ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ ดอยภูคา โปรโมชั่นทัวร์ไทย

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ ดอยภูคา โปรโมชั่นทัวร์ไทย

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ ดอยภูคา โปรโมชั่นทัวร์ไทย

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา ไหว้พระ อุทยานแห่งชาติ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ
รายละเอียด

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว บ่อเกลือ ดอยภูคา โปรโมชั่นทัวร์ไทย 4 วัน 2 คืน เดินทางด้วยรถตู้ปรับอากาศวีไอพี อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ผาหัวสิงห์ วัดภูมินทร์ วัดศรีพันต้น พระธาตุแช่แห้ง ปัว วัดศรีมงคล ชุมชนไทลื้อ พระธาตุช่อแฮ ช้อปปิ้งถนนคนเดิน


รหัสทัวร์ : TATTH6411
 น่าน, ไทย
ราคาเริ่มต้น
USD 202
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพฯ - อ.นาน้อย จ.น่าน -
อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เสาดินนาน้อย – เฮือนฮังต่อ - ศาลพระหลักเมืองน่าน - วัดมิ่งเมือง - ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ -วัดศรีพันต้น - ร้านขนมหวานป้านิ่ม - วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินเมืองน่าน 3 star accommodation (2-3 people per room).
พระธาตุแช่แห้ง - อ.บ่อเกลือ - โรงต้มเกลือสินเธาว์ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.ปัว - ร้านลำดวน – วัดภูเก็ต– วัดศรีมงคล 3 star accommodation (2-3 people per room)
ชุมชนไทลื้อ - อ.เมืองน่าน - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – นั่งรถรางชมเมืองน่าน - พระธาตุช่อแฮ - กรุงเทพฯ -
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ - อ.นาน้อย จ.น่าน
  19.30น. จุดนัดพบ Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติศรีน่าน อ.นาน้อย จ.น่าน
  20.00 น. ล้อหมุน หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
   
