เล่นสกีเม้าท์บูลเลอร์ 1 ปี มีครั้งเดียว ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ ดินเนอร์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ เมลเบิร์น เล่นสกีเม้าท์บูลเลอร์ 1 ปี มีครั้งเดียว

การผจญภัย ชายหาดและแสงอาทิตย์ เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ช้อปปิ้ง กีฬา ดินเนอร์ อุทยานแห่งชาติ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ พักโรงแรม 4 ดาว บินตรง ทุ่งดอกไม้ ล่องเรือ ฟาร์ม สวนผลไม้ สกีรีสอร์ท ไม่เข้าร้านรัฐบาล ทะเลสาบ พิพิธภัณฑ์
รายละเอียด

ทัวร์ออสเตรเลีย ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ เมลเบิร์น เล่นสกีเม้าท์บูลเลอร์ 1 ปี มีครั้งเดียว 7 วัน 4 คืน โดยสายการบินไทย เที่ยวนครซิดนีย์ เที่ยวชมเมือง หาดบอนไดบีช อ่าวซิดนีย์ ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ชมพระอาทิตย์ตกดิน อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ เมลเบิร์น รถไฟจักรไอน้ำโบราณ สวนสัตว์โคอาล่า มารุ ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป เล่นสกีที่เม้าท์ บูลเลอร์ 


รหัสทัวร์ : TATAU8610
 ควีนส์แลนด์, ออสเตรเลีย
สายการบินการบินไทย
วันที่เดินทาง :
19 ก.ค. 2567 ถึง 25 ก.ค. 2567 ช่วงเวลาอื่น
ราคาเริ่มต้น
USD 3,379
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 001 5855
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • วันที่
  1
  กรุงเทพฯ – ซิดนีย์

  19.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 4 แถว H เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและบริการเอกสารการเดินทาง
  22.20 น. เหินฟ้าสู่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยเที่ยวบินที่ TG475 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง)

 • วันที่
  2
  นครซิดนีย์ – เที่ยวชมเมือง – หาดบอนไดบีช - อ่าวซิดนีย์ - ล่องเรือชมอ่าวซิดนีย์ชมพระอาทิตย์ตกดิน+อาหารค่ำ

  10.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานคิงฟอร์ดสมิทธ์ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลียหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน ณ ภัตตาคาร
  นำท่าน ชมนครซิดนีย์ โดยผ่านชม หาดบอนได หาดทรายที่หนุ่มสาวชาวออสซี่นิยมมาพักผ่อนวันหยุดหรือยามเย็นในบรรยากาศท่ามกลางสายลม แสงแดด อันสดชื่น ที่นิยมเล่นกระดานโต้คลื่น หาดทรายแห่งนี้ยังได้เป็นเส้นทางในการวิ่งมาราธอนและวอลเลย์บอลชายหาดในคราวที่จัดกีฬาโอลิมปิก ปี2000 ผ่านชมบ้านของเศรษฐีบนเนินเขาแวะจุดชมวิวบนหน้าผาเพื่อชมทัศนียภาพอัน สวยงามของอ่าวซิดนีย์ และมหาสมุทรแปซิฟิคที่สวยงามแวะที่เดอะแก๊ปจุดชมวิวที่สวยงามอีกแห่งที่ท่านจะได้ชมท้องทะเลอันงดงามของมหาสมุทรแปซิฟิก และความงามของปากอ่าวทางเข้าซิดนีย์ในทางเรือ ในบริเวณนี้ยังเคยเป็นจุดวางปืนใหญ่ยิงต่อต้านข้าศึกที่เข้ามาทางเรือในยามสงครามม้าหินของมิสซิสแม็คควอรี่ ม้านั่งหินตัวโปรดของภริยาของผู้สำเร็จราชการคนแรกของรัฐนิวเซาท์เวลส์ ซึ่งเป็นม้าหินทรายอยู่ปลายสุดของสวนสาธารณะด้านหน้าเป็นอ่าวซิดนีย์ที่สวยงาม นอกจากนี้ด้านบนสวนสาธารณะยังเป็นจุดถ่ายรูปที่สวยงามที่ท่านจะถ่ายรูปให้เห็นโรงละครโอเปร่า เฮ้าส์และสะพานฮาร์เบอร์เป็นสัญลักษณ์ของนครซิดนีย์ ถึงเวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือซิดนีย์ 
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ดินเนอร์บนเรือ พร้อมชมอ่าวซิดนีย์ โดยเรือกัปตันคุกครูซ (17.30 – 19.00 น. )**ล่องเรือในอ่าวซิดนีย์ที่ยอดเยี่ยมและดื่มด่ำกับทัศนียภาพอันงดงามพร้อมชมพระอาทิตย์ตกดิน
  เพื่อนำท่านล่องเรือผ่านชม โรงละครโอเปร่าเฮ้าส์ (OPERAHOUSE) สิ่งก่อสร้าง ที่โดดเด่นด้วยหลังคารูปเรือซ้อนกันอันเป็นเอกลักษณ์ในแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัยที่สร้างชื่อเสียงให้กับออสเตรเลีย ออกแบบโดย ยอร์น อูซอง สถาปนิกชาวเดนมาร์ก ด้วยงบประมาณในการก่อสร้างกว่าร้อยล้านเหรียญ ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 14 ปี และองค์การยูเนสโกได้ลงทะเบียนขึ้นเป็นมรกดโลกในปี พ.ศ. 2550 ภายในประกอบไปด้วยห้องแสดงคอนเสิร์ต ห้องแสดงละคร และห้องภาพยนตร์ และร้านอาหารจำนวนมาก ระหว่างล่องเรือท่านยังสามารถถ่ายรูปกับ สะพานฮาร์เบอร์ที่เชื่อมต่อระหว่างซิดนีย์ทางด้านเหนือกัปตันเมืองซิดนีย์เข้าหากัน ทอดยาวกลางอ่าวซิดนีย์ได้อย่างสวยงามและทำให้การเดินเข้าสู่ตัวเมืองซิดนีย์ได้สะดวกยิ่งขึ้น ชมเรือใบที่ชาวออสซี่นำออกมาอวดความงามในอ่าวแห่งนี้ 
  นำท่านเข้าพัก SYDNEY METRO MARLOW CENTRAL HOTEL หรือเทียบเท่า (4*)

 • วันที่
  3
  นครซิดนีย์ - อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ – (บินภายใน) - เมลเบิร์น

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางเข้าสู่ อุทยานแห่งชาติบลูเม้าท์เท่นส์ ชื่นชมทิวทัศน์อันสวยงามบนผืนแผ่นดินและหุบเขาอันกว้างใหญ่ซึ่งเป็นที่อยู่ของนกนานาชนิด สัตว์ต่างๆ สามารถอาศัยอยู่ตามธรรมชาติและเต็มไปด้วยต้นยูคาลิปตัสเวลามองระยะไกลเป็นสีน้ำเงินตามหุบเขาอันกว้างใหญ่ ผ่านเมืองเล็กๆกลางหุบเขาชื่อว่า KATOOMBA จากนั้นชม เขาสามอนงค์ (THREE SISTERS ROCK)เป็นแท่นหินใหญ่สามก้อนรูปทรงแปลกตาที่เกิดจากฝนและลมพัดจนเกิดเป็นตำนานความรักอันแสนเศร้าของยักษ์สาวอะบอริจิ้นสามตนที่ถูกสาปให้เป็นหินสามก้อนทำให้หุบเขาแห่งนี้มีความงามยิ่งขึ้น จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ SCENIC WORLD บริษัทที่บริการกระเช้าและรถรางลงหุบเขาทำให้ท่านได้ชมเขาสามอนงค์ได้สวยงามยิ่งขึ้นอีกมุม นำท่าน รถรางไฟฟ้า (KATOOMBA SCENIC RAILWAY)ที่ดัดแปลงมาจากรถขนถ่านหินในสมัยก่อนมีความชันถึง 45 องศา วิ่งผ่านทะลุหุบเขาอันสูงชันสู่หุบเขาด้านล่างอย่างตื่นเต้นและหวาดเสียว จากนั้นให้ท่านได้เดินชมธรรมชาติตามทางไม้ที่จัดไว้อย่างสวยงามใต้หุบเขา ชมป่าฝนและหุ่นจำลองการขุดถ่านหินในสมัยก่อน จากนั้น ขึ้นกระเช้า SCENIC CABLEWAY จากใต้หุบเขาสู่ด้านบนพร้อมชมความงดงามเบื้องล่างของหุบเขาสีน้ำเงินที่ท่านยังสามารถ
  จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศของเมืองซิดนีย์
  ..... น. เดินทางโดยสายการบินโดยสายการบินภายในประเทศ สู่ เมลเบิร์น
  ..... น. ถึงนครเมลเบิร์นเมืองหลวงแห่งรัฐวิคตอเรียของประเทศออสเตรเลีย  
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหารไทย
  นำท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า (3.5*)

 • วันที่
  4
  เมลเบิร์น – รถไฟจักรไอน้ำโบราณ - MARU KOALA & ANIMAL PARK - ชมนกเพนกวินที่เกาะฟิลลิป

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  เดินทางสู่สถานีรถไฟจักรไอน้ำโบราณ (PUFFING BILLY STEAM TRAIN)ซึ่งแต่เดิมเคยใช้เป็นเส้นทางในการเดินทางระหว่างเมืองและขนส่งสินค้าเปิดให้บริการในปี ค.ศ.1900 เป็นรถไฟสายเก่าที่วิ่งระยะสั้นๆ ปัจจุบันได้ถูกดัดแปลงนำมาใช้ในการท่องเที่ยวชมป่า นำท่านนั่ง รถไฟจักรไอน้ำโบราณเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามตามแนวเขาตลอดเส้นทางวิ่งของรถไฟและท่านยังสามารถนั่งห้อยขาผ่อนคลายอารมณ์พร้อมชมทัศนียภาพตลอดทางที่เต็มไปด้วยหุบเขาและป่าสูงที่ยังคงความสมบูรณ์ นำท่านเดินทางสู่ย่านหุบเขาย่าร์ร่า ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียงของรัฐวิคตอเรีย    
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอาหารตะวันตก ณ ภัตตาคารในไร่ไวน์ พร้อมเสริฟไวน์ ท่านละ 1 แก้ว
  นำท่านเยี่ยมชมไร่ไวน์ ROCHFORD WINERY เป็นไร่ไวน์ที่มีชื่อเสียงของรัฐวิคตอเรียในย่านหุบเขายาร์ร่า ให้ทุกท่านได้ทดลองชิมไวน์ ทั้งไวน์ขาวและไวน์แดง ไม่ว่าไวน์แดงจากองุ่นปิโนต์นัวร์และสปาร์กลิงไวน์ที่ดืที่สุดของออสเตรเลีย รวมไปถึงป่าสูงที่ปกคลุมด้วยไอหมอกสีขาวนวล นำท่านแวะชมสัตว์พื้นเมืองที่ MARU KOALA & ANIMAL PARK ท่านจะได้สัมผัสกับโคอาล่าอย่างใกล้ชิดและป้อนอาหารจิงโจ้ด้วยมือนอกจากนี้ยังสามารถชมวอลลาบี้และวอมแบ็ท ทัสมาเนี้ยนเดวิล อัลพาก้า นกอีมู นกแก้วและสัตว์พื้นเมืองอื่นๆ อีกมากมาย หลังจากนำท่านเดินทางสู่ PHILLIP ISLAND NATURE PARK พบประสบการณ์อันน่าประทับใจกับการชมความน่ารักของฝูงเพนกวินพันธุ์เล็กที่สุดในโลกที่อยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่บนชายหาด SUMMERLAND BEACH ในบรรยากาศอันสวยงามยามพระอาทิตย์อัสดงซึ่งท่านจะได้เห็นฝูงเพนกวินตัวน้อยพร้อมใจกันยกขบวนพาเหรดขึ้นจากทะเลเพื่อกลับคืนสู่รังพร้อมอาหารในปากมาฝากลูกตัวน้อยที่รออยู่ในรังเหล่าเพนกวินทั้งหลายจะส่งเสียงเรียกหาลูกและเดินให้ท่านเห็นความน่ารักอย่างใกล้ชิด เพนกวินน้อยเหล่านี้จะออกไปหาอาหารแต่เช้าและจะกลับมาอีกทีตอนพระอาทิตย์ตก (ห้ามถ่ายรูปเพนกวิน เพราะเป็นการรบกวนหรืออาจจะทำให้เพนกวินตกใจ)
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ เมนูพิเศษ กุ้งล๊อบสเตอร์ท่านละ 1 ตัว เสิร์ฟพร้อมไวน์รสเยี่ยม
  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมลเบิร์น 
  นำท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOME หรือเทียบเท่า (3.5*)

