ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช ชมวิถีชีวิตคีรีวงหมู่บ้าน OTOP ชุมชนท่านกลางเทือกเขาป่าไม้ จุดเช็คอินสะพานไม้อ่าวเตล็ด เพื่อล่องเรือชมโลมาสีชมพู (thailand)

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช ชมวิถีชีวิตคีรีวงหมู่บ้าน Otop ชุมชนท่านกลางเทือกเขาป่าไม้ จุดเช็คอินสะพานไม้อ่าวเตล็ด เพื่อล่องเรือชมโลมาสีชมพู

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ไหว้พระ อุทยานแห่งชาติ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ
รายละเอียด

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์นครศรีธรรมราช บ้านคีรีวง ขนอม ชมโลมาสีชมพู 3 วัน 1 คืน เที่ยวสุดคุ้ม ไกด์บริการดีถูกใจ มีเวลาน้อยก็เที่ยวได้ เที่ยวนครศรีธรรมราช ทัวร์นครศรีธรรมราช 


แสดงแผนที่
 นครศรีธรรมราช, ไทย
ราคาเริ่มต้น
USD 0
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพฯ - จ.นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช - ไร่เกษมสุข - บ้านคีรีวง - วัดพระธาตุ - ขนอม - จุดชมวิวเนินเทวดา Check in เข้าที่พักเก็บสัมภาระอิสระพักผ่อนที่พักระดับมาตรฐานห้องละ 2-3 ท่าน (แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)
ขนอม - สะพานไม้อ่าวเตล็ด - ล่องเรือชมโลมาสีชมพู - พระธาตุไชยา - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ - จ.นครศรีธรรมราช
  18.00 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.นครศรีธรรมราช
  18.30 น. ล้อหมุน!! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
 • นครศรีธรรมราช - ไร่เกษมสุข - บ้านคีรีวง - วัดพระธาตุ - ขนอม - จุดชมวิวเนินเทวดา
  05.00น. เดินทางถึง จ.นครศรีธรรมราชแวะให้คณะทัวร์ทำภารกิจส่วนตัว 
  บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร
  นำท่านเดินทางไปยัง ไร่เกษมสุขซึ่งเป็นไร่ในรูปแบบของ Organic Farm ที่รายล้อมด้วยต้นไม้ และไร่นาเขียวขจี เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาล ที่ 9 มาใช้ในการดำรงชีวิต โดยจัดสรรพื้นที่ให้เป็นการเกษตรแบบผสมผสาน มีร้านกาแฟ ร้านอาหารให้นั่งทานในซุ้มไม้ไผ่แบบชิลๆ เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสีเขียวของท้องทุ่ง จิบเครื่องดื่ม ทานอาหาร เดินเล่นบนสะพานไม้สุดเก๋ สูดกลิ่นอายธรรมชาติ
  นำท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตของ ชุมชนคีรีวงเพลินตาและเพลินอารมณ์กับทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ
  ชุมชนคีรีวงตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาป่าไม้ปั่นจักรยานชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ์ซึ่งสามารถหาเช่าจักรยานได้ตามร้านเช่าจักรยานในจุดต่างๆรอบหมู่บ้านการลองชิมอาหารพื้นเมืองถ้าหากมาในฤดูผลไม้จะได้อร่อยกับผลไม้นานาพันธุ์ผลผลิตของคีรีวงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันชาวคีรีวงมีอาชีพหลักคือการเพาะปลูกผลไม้เช่นทุเรียนมังคุดเงาะลองกองชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์OTOP ผลิตภัณฑ์คีรีวงที่ได้รับเลือกเป็นผลิตภัณฑ์OTOP 5 ดาวได้แก่ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านคีรีวงมีการรวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มได้แก่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติกลุ่มสมุนไพรกลุ่มจักสานและผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวกลุ่มแปรรูปน้ำผลไม้กลุ่มไวน์และกลุ่มทุเรียนกวนซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคผ้ามัดย้อมเป็นผลิตภัณฑ์เด่นคีรีวงในฐานะหมู่บ้านท่องเที่ยวOTOP จึงมีจุดท่องเที่ยวเชิงสาธิตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผ้าและความเป็นธรรมชาติ
  นำท่านเดินทางไปยัง ณบ้านเล็กกลางหุบเขาLittle House in the Valleyเช็คอินร้านการแฟดัง 
  และอินเทรนด์ที่สุดในชุมชนคีรีวง
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร
  นำท่านเดินทางไปยัง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่ชาวนครเรียกว่าวัดพระธาตุโบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของจังหวัดและเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชนพระบรมธาตุเจดีย์เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถานและนับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้
  นำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวเนินเทวดา และ เนินนางฟ้าเป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสวยงามของอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชภายในพื้นที่ได้จัดระเบียงชมวิวที่สามารถยืนชมวิวของทะเลสีฟ้าครามที่รายล้อมด้วยต้นไม้และทิวเขาแบบกว้างไกล
  นำท่านเดินทางเข้าCheck in เข้าที่พักเก็บสัมภาระอิสระพักผ่อนที่พักระดับมาตรฐานห้องละ 2-3 ท่าน (แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)
  18.30 น. บริการอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหารหลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ขนอม - สะพานไม้อ่าวเตล็ด - ล่องเรือชมโลมาสีชมพู - พระธาตุไชยา - กรุงเทพฯ
  06.30 น. บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก
  นำท่านเดินทางไปยัง สะพานไม้อ่าวเตล็ด เป็นสะพานไม้ที่สร้างยื่นลงทะเลเพื่อเป็นท่าเรือขึ้นลงของ ชาวประมง และสำหรับลงเรือไปชมปลาโลมาสามารถชมวิวทิวทัศน์รอบอ่าวได้อย่างสวยงามกลายเป็น อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวน่าสนใจที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพกับสะพานนี้อยู่บ่อยๆนอกจากนี้บริเวณ อ่าวเตล็ดยังมีให้บริการล่องเรือชมปลาโลมาสีชมพูและเขาหินพับผ้าอีกด้วย
  นำท่านไป ล่องเรือชมโลมาสีชมพู ทะเลขนอมสามารถพบเห็นโลมาสีชมพูได้ง่ายที่สุดและอยู่ในระยะใกล้ฝั่งมากไม่ต้องนั่งเรือไปหาให้ไกลถึงกลางทะเลคนเรือบอกว่าที่บริเวณนี้มีเยอะเพราะเป็นจุดที่มีปลาตัวเล็กอาศัยอยู่ปลาโลมาเลยว่ายมาหาปลากินตลอดโดยสามารถขึ้นเรือได้ที่แหลมประทับเป็นจุดขึ้นเรือเพื่อไปชมปลาโลมาสีชมพูมาถึงแล้วก็ติดต่อเรือหางยาวกับชาวบ้านได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเพราะเรือให้บริการจอดอยู่หลายลำโปรแกรมท่องเที่ยวคือล่องเรือชมโลมาสีชมพูเขาหินพับผ้าและไปนมัสการหลวงปู่ทวดที่เกาะนุ้ยนอกใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ 1-2 ชั่วโมงช่วงเวลาที่ล่องเรือควรมาแต่เช้าประมาณ 8 โมงเพราะเป็นช่วงเวลาที่ปลาโลมาจะออกหาอาหารที่สำคัญไม่ร้อนมาก
  ***เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน เป็นช่วงที่เหมาะแก่การชมปลาโลมาที่สุด
  นำท่านชม เขาหินพับผ้าเป็นปรากฎการณ์ที่เห็นได้บนเขาหินและเกาะบางเกาะในทะเลขนอมบริเวณ
  เกาะถ้ำ หรือ เกาะท่าไร่ลักษณะที่เห็นจะเหมือนเป็นแผ่นหินที่ทับซ้อนเรียงกันเป็นชั้นๆสูงขึ้นไปด้านบนมี ต้นไม้ขึ้นปกคลุมหลากหลายชนิดเกิดจากกระบวนการหินตะกอนที่มีการตกตะกอนของหินที่มี ส่วนประกอบและความแข็งต่างกันเป็นชั้นๆในท้องทะเลต่อมามีการเอียงและยกตัวของเปลือกโลก
  ชั้นหินดังกล่าวก็เกิดเป็นหน้าผาเมื่อถูกกระแสน้ำและลมกัดกร่อนเอาชั้นที่อ่อนกว่าออกเหลือชั้นที่ แข็งแกร่งกว่าก็จะดูเหมือนแผ่นหินที่ซ้อนกันเป็นชั้นเเหมือนขนมชั้นหรือผ้าที่พับไว้จึงเป็นที่มาของชื่อ
  ”หินพับผ้า” นั่งเรือผ่านหินชั้นเหล่านี้มองแล้วรู้สึกว่าเป็นอะไรที่สวยงามแปลกตา
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร
  15.00 น. นำท่านนมัสการ พระธาตุไชยาแวะซื้อของฝากที่ร้าน คุณต้นและรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
  นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
  24.00 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
   
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน 

แพ็กเกจนี้รวม
ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าที่พัก 1คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 
แพ็กเกจนี้ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
× ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกระเป๋า
× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขการยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
หมายเหตุ
. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น