ทัวร์ไทย พังงา หมู่เกาะสิมิลัน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

ทัวร์ไทย พังงา หมู่เกาะสิมิลัน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

การผจญภัย ชายหาดและแสงอาทิตย์ เกมส์สำหรับครอบครัว โรแมนติก ช้อปปิ้ง
รายละเอียด

ทัวร์ไทย พังงา หมู่เกาะสิมิลัน โดยรถโค้ชปรับอากาศ นำท่านเดินทางสู่หมู่เกาะสิมิลัน-เขาหลัก-บ้านน้ำเค็ม-เกาะคอเขา-เกาะผ้า-อุทยานเขาในนาหลวง-สะพานแขวนรูปหัวใจ


รหัสทัวร์ : TATTH7368
 พังงา, ไทย
วันที่เดินทาง :
12 เม.ย. 2566 ถึง 16 เม.ย. 2566 ช่วงเวลาอื่น
ราคาเริ่มต้น
USD 195
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • วันที่
  1
  กรุงเทพฯ-พังงา

  17.30 น. พร้อมกันที่ สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา  ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่.......... 
  18.00 น. โดย รถโค้ชปรับอากาศ ออกเดินทางสู่ จ.พังงา รับประทานอาหารค่ำ(1) set box 

 • วันที่
  2
  พังงา-ท่าเรือทับละมุ-หมู่เกาะสิมิลัน-เขาหลัก

  06.30 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ ท่าเรือทับละมุ รับประทานอาหารเช้า(2)ที่ ท่าเรือ
  08.00 น. ออกเดินทางสู่ ท่าเรือทับละมุ เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน  เป็นภาษายาวี หรือ มลายู แปลว่า เก้า หมู่เกาะสิมิลัน เป็นหมู่เกาะเล็กๆ ในทะเลอันดามันมี 9 เกาะ เรียงจากเหนือ มา ใต้ คือ เกาะหูยง เกาะปายัง เกาะปาหยันเกาะเมี่ยง เกาะปายู เกาะหัวกะโหลกเกาะสิมิลัน และเกาะบางู หมู่เกาะสิมิลัน ได้รับการยกย่องว่าเป็นหมู่เกาะที่มีความสวยงามทั้งบนบกและใต้น้ำ มีปะการังที่สวยงามหลายชนิด สามารถดำน้ำ ได้ทั้งน้ำตื้นและน้ำลึก สามารถพบปลาที่หายาก เช่น วาฬ โลมา ปลาไหลมอเร่ (moray) 
  10.30 น. เดินทางถึง เกาะสี่ (เกาะเมี่ยง) เกาะที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของ หมู่เกาะสิมิลัน เกาะนี้เป็นเหมือนศูนย์กลางของทั้ง 9 เกาะเนื่องจากตั้งอยู่ตรงกลาง ของ เกาะบริวารอื่นๆ และเป็นที่ทำการ ของอุทยาน แห่งชาติสิมิลันด้วย มีแนวชายหาดท่องเที่ยวที่สำคัญอยู่ 2 หาด คือ หาดหน้า และ หาดเล็ก โดยมีหาดหน้าเป็นเหมือนประตูสู่ เกาะสี่ ที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ทั้งบ้านพัก ลานกางเต๊นท์ ร้านอาหาร ห้องน้ำ ศูนย์นิทรรศการ ให้ท่านได้พักผ่อน เล่นน้ำชายหาด ตามอัธยาศัย
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(3)
  บ่าย นำท่านชม เกาะสิมิลัน (เกาะแปด) เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุด มีหาดทรายขาวละเอียดใต้ทะเลมีปะการังหลายชนิด เป็นเกาะที่สามารถดำทั้งน้ำลึกและน้ำตื้นด้านเหนือของเกาะมีหินขนาดใหญ่ มีลักษณะคล้าย รองเท้าบู๊ต นำท่านขึ้นหินเรือใบ ซึ่งเป็น สัญลักษณ์ของหมู่เกาะสิมิลันด้วย นำท่านดำน้ำชมปะการัง  ที่มีความหลากหลายของชนิดปะการังมาก เช่น ปะการังเขากวาง ปะการังอ่อน กัลปังหา ดอกไม้ทะเล หอยมือเสือ กุ้งมังกร จนได้เวลาเดินทางกลับสู่ท่าเรือทับละมุ และเดินทางสู่ที่พัก นางทองเบย์รีสอร์ท “หาดนางทอง” ชายหาดสวยที่มีอีกชื่อเรียกว่า “หาดทรายดำ” ที่นี่จะมีจุดเด่นคือสามารถมองเห็นประภาคารเขาหลักได้อย่างชัดเจน และสิ่งที่ทำให้ชายหาดแห่งนี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวก็คือทรายสีดำ ที่ดำสนิท และเนียนนุ่ม
  18.00 น. รับประทานอาหารค่ำ(4)ที่ มันโภชนา
  (พักค้างคืนที่  บ้านช่องฟ้า รีสอร์ท หรือ เทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน) 

 • วันที่
  3
  เขาหลัก-บ้านน้ำเค็ม-เกาะคอเขา-เกาะผ้า-เขาหลัก

  07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(5)ที่ โรงแรม
  09.00 น. ออกเดินทางสู่ บ้านน้ำเค็ม เพื่อนำท่านลงเรือสู่ เกาะคอเขา มีแพขนานยนต์ข้ามสู่เกาะนี้ นำท่านลงเรือยนต์ ลำละ 8-12 ท่าน เดินทางสู่ เกาะผ้า เป็นส่วนหนึ่งของ เกาะคอเขา จังหวัดพังงา ถูกเรียกว่าเกาะผ้า เพราะเกาะเป็นเนินทรายโล่งๆ ลักษณะเหมือนผ้าที่ถูกวางอยู่กลางทะเล ในอดีต “เกาะผ้า” เคยมีต้นสนและต้นไม้อื่น ๆ ขึ้นอยู่บนเกาะเป็นจำนวนมาก แต่หายไปหลังจากเกิดสึนามิ มีน้ำทะเลใส สีสวย และมีปะการัง จำนวนมาก เป็นแหล่งดำน้ำกำลังได้รับความนิยมในเวลานี้ เงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อน ให้ท่านได้เดินถ่ายรูปเก็บบรรยากาศที่สวยงาม แล้ว นำท่านดำน้ำชมปะการังน้ำตื้นจุดที่หนึ่ง ปะการังส่วนใหญ่จะเป็นปะการังแข็ง 
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(6)
  บ่าย นำท่านดำน้ำจุดที่สอง ชม ฝูงดอกไม้ทะเลและปลาการ์ตูน หลากหลายสายพันธุ์ แนวปะการังอ่อนที่กำลังเติบโตตามแนวเกาะ แล้ว นำท่านดำน้ำจุดที่สาม จุดที่ชมฝูงปลากระเบน ที่ว่ายอยู่บนทรายใต้ทะเล และมีปะการังเป็นจำนวนมาก จนได้เวลาเดินทางกลับเข้าฝั่ง
  16.00 น. นำท่านชม อนุสรณ์สถานสึนามิบ้านน้ำเค็ม ซึ่งเป็นสถานที่ประสบพิบัติภัยสึนามิอย่างรุนแรง โดยรัฐบาลได้ดำเนิน
  การก่อสร้างหอเตือนภัย พิพิธภัณฑ์ และสวนแห่งนี้ขึ้นริมชายหาดบ้านน้ำเค็ม สักการะองค์พระพุทธขนาดใหญ่
  ริมทะเล และยังเป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 
  18.00 น. รับประทานอาหารค่ำอิสระ ที่ เขาหลักไนท์มาร์เก็ต
  (พักค้างคืนที่ บ้านช่องฟ้า รีสอร์ท หรือ เทียบเท่า ปรับอากาศห้องละ 2-3 ท่าน )

 • วันที่
  4
   เขาหลัก-เรือ ต813-อุทยานเขาในนาหลวง-สะพานแขวนรูปหัวใจ-คุณสายชลคาเฟ่- เขื่อนรัชชประภา-สุราษฏร์ธานี-ศาลเจ้าไนท์มาร์เก็ต-กรุงเทพฯ

  07.00 น. รับประทานอาหารเช้า(7)ที่ ห้องอาหารของรีสอร์ท
  08.00 น. นำท่านชม อนุสรณ์สึนามิเรือ ต813 อนุสรณ์แห่งความร้ายกาจของคลื่นยักษ์สึนามิที่สามารถพัดพาเรือเหล็ก 
  สังกัดหน่วยงานกรมตำรวจที่มีน้ำหนักถึง 60 ตัน หรือ 6,000 กิโลกรัมให้เข้ามาเกยถึงบริเวณเชิงเขาเป็นระยะทาง
  กว่า 1 กิโลเมตรเมื่อเหตุการณ์ผ่านไป เรือลำนี้จึงได้กลายเป็นอนุสรณ์สถานแห่งใหม่ที่นำพาให้ทุกคนรำลึกถึง
  แรงปะทะและความเสียหายที่เกิดขึ้น จนได้เวลาเดินทางสู่ อุทยานธรรมเขานาในหลวง  จุดที่น่าสนใจเป็นรูป
  ซุ้มประตูโบราณแบบ9ยอดมีชื่อว่า ประตูพุทธาวดี ซึ่งในยามที่แสงแดดสาดส่องลงมายังซุ้มประตูนั้นจะเกิด
  เป็นภาพอัศจรรย์ที่ชวนหลงใหลในความงาม ชม สะพานแขวนเขารูปหัวใจ อิสระเก็บภาพความประทับใจ 
  12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(8)ที่ ครัวเคียงคลอง
  บ่าย ชม คุณสายชลคาเฟ่ ร้านกาแฟริมเขื่อนที่มี วิวที่สวยงาม แวะถ่ายภาพกับจุดชมวิว สันเขื่อนรัชชประภา ที่มีสวนดอก
  ไม้ให้ท่านได้ถ่ายรูป จนได้เวลาเดินทางสู่ จ.สุราษฎร์ธานี
  18.00 น. รับประทานอาหารค่ำอิสระ ที่ ศาลเจ้าไนท์มาร์เก็ต แหล่งเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้ท่านได้เลือกชิมอาหารท้องถิ่น

 • วันที่
  5
  Bangkok

  06.00 a.m. Arrive in Bangkok safely.................

มื้ออาหารและที่พัก
วันที่
อาหารเช้า
อาหารเที่ยง
อาหารเย็น
โรงแรม
1
-
2
Ban Chong Fa Resort or similar
3
Baan Chong Fa Resort or equivalent
4
-
5
-
ข้อตกลงและเงื่อนไข
 • Full payment

 • Travelers must be fully vaccinated or have documentation showing their COVID-19 test results.

แพ็กเกจนี้รวม
 • air-conditioned bus

 • Speed boat tours to the Similan Islands, motor boat tours to Koh Pha - Koh Kho Khao

 • Accommodation as specified in the itinerary

 • Entrance fees to various places specified (only for Thai people)

 • Guides and Service Officers

 • Meals as specified and beverages (food arranged according to the tour menu, if available, Islamic, vegetarian, children, or eating outside of the menu provided by the tour Customers pay more by themselves. because food items are calculated as prices per table)

 • Life insurance limit 1,000,000 baht, accident insurance limit 500,000 baht

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • 7% VAT and 3% withholding tax in case of receipt

 • various personal expenses such as telephone bills, laundry bills, etc.

 • Tipping for guides, assistant guides, and drivers 800 baht/person/person

เงื่อนไขการยกเลิก
 • Notify in advance 1 month before traveling, all refunds (except in the case of various deposits)

 • 20 days before departure (working days) to hold a deposit

 • Notify within 20 days (working days) No refund

หมายเหตุ
 • The company has the right to change the tour program in case of force majeure that cannot be fixed.

 • The company will not be responsible in any way. If there is a delay from Events such as strikes, riots, protests, disasters, etc., which are beyond the responsibility of the company.

 • (Customers must accept these terms and conditions. In all cases of force majeure The company may change the program as appropriate)

 • The company will not be responsible in any way. If you do not use all the services of the company, for example, do not travel to some not eating some meals Do not eat food provided by the company because all expenses from the company are paid in a flat rate

 • The company will not be responsible for anything. If the item is lost in any case