 • อุทยานแห่งชาติศรีน่าน - ดอยเสมอดาว - ผาหัวสิงห์ - เสาดินนาน้อย – เฮือนฮังต่อ - ศาลพระหลักเมืองน่าน - วัดมิ่งเมือง - ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ -วัดศรีพันต้น - ร้านขนมหวานป้านิ่ม - วัดพระธาตุเขาน้อย – ถนนคนเดินเมืองน่าน
  05.30 น. เดินทางถึง อุทยานแห่งชาติศรีน่าน ชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่ ดอยเสมอดาว ชม ผาหัวสิงห์ ได้ในเวลาเดียวกันอีกด้วย
  07.30 น. รับประทานอาหารเช้า (1) ณ  ร้านอาหาร
  เดินทางไป อ.นาน้อย ชม เสาดินนาน้อย ให้เวลาถ่ายรูปกันประมาณครึ่งชั่วโมง
  10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.เมือง จ.น่าน
  นำท่านเดินทางไปยัง เฮือนฮังต่อกาแฟน่านจุดนัดหมายของคอกาแฟ จากเฮือนฮังต่อไป 50 เมตรด้านซ้ายมือที่นี่ยังมีทีเด็ดสุดคือจุดกางเต้นท์ตั้งแคมป์ผิงไฟท่ามกลางดงดอกดาวกระจายที่กำลังเบ่งบานพร้อมกับจุดถ่ายภาพตามมุมๆต่างกระจายรอบๆกับรถโรงเรียนรถโดยสารประจำทางที่นานวันไม่ได้เห็นวิ่งตามท้องถนนอีกแล้วกลับไปย้อนความหลังวันเก่าๆที่เคยใช้รถประจำทางในยุคพ่อแม่ยังสาว นำท่านเดินทางไปสักการะ ศาลพระหลักเมืองน่าน และชมความอลังการของ วัดมิ่งเมือง ซึ่งมีวิหารปูนปั้น สีขาวงาช้าง โดดเด่นสวยงามยิ่งนัก
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร
  หลังอาหาร นำท่านชม ภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดภูมินทร์ นำท่านเดินทางไป วัดศรีพันต้น ชมโบสถ์สีทอง จากนั้นนำท่านไปชิมขนมหวานร้านดังของเมืองน่าน ร้านขนมหวานป้านิ่ม **ไม่รวมอาหารและเครื่องดื่ม**นำท่าน Check in เข้าที่พัก
  เย็น นำท่านขึ้นชมวิวเมืองน่านที่ วัดพระธาตุเขาน้อย
  จากนั้นนำท่านเดินทางไป ถนนคนเดิน (มีเฉพาะบางช่วงเท่านั้น) ให้ท่านได้ Shopping ของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย**อิสระอาหารเย็น**
  21.00 น. ได้เวลานัดหมาย นำกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
 • พระธาตุแช่แห้ง - อ.บ่อเกลือ - โรงต้มเกลือสินเธาว์ - อุทยานแห่งชาติดอยภูคา - อ.ปัว - ร้านลำดวน – วัดภูเก็ต– วัดศรีมงคล
  07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (3) ณ ห้องอาหารของที่พัก
  นำท่านไปนมัสการ พระธาตุแช่แห้ง ปูชนียสถานศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองน่านมาช้านาน จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ อ.บ่อเกลือ นำท่านชม โรงต้มเกลือสินเธาว์ ที่ยังใช้วิธีการต้มแบบโบราณมานานหลายร้อยปี
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (4) ณ ร้านอาหาร
  จากนั้นเดินทางไป อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ชมพันธุ์ไม้หายาก 
  บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางไป อ.ปัวนำท่าน Check in เข้าสู่ที่พัก
  นำท่านไปช้อปปิ้ง ร้านลำดวน ผ้าทอ อ.ปัว ร้านขายของที่ระลึกและผ้าทอไทลื้อ ผ้าทอน้ำไหล ลายโบราณ  หลังช๊อป กันอย่างจุใจแล้ว นำคณะเดินไปยังพื้นที่ด้านหลังร้านลำดวนผ้าทอ ซึ่งเป็นที่ตั้งของ ร้านกาแฟบ้านไทลื้อ  นำท่านชม วัดภูเก็ต ชมวิหารทรงล้านนาประยุกต์ และภาพจิตรกรรมแนวร่วมสมัย 3 มิติ นำท่านเดินทางไป วัดศรีมงคล (ก๋ง)ไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล ชมพิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี
  18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (5) ณ ร้านอาหารหลังอาหารพักผ่อนตามอัธยาศัย
   
 • ชุมชนไทลื้อ - อ.เมืองน่าน - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน – นั่งรถรางชมเมืองน่าน - พระธาตุช่อแฮ - กรุงเทพฯ
  07.00 น. รับประทานอาหารเช้า (6) ณ ห้องอาหารของที่พัก
  08.30 น. นำท่านไป ชุมชนไทลื้อ บ้านหนองบัว ชมจิตรกรรมฝาผนังไทลื้ออันงดงามและเก่าแก่ภายใน วิหารวัดหนองบัว และเลือกซื้อผ้าทอพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงนำท่านเดินทางกลับสู่ อ.เมืองน่าน
  นำท่านชม วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร (พระอารามหลวง) เป็นศิลปะสมัยสุโขทัย มีอายุเก่าแก่กว่า 600 ปี ต่อด้วย พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน มี “งาช้างดำ” วัตถุโบราณสำคัญคู่เมืองน่าน
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (7) ณ ร้านอาหาร
  นำท่าน นั่งรถรางชมเมืองน่าน โดยมีไกด์ท้องถิ่นบรรยายให้ความรู้ตลอดเส้นทาง ใช้เวลาประมาณ 40 นาทีจากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ จ.แพร่ แวะนมัสการ พระธาตุช่อแฮ พระธาตุประจำปีเกิดปีขาล
  เย็น รับประทานอาหารเย็น (8) ณ ร้านอาหาร
  เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ถึงกรุงเทพฯพร้อมความประทับใจ
   
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ2-3 ท่าน)

 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 8 มื้อ

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่

 • ค่ามัคคุเทศก์นำเที่ยวตลอดการเดินทาง

 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต

 
แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ

 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง

 • ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกกระเป๋า

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)

เงื่อนไขการยกเลิก
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

 • การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

หมายเหตุ
 • โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้

 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ

 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น