 • วันที่
  5
  เมลเบิร์น – เล่นสกีที่เม้าท์ บูลเลอร์ (Mt. Buller) - เมลเบิร์น

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาเม้าท์บูลเล่อร์ (MT. BULLER) รัฐวิคตอเรีย (ระยะทาง250กิโลเมตร /ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม) ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนครเมลเบิร์น เม้าท์บูลเล่อร์เป็นภูเขาที่มีชื่อเสียงในการเล่นสกีของรัฐวิคตอเรีย สัมผัสประสบการณ์ฤดูหนาวอันน่าอัศจรรย์ในออสเตรเลียที่ MT. BULLERที่มีพื้นที่มากกว่า 300เอเคอร์ ในช่วงฤดูหนาวนี้ภูเขาจะถูกปกคลุมไปด้วยสีขาว ทำให้ยอดเขาแห่งนี้ดูมีเสน่ห์และแปลกตาอิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับบรรยากาศและทิวทัศน์ฤดูหนาวอันน่าทึ่งของภูเขาแห่งนี้ อิสระให้ท่านได้ทำกิจกรรมต่างๆมากมายภายในเม้าท์บูลเลอร์อาทิเช่นการเล่นสกีบอร์ด สโนว์บอร์ดกระดานเลื่อน และอื่นๆ (สำหรับท่านที่ไม่ได้เล่นสกี ท่านสามารถออกไปเที่ยวชมรอบๆหมู่บ้านสไตล์ยุโรปที่สวยงามและโดดเด่นแห่งนี้ได้เช่นกันโดยการขึ้นนั่งกระเช้า(Chairlift) เพื่อชมวิว (หมายเหตุ:ราคาทัวร์ไม่รวมค่าขึ้นกระเช้าเพื่อไปชมวิว) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศแบบชนบทและหรือเข้าไปในร้านกาแฟ บาร์ และ ร้านอาหารต่างๆรอบๆบริเวณพื้นที่แห่งนี้ สำหรับท่านที่เล่นสกีท่านสามารถเช่าอุปกรณ์เล่นสกีต่างๆได้ก่อนขึ้นกระเช้าเพื่อขึ้นสู่ยอดเขา ซึ่งมีตั้งแต่ทางลาดที่ไม่ชันมากไปจนถึงระดับชันชั้นสุดตามระดับของผู้เล่นสกีตั้งแต่ระดับผู้เริ่มเล่น ผู้ที่มีประสบการณ์ จนถึงระดับผู้ชำนาญการเล่นสกีแล้ว (หมายเหตุ: ราคาทัวร์ไม่รวมค่ากระเช้าเพื่อขึ้นไปเล่นสกี และค่าอุปกรณ์การเล่นสกีต่างๆ)
  กลางวัน อิสระรับประทานอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย (เพื่อไม่รบกวนเวลาของท่าน) 
  หลังจากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ เมลเบิร์น 
  ค่ำ รับประทานอาหาร อาหารไทย ณ ภัตตาคาร
  นำท่านเข้าพักที่โรงแรม MEL MERCURE WELCOMEหรือเทียบเท่า (3*)

 • วันที่
  6
  นครเมลเบิร์น (ชมเมือง)- ช้อปปิ้ง - กรุงเทพฯ

  เช้า รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
  เช็คเอ้าท์ออกจากโรงแรม หลังจากนั้นท่านชมนครเมลเบิร์นเป็นเมืองที่มีความตื่นตาตื่นใจด้วยการผสมผสานทั้งความเก่าและความใหม่เข้าด้วยกัน เป็นเมืองหลวงที่ตั้งอยู่บนริมฝั่งแม่น้ำ Yarra มีสวนสาธารณะริมน้ำ มีสถาปัตยกรรมของยุคตื่นทองในสมัยกลางศตวรรษที่ 18 คละเคล้ากับตึกสูงระฟ้าในสมัยปัจจุบันทำให้มีภูมิทัศน์ของเมืองที่ไม่เหมือนใคร มีแม่น้ำตั้งอยู่ใจกลางเมืองอันเป็นเสน่ห์ของเมลเบิร์น ผ่านชม Federation Squareเป็นย่านที่ครึกครื้นของเมืองเมลเบิร์นตรงปลายแม่น้ำ Yarra River ข้ามฝั่งถนนจากสถานี Flinders Street Station ที่นี่เป็นศูนย์รวมของแกลอรี่ โรงภาพยนตร์ ร้านอาหารภัตตาคารที่ได้รับรางวัล มีคาเฟ่และบาร์ มีลานเปิดกว้างสำหรับจัดกิจกรรมงานแสดงและนิทรรศการที่ล้อมรอบไปด้วยอาคารสถาปัตยกรรมที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก มีร้านอาหารมากมายหลายสไตล์ ชมภายนอกอาคารรัฐสภาแห่งเมลเบิร์น (Parliament House Melbourne) ก่อสร้างขึ้น ณ เดือนธันวาคม ค.ศ.1855 จนถึง ค.ศ.1929 ออกแบบโดย“ชาลี แพสลีย์และปีเตอร์ เคอร” อำนวยการก่อสร้างโดย “จอน คิงส์” ซึ่งใช้พื้นฐานศิลปะนีโอคลาสสิค ตั้งอยู่บริเวณถนนสปริงทิศตะวันออกของเมลเบิร์นในรัฐวิคตอเรีย สถานที่แห่งนี้เคยถูกใช้เป็นทั้งรัฐสภาแห่งรัฐวิคตอเรีย 2 ครั้งในปี 1855-1901 และ 1927-ปัจุจบัน ทั้งยังเคยถูกใช้เป็นอาคารรัฐสภากลางของประเทศออสเตรเลียระหว่างปี 1901-1927 สถานที่แห่งนี้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกสำคัญของรัฐวิคตอเรีย  และได้เฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีในปี 2006 ที่ผ่านมา นำท่านชมสวนฟิตซรอย สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เต็มไปด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ ซึ่งเป็นที่ตั้ง กระท่อมกัปตันคุ้กบ้านพักของนักสำรวจชาวอังกฤษคนสำคัญของโลก ผู้ค้นพบทวีปออสเตรเลียและซีกขั้วโลกใต้ กระท่อมนี้ได้ถูกย้ายมาเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองนครเมลเบิร์นในวาระครบรอบ 100 ปี
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อาหารจีน แบบติ๋มซำ
  นำท่านเดินทางสู่ ไบรท์ตัน บาธติ้ง บ็อกซ์ (BRIGHTON BATHING BOXES) เป็นห้องอาบน้ำสีสันสดใสกว่า 80 หลัง สร้างมาตั้งแต่ปี 1860 ที่เรียงรายกันเป็นทิวแถวสวยงามริมชายหาดไบรท์ตัน ชานเมืองของเมลเบิร์น ห้องอาบน้ำเก่าแก่จากยุควิคตอเรียนที่มีสีสันสะดุดตาริมชายหาดที่สวยงามและคลื่นลมสงบแห่งนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกหนึ่งแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวหลายๆ คนหมายมั่นปั้นมือว่าจะต้องเดินทางไปเก็บภาพประทับใจเมื่อมาเที่ยวเมลเบิร์น นำท่านช้อปปิ้งท่าน ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองในไชน่าทาวน์ หรือ จะเลือกซื้อสินค้าแบรนแนมมากมายในย่านใจกลางเมืองที่มีอาคารบ้านเก่าสร้างตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 19 ด้วยบรรยากาศแบบชาวจีนและชาวเอเซียหรือจะช้อปปิ้งห้างสรรพสินค้าชื่อดัง อาทิ ห้างเดวิด โจน์ ห้างมายเออร์ ในย่านถนน Swanston Street และ Elizabeth Street ที่เต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้าแฟชั่น หลากหลายสำหรับบุรุษและสตรี หรือจะช้อปปิ้งที่ DFO OUTLET SOUTHWHARF ชื่อดังของเมลเบิร์น ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำ Yarraบริเวณด้านในมีร้านอาหารและร้านค้าเยอะแยะมากมาย มีร้านค้าชื่อดังที่สามารถเลือกช็อปปิ้ง เช่นร้านกีฬา nike adidas Puma หรือจะเป็นสินค้าชื่อดังเช่น Coach Quicksilver Superdryถือว่ามีสินค้าให้เลือกเยอะและราคาถูกกว่าร้านในเมือง 
  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน
  21.00 น. นำท่านเดินทางสู่สนามบินทูลลามารีนสนามบินนานาชาติของเมืองเมลเบิร์น
  23.30 น. เหินฟ้าสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG462

