ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช ชมวิถีชีวิตคีรีวงหมู่บ้าน OTOP ชุมชนท่านกลางเทือกเขาป่าไม้ จุดเช็คอินสะพานไม้อ่าวเตล็ด เพื่อล่องเรือชมโลมาสีชมพู (thailand)

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช ชมวิถีชีวิตคีรีวงหมู่บ้าน OTOP ชุมชนท่านกลางเทือกเขาป่าไม้ จุดเช็คอินสะพานไม้อ่าวเตล็ด เพื่อล่องเรือชมโลมาสีชมพู (thailand)

ทัวร์ในประเทศ นครศรีธรรมราช ชมวิถีชีวิตคีรีวงหมู่บ้าน OTOP ชุมชนท่านกลางเทือกเขาป่าไม้ จุดเช็คอินสะพานไม้อ่าวเตล็ด เพื่อล่องเรือชมโลมาสีชมพู

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ไหว้พระ อุทยานแห่งชาติ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ
รายละเอียด

ทัวร์ในประเทศ ทัวร์นครศรีธรรมราช บ้านคีรีวง ขนอม ชมโลมาสีชมพู 3 วัน 1 คืน เที่ยวสุดคุ้ม ไกด์บริการดีถูกใจ มีเวลาน้อยก็เที่ยวได้ เที่ยวนครศรีธรรมราช ทัวร์นครศรีธรรมราช 


รหัสทัวร์ : TATTH5581
 นครศรีธรรมราช, ไทย
ราคาเริ่มต้น
USD 0
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
กรุงเทพฯ - จ.นครศรีธรรมราช
นครศรีธรรมราช - ไร่เกษมสุข - บ้านคีรีวง - วัดพระธาตุ - ขนอม - จุดชมวิวเนินเทวดา Check in เข้าที่พักเก็บสัมภาระอิสระพักผ่อนที่พักระดับมาตรฐานห้องละ 2-3 ท่าน (แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)
ขนอม - สะพานไม้อ่าวเตล็ด - ล่องเรือชมโลมาสีชมพู - พระธาตุไชยา - กรุงเทพฯ
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพฯ - จ.นครศรีธรรมราช
  18.00 น. จุดนัดพบ : Big C Extra ลาดพร้าว ซอย 7 ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ มุ่งหน้าสู่ จ.นครศรีธรรมราช
  18.30 น. ล้อหมุน!! หากมาช้าเกินกว่านี้ ท่านจะตกทริป และไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ได้ทั้งสิ้น
 • นครศรีธรรมราช - ไร่เกษมสุข - บ้านคีรีวง - วัดพระธาตุ - ขนอม - จุดชมวิวเนินเทวดา
  05.00น. เดินทางถึง จ.นครศรีธรรมราชแวะให้คณะทัวร์ทำภารกิจส่วนตัว 
  บริการอาหารเช้า (1) ณ ร้านอาหาร
  นำท่านเดินทางไปยัง ไร่เกษมสุขซึ่งเป็นไร่ในรูปแบบของ Organic Farm ที่รายล้อมด้วยต้นไม้ และไร่นาเขียวขจี เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตร ที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทฤษฎีใหม่ของในหลวงรัชกาล ที่ 9 มาใช้ในการดำรงชีวิต โดยจัดสรรพื้นที่ให้เป็นการเกษตรแบบผสมผสาน มีร้านกาแฟ ร้านอาหารให้นั่งทานในซุ้มไม้ไผ่แบบชิลๆ เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสีