ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 1 วัน เช้าไปเย็นกลับ นั่งเรือสปีดโบ้ท

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 1 วัน เช้าไปเย็นกลับ นั่งเรือสปีดโบ้ท

การผจญภัย ชายหาดและแสงอาทิตย์ เกมส์สำหรับครอบครัว โรแมนติก
รายละเอียด

ทัวร์เกาะหลีเป๊ะ 1 วัน เช้าไปเย็นกลับ นั่งเรือสปีดโบ้ท นำท่านชม เกาะไข่ เกาะราวี เกาะหินงาม เกาะยาง ร่องน้ำจาบัง


รหัสทัวร์ : TATTH7354
 สตูล, ไทย
วันที่เดินทาง :
ทุกๆ วันเสาร์
ราคาเริ่มต้น
USD 67
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • วันที่
  1
  ท่าเรือปากบารา - เกาะไข่ - เกาะราวี - เกาะหินงาม - เกาะยาง - ร่องน้ำจาบัง

  09.00 น. เจอกันที่ท่าเรือปากบารา ตรวจเอกสารการฉีดวัคซีน /ผลตรวจโควิด
  09.30 น. ขึ้นเรือสปีดโบ้ท ออกเดินทางไปเกาะหลีเป๊ะ
  10.30 น. ถึง เกาะไข่ (1) ท่านสามารถเดินลอดซุ้มประตูหิน เชื่อกันว่าจะทำให้สมหวังในความรัก
  12.00 น. ถึง เกาะราวี (2)แวะรับประทานอาหารกลางวันบนเกาะ และมีเวลาเดินพักผ่อนบนหาดทรายขาว
  13.00 น. เดินทางสู่ เกาะหินงาม (3) ที่ทั้งหาดมีแต่ก้อนหินสีดำทั้งเกาะ ถ่ายรูปคู่ป้ายเกาะหินงาม
  14.30 น. พามาจุดดำน้ำที่ เกาะยาง (4) จุดที่มีปะการัง และฝูงปลาจำนวนมาก
  15.00 น. พาดำน้ำ ที่ ร่องน้ำจาบัง (5) จุดนี้จะได้พบปะการัง 7 สีที่เป็นไฮไลท์ของทริปนี้ จากนั้นเตรียมตัวกลับ อำลาหมู่เกาะอาดัง-ราวี
  17.30 น. เดินทางกลับท่าเรือปากบารา โดยสวัสดิภาพ 

ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • ชำระเงินเต็มจำนวน

 • ผู้เดินทางต้องได้รับการฉีดวัคซีนอย่างครบถ้วนหรือมีเอกสารแสดงผลการทดสอบ COVID-19

แพ็กเกจนี้รวม
 • เรือSpeedboat นำเที่ยว

 • ทริปดำน้ำโซนใน

 • ค่าอาหารกลางวัน ผลไม้ และน้ำดื่ม

 • อุปกรณ์ดำน้ำพร้อมเสื้อชูชีพ

 • มัคคุเทศก์

 • ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน

 • ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน
หมายเหตุ
 • ค่าบำรุงรักษา ความสะอาดเกาะ ทั้งคนไทยและต่างชาติ ซึ่งจะเรียกเก็บโดยตรงกับนักท่องเที่ยว โดยเจ้าหน้าที่

 • ทัวร์ทะเลเวลาและโปรแกรมต่างๆสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและระดับน้ำในแต่ละวัน