ทัวร์อุทัยธานี วัดท่าซุง วังมัจฉา หมู่บ้านกลางน้ำ หุบป่าตาด ทัวร์โปรโมชั่น

ทัวร์อุทัยธานี วัดท่าซุง วังมัจฉา หมู่บ้านกลางน้ำ หุบป่าตาด ทัวร์โปรโมชั่น

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา ไหว้พระ
รายละเอียด

ทัวร์อุทัยธานี วัดท่าซุง วังมัจฉา หมู่บ้านกลางน้ำ หุบป่าตาด ทัวร์โปรโมชั่น 2 วัน 1 คืน เดินทางด้วยรถบัสปรับอากาศ โบสถ์คาทอลิกแม่พระองค์อุปถัมภ์ ชุมชนลาวบ้านสะนำ ต้นเซียงยักษ์ วัดถ้ำเขาวง ตลาดชาวไฮ่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน เกาะคุ้งสำเภา มหาปราสาททองคำ


รหัสทัวร์ : TATTH7012
 อุทัยธานี, ไทย
วันที่เดินทาง :
27 พ.ย. 2564 ถึง 28 พ.ย. 2564 ช่วงเวลาอื่น
ราคาเริ่มต้น
USD 102
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
โบสถ์คาทอลิกแม่พระองค์อุปถัมภ์-ชุมชนลาวบ้าน-ต้นเซียงยักษ์-ตลาดซาวไฮ่ Huai Kha Khaeng Country Home Resort or similar
หุบป่าตาด-ชมวิถีชีวิตเมืองอุทัยธานี-วัดท่าซุง-วังมัจฉา–ล่องเรือเมลล์ชมวิถีแห่งสายน้ำ-มหาปราสาททองคำ-กรุงเทพฯ -
ตารางการเดินทาง
 • โบสถ์คาทอลิกแม่พระองค์อุปถัมภ์-ชุมชนลาวบ้าน-ต้นเซียงยักษ์-ตลาดซาวไฮ่
  07.00 น. คณะพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย โดยมีเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับ เพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยวและเป็นไปตามมาตรฐาน SHA เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจวัดอุณหภูมิของลูกค้าเพื่อคัดกรองก่อนขึ้นรถ บนรถจะมีแอลกอฮอล์เจลล้างมือให้บริการ บริการอาหารว่างระหว่างการเดินทาง (มื้อที่1)
  10.00 น. นำคณะเดินทางถึง โบสถ์คาทอลิกแม่พระองค์อุปถัมภ์ อำเภอบ้านไร่ ผู้ร่วมเดินทางเข้าร่วมพิธีมิสซา
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่2)
  นำท่านสัมผัสวิถีชุมชนลาวบ้านสะนำแหล่งปลูกหมากที่ใหญ่และมีคุณภาพที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่ง จนได้ชื่อว่า “ป่าหมากล้านต้น”ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ชุ่มน้ำ จึงเป็นแหล่งต้นน้ำของเขื่อนกระเสียว ในจังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งนอกจากป่าหมากอันอุดมสมบูรณ์แล้วท่านสามารถชมความยิ่งใหญ่ของ ต้นเซียงยักษ์ ที่ได้รับการประกาศเป็นรุกข มรดกของแผ่นดิน ด้วยเป็นต้นไม้ที่มีคุณค่า มีขนาดใหญ่ และมีความสำคัญด้านสุนทรียศาสตร์ พฤกษศาสตร์ นิเวศวิทยารวมทั้งประวัติศาสตร์ มีอายุเกือบ 400 ปี มีขนาดเส้นรอบวงติดพื้นดินประมาณ 40 เมตร นำท่านเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของบ้านไร่อีกแห่งที่ไม่ควรพลาดชม วัดถ้ำเขาวง ความงดงามของสถาปัตยกรรมไทย และงานศิลปะปูนปั้นเลียนแบบธรรมชาติ กราบสักการะรอยพระพุทธบาท ณ วิหารชั้น 2 และชมความงดงามของโบสถไม้สัก ไม้มะค่า ได้ที่ชั้น 4ในสวนธรรมจัดภูมิทัศน์ไม้ดอกไม้ประดับสดชื่นสบายตาด้านหลังมีถ้ำหินงอกหินย้อย 8 ถ้ำ สามารถเดินเที่ยวชมได้ (เปิดวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ) ตลาดซาวไฮ่ แหล่งรวมของดีเด่นดังชุมชนบ้านไร่ ชิมอาหารคาวหวานพื้นบ้านอร่อยๆ กาแฟสดดอยกระเหรี่ย ผ้ามัดย้อมผ้า ผ้าฝ้ายทอมือ พืชผักผลไม้สดและอีกหลากหลายรายการ
  ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่3)
  ที่พัก ห้วยขาแข้ง คันทรีโฮม รีสอร์ท หรือเทียบเท่า
 • หุบป่าตาด-ชมวิถีชีวิตเมืองอุทัยธานี-วัดท่าซุง-วังมัจฉา–ล่องเรือเมลล์ชมวิถีแห่งสายน้ำ-มหาปราสาททองคำ-กรุงเทพฯ
  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารที่พัก  (มื้อที่4)