 • วันที่
  7
  กรุงเทพฯ

  06.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

มื้ออาหารและที่พัก
วันที่
อาหารเช้า
อาหารเที่ยง
อาหารเย็น
โรงแรม
1
-
2
SYDNEY METRO MARLOW CENTRAL HOTEL or Equivalent
3
MEL MERCURE WELCOME or Equivalent
4
MEL MERCURE WELCOME or Equivalent
5
MEL MERCURE WELCOME or Equivalent
6
-
7
-
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน

 • การจองนี้ยังไม่ใช่การยืนยันที่นั่ง (เนื่องจากที่ว่างมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา) เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการเช็คที่นั่งว่างและแจ้งกลับลูกค้าอีกครั้ง ภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมง

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด ตามที่ระบุในรายการ (กรณีวางตั๋วคอนเฟริมที่นั่งหรือออกตั๋วแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ได้ทั้งสิ้นหรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ตั๋ว Non Refundable)

 • ค่าโรงแรมที่พัก (สองท่านต่อหนึ่งห้อง), ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ

 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, ค่าวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย

 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทาง สายการบินกำหนดควรจัดเตรียม 25 กิโลกรัม และลากขึ้นเครื่องบินได้ ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 7 กิโลกรัม)

 • - หากลูกค้าเดินทางไปก่อนคณะ กรมธรรม์ประกันไม่คุ้มครอง ต้องทำประกัน(รายเดี่ยว) ลูกค้าสามารถจัดทำเองได้ หรือกรุณาติดต่อสอบถามกับทางบริษัทฯ 

  - อายุ 1 - 15 ปี และต่ำกว่า 75 ปี คุ้มครองรายละเอียดตามเงื่อนไขกรมธรรม์

  - กรณีลูกค้าอายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ 75 ปีขึ้นไป และ ไม่ได้เดินทางไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป ต้องทำประกันเดี่ยวเพิ่ม กรุณาสอบถามรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ 

  - ลูกค้าที่จอยแลนด์ ที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้นๆ อยู่แล้วไม่คุ้มครอง ไม่ตรงตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 • ค่าน้ำมันจากสายการบิน ณ วันที่  31 มกราคม 2567 และบริษัทฯของสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาตามภาษีน้ำมัน หากสายการบินเปลี่ยนแปลงภาษีน้ำมันหลังจากนี้

 • แจกน้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด

 • รวมทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ แล้ว

 • ค่าวีซ่าออสเตรเลีย สำหรับคนไทย

 • ค่าประกันการเดินทางรวมอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท สำหรับผู้เดินทางไปพร้อมกรุ๊ปตั้งแต่ประประเทศไทย ในระยะเวลาท่องเที่ยวกับทัวร์เท่านั้นเงื่อนไขการคุ้มครอง

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง 

 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ, ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าส่วนเกินตามทีระบุ

 • โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีพนักงานยกกระเป๋า ลูกค้าควรยกกระเป๋าด้วยตัวเองเพื่อความรวดเร็วและสะดวกในการเดินทาง 

 • ไม่แจกกระเป๋า

 • ไม่รวมค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม เนื่องจากที่ประเทศออสเตรเลีย โดยส่วนใหญ่จะขายเป็นเน็ตเป็นชั่วโมง

เงื่อนไขการยกเลิก
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วันทำการคืนค่ามัดจำทั้งหมด 60,000.- บาท.

 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 75-90 วัน ก่อนเดินทาง ยึดค่ามัดจำ 60,000.- บาท

- กรณีออกตั๋วแล้ว บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าตั๋ว 

 • แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 1-75 วัน ก่อนเดินทาง ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดเพราะเป็นช่วงพีค (เทศกาลต่างๆ) 

 • แจ้งยกเลิกในวันเดินทางหรือถูกปฏิเสธการออกจากประเทศไทยหรือการเข้าประเทศออสเตรเลีย บริษัทฯจะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด 

 • กรณีวีซ่าไม่ผ่านก่อนเดินทางวันทำการคิดค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริง หากหลังจากนี้ยึดค่ามัดจำทั้งหมด

- กรณีที่ถูกปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต ทางบริษัทขอยึดค่ามัดจำทั้งหมด 

หมายเหตุ
 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมหากเกิดจากความล่าช้าของสายการบินหรือโรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ หรือรถติด หรือปิดถนน ระหว่างทำทัวร์ ฯลฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งต้องห้ามนำเข้าประเทศ 

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินไห้ท่านไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน  หากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ดังนี้

 • เอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียหรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ตามที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณา

 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบหากสายการบินไม่ออกบัตรขึ้นเครื่องให้ผู้โดยสารอันเนื่องจากหนังสือเดินทางชำรุดหรือที่ลูกค้าได้ประทับตราอื่นๆลงในหนังสือเดินทางที่ไม่ใช่การเข้า-ออกประเทศจากกองตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงพาสปอร์ตที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือนในวันเดินทาง

 • กรณีลูกค้าลืมพาสปอร์ต ณ วันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบินไม่อนุญาตให้เดินทาง

 • กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่าอันสืบเนื่องมาจากเอกสารในการยื่นวีซ่าไม่ครบถ้วนและไม่ผ่านมาตรฐานในเรื่องการเงินและการทำงานของตัวผู้โดยสารเอง หรือแจ้งข้อมูลเป็นเท็จ แล้วโดยปฎิเสทวีซ่า

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย 

 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไทยที่ท่านออกตั๋วเองเพื่อต่อเครื่องในกรณีที่สายการบินระหว่างประเทศล่าช้า เนื่องจากอยู่นอกเหนือจากควบคลุมของบริษัทฯ ทัวร์