองไหน ๆ ของนิวซีแลนด์เลย นอกจากจะเพาะเลี้ยงแกะเป็นหลักแล้ว สิ่งที่คนไทยชื่นชอบและนิยมมากก็คือผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพ การดูแลผิวหน้าและผิวกาย มีแหล่งช้อปปิ้งให้ทุกท่านได้เลือกซื้อเพื่อความงามมากมาย งานนี้ทั้งซื้อใช้เองและซื้อฝากก็ได้ ของที่นี่น่าใช้และได้มาตรฐาน
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบจีน ณ ภัตตาคาร
  เดินทางสู่เมืองไครสต์เชิร์ช เมืองที่ได้รับสมญานามว่า “เมืองอังกฤษนอกเกาะอังกฤษ” เนื่องจากสถาปัตยกรรมตึกต่างๆในเมืองนี้คล้ายคลึงกับอังกฤษเป็นเมืองที่มีความทันสมัยและความสะดวกสบายครบครันแต่ก็ยังคงไว้ซึ่งความสวยงามของธรรมชาติไว้อย่างไม่มีที่ติเป็นอีก1ใน10เมืองที่ได้รับการโหวตจากนิตยสาร Lonely Planet ว่าเป็นเมืองที่น่าอยู่แห่งหนึ่งของโลก ให้ทุกท่านได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมา มรดกทางธรรมชาติ และความงามทางวัฒนธรรมของนิวซีแลนด์ที่ พิพิธภัณฑ์แคนเทอเบอร์รี่ พบกับการจำลองวิถีชีวิตมนุษย์ยุคดึกดำบรรพ์และชาวเมารีก่อนที่การเข้ามาของยุโรป การสร้างบ้านแปงเมือง ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติ และสัตว์ป่าที่สำคัญของประเทศ จากนั้นนำทุกท่านไปเดินเล่นชมสวนสวยงามที่ สวนพฤกษศาสตร์ ของเมืองที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1863 เพลิดเพลินกับสวนกุหลาบที่สวยงามและดอกไม้นานาชนิด 
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ แบบไทย ณ ภัตตาคาร 
  นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม   CROWNE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 4*

 • วันที่
  6
  ไครสต์เชิร์ช – ไคคูร่า – ล่องเรือชมวาฬ – ไครสต์เชิร์ช

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางขึ้นทางตอนเหนือของเกาะใต้สู่ เมืองไคคูร่า ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆน่ารักริมฝั่งทะเลทางตะวันออก ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของเมืองท่าเรือล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843-1922 และยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะเมืองไคคูร่ามีชื่อเสียงด้านการจัดทัวร์ชมปลาวาฬเป็นอย่างมาก และยังเป็นเจ้าแรกในนิวซีแลนด์ที่จัดให้มีทัวร์ชมปลาวาฬ (การออกเรือชมปลาวาฬขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ในกรณีที่มีพายุหรือลมแรง ไม่สามารถออกเรือได้ บริษัทฯจะคืนค่าล่องเรือให้ในราคากรุ๊ปทัวร์ที่จองเอาไว้ และสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 4 ขวบไม่อนุญาตให้ขึ้นเรือเพื่อความปลอดภัย)
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน แบบตะวันตก  ณ ภัตตาคาร พิเศษกุ้งมังกรท่านละ 1 ตัว
  บ่าย นำท่านลงเรือยอร์ชลำใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คน สู่กลางทะเลเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การผจญภัย ชมปลาวาฬยักษ์พันธุ์สเปริ์ม  ซึ่งเป็นสัตว์ที่สง่างามที่สุดของโลก ในธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ท่านอาจจะพบกับปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวน้ำ และอาจจะยังได้ชมปลาวาฬอีกหลากหลายพันธุ์ที่แวะเวียนเข้ามาเยือนชายฝั่ง ในบางฤดูกาลอีกด้วย (ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง) จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองไคร้สท์เชิร์ช 
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อาหารจีน ณ ภัตตาคาร พิเศษหอยเป๋าฮื้อทะเลใต้
  นำท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม   CROWNE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า

 • วันที่
  7
  ไครสต์เชิร์ช – ซิดนีย์ – กรุงเทพฯ

  เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบกล่อง
  04.00 น. เดินทางสู่สนามบินเมืองไครสต์เชิร์ช
  06.00 น. ออกเดินสู่เมืองซิดนีย์ โดยสายการบินแควนตัส เที่ยวบินที่ QF138
  07.35 น. เดินทางถึงเมืองซิดนีย์ รอเปลี่ยนเครื่อง
  09.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ QF023
  16.40 น. เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ..... โดยสวัสดิภาพ

มื้ออาหารและที่พัก
วันที่
อาหารเช้า
อาหารเที่ยง
อาหารเย็น
โรงแรม
1
2
NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN or equivalent
3
NOVOTEL HOTEL QUEENSTOWN or equivalent
4
HERMITAGE MT.COOK HOTEL or equivalent
5
CROWNE PLAZA HOTEL or equivalent
6
CROWNE PLAZA HOTEL or equivalent.
7
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน

 • ผู้เดินทางต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนหรือมีเอกสารแสดงผลการทดสอบ COVID-19

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ตามเส้นทาง โดยสายการบินแควนตัสแอร์ไลน์ 

 • ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี

 • รวมค่า วีซ่ากรุ๊ปนิวซีแลนด์

 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  เฉพาะผู้ที่เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ( เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย )  

 • ค่าน้ำมันจากสายการบิน และค่าภาษีสนามบิน ณ  วันที่  10 ต.ค. 2565 และบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาตามภาษีน้ำมันหากสายการบินมีการปรับเพิ่มขึ้นหลังจากนี้

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

 • กรณีที่ต้องมีแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ต้องขอเก็บค่าแปลเอกสารเพิ่มต่างหากจากค่าวีซ่า

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (30 กิโลกรัมต่อท่าน)

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง 

 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด ฯลฯ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าทิปคนขับรถของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 2 เหรียญต่อวัน ต่อคน ส่วนค่าทิปคนยกประเป๋าที่โรงแรมไม่มีเพราะควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง เพราะโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋าเพียงพอ

 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ของนิวซีแลนด์ตามธรรมเนียมควรจ่าย 3 เหรียญต่อวัน ต่อคน

 • ไม่มีแจกน้ำดื่มบนรถและไม่แจกกระเป๋า

 • ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจาก โดยส่วนใหญ่โรงแรมจะขายอินเตอร์เน็ตคิดเป็นชั่วโมง

เงื่อนไขการยกเลิก
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วันทำการคืนค่ามัดจำทั้งหมด 70,000.- บาท.

 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 75-89 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจำ 70,000.-บาท

 • กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจำทั้งหมด 

 • กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว 

 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-74 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลต่างๆ) 

 • แจ้งยกเลิกในวันเดินทางหรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทยหรือการเข้าประเทศนิวซีแลนด์ บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 

 • กรณีวีซ่าไม่ผ่านก่อนเดินทาง  วันทำการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง หากหลังจากนี้ยึดค่ามัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ
 • การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 15 ท่าน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในเรื่องตั๋วที่ลูกค้าซื้อเองเพื่อต่อเที่ยวบินหรือค่าเดินทางต่าง ๆ ที่จะมาเดินทางกับคณะเราหากเที่ยวบินล่าช้า หรือจำนวนผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวน กรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทาง

 • หากท่านต้องการอาหารพิเศษ กรุณาแจ้งให้เราทราบในตอนจองทัวร์หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 10 วัน เพื่อแจ้งให้สายการบินทราบ ในส่วนที่นั่งบนเครื่องบินไม่สามารถเลือกที่นั่งได้ ทางสายการบินจะจัดที่นั่งเป็นกลุ่มคณะมาให้ 

 • กรณีลูกค้ามีวีซ่าอยู่แล้ว หรือ มีบัตรอนุญาตให้เข้า-ออก ประเทศโดยไม่ต้องยื่นวีซ่า เช่น บัตรเอเบค ฯลฯ ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบหรือคืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากไม่ได้รับอนุญาตเข้าประเทศ เนื่องจากเป็นดุลพินิจของเจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมือง  

 • กรณีใช้ต้องการเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class)  หรือ ทารก (Infant) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ 

 • กรณีออกตั๋วแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วได้ (NO REFUND) เพราะเป็นเงื่อนไขตั๋วกรุ๊ปของสายการบิน

 • สำหรับห้องที่เป็นสามเตียง(Triple Room) โรงแรมในนิวซีแลนด์มีจำนวนน้อยและบางโรงแรมอาจจะเป็นเตียงใหญ่สองเตียงที่สามารถพักได้ 3 ท่าน (2 Double beds) หรืออาจเป็นห้อง 1 เตียงใหญ่และ 1 เตียงเสริม (1 Double + 1 Extra bed) สำหรับห้องนอน 3 ท่านหรือบางโรงแรมกรณีพัก 3 ท่าน/ห้อง บางโรงแรมไม่มีห้อง 3 เตียง ลูกค้าต้องจ่ายค่าห้องพักเดี่ยวเพิ่ม