  ออกเดินทางไป เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำประทุน  ระหว่างทาง ชมสวนมะม่วงน้ำดอกไม้เกรดส่งออกใหญ่ อีกแหล่งหนึ่งของประเทศ สวนมะยงชิด เข้าชม หุบป่าตาด หุบเขาที่ล้อมรอบด้วยเขาหินปูนในเนื้อที่กว้างใหญ่ เป็นแหล่งที่อยู่ของสัตว์หายาก เช่น เต่าเหลือง กิ้งกือมังกรสีชมพูที่ถูกค้นพบเป็นสัตว์ชนิดใหม่อ้นดับ 3 ของโลก เมื่อเดินทะลุอุโมงค์เข้าสู่ถ้ำท่านจะได้พบกับป่าตาด และพืชพันธุ์โบราณที่แปลกตา ให้บรรยากาศเหมือนกับหลุดไปอยู่ในโลกดึกดำบรรพ์ ณ ช่วงเวลาของยุคจุลาสสิค เก็บภาพที่ประทับใจ ชมถ้ำขนาดมหึมา ที่งดงามด้วยหินงอกหินย้อย ได้เวลาออกเดินทางไปเมืองอุทัย จากนั้น เที่ยวชมเมืองอุทัยธานี เมืองนี้สีม่วง วิถีชีวิตชาวแพสะแกกรังที่สงบ เรียบง่าย เลือกซื้อของฝาก เช่น  ยาหอม ขนมปังสังขยา ซาลาเปาไส้ปลาแรด ข้าวตังกุ้งกรอบ ฯลฯ  ผ่านชม บ้านอุทัยธานี 905 ในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ศูนย์วงเดือนอาคมสุรทัณฑ์ ที่สร้างขึ้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการฝึกอาชีพให้กับผู้สนใจภายในมีห้องเรียนประกอบอาหาร ห้องนิทรรศการ ห้องเรียนดนตรีไทย ห้องจำหน่ายสินค้าของศูนย์
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่5)
  เข้าชมโบสถ์ และวิหารเก่าดั้งเดิมของ วัดท่าซุง ที่ได้รับการบูรณะขึ้นมาใหม่มีความงดงามเป็นอย่างมาก เป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์ ทักทายฝูงปลามหึมาที่ วังมัจฉา และล่องเรือชมชีวิตชุมชนแห่งสายน้ำ ที่สงบเรียบง่าย  เที่ยวชมหมู่บ้านกลางน้ำเกาะคุ้งสำเภา ขึ้นรถสกายแลป เข้าชมความงดงามวิจิตรตระการตา มหาปราสาททองคำที่สวยงามและยิ่งใหญ่ กราบสักการะพระสรีระศพหลวงพ่อฤาษีลิงดำ  พระพุทธชินราช ภายในวิหารแก้ว 100 เมตร (เปิด-ปิดเวลา 9.00-11.45 น และ 14.00-16.00 น)
  16.00 น. สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
  18.30 น. กลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • รถบัสปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ 

 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์

 • พาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์

 • มัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง (ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิดจากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 500,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ารักษาพยาบาล (ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ จำนวน 200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น) (กรณีต้องการ รบกวนแจ้งก่อนทำการชำระเงิน)

เงื่อนไขการยกเลิก

เมื่อท่านตกลงชำระค่าทัวร์กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและข้อตกลงทั้งหมดทุกข้อแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในทุกกรณี

หมายเหตุ
 • รบกวนพิจารณาโปรแกรมการเดินทางให้ละเอียดก่อนทำการจอง

 • กรุณาปฏิบัตรตามที่เจ้าหน้าที่แนะนำ เพื่อเป็นไปตามมาตรฐาน SHA (มาตรฐานท่องเที่ยวปลอดภัยด้านสุขอนามัย) และเพื่อความปลอดภัยในการท่องเที่ยว

 • กรุณาจองล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 7 วัน

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือปรับราคาค่าบริการขึ้น หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 20 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า

 • กำหนดการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของหมู่คณะ เวลา สภาพการจราจร และสภาพภูมิอากาศในขณะนั้น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป้นสำคัญ

 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิก หรือเลื่อนการเดินทาง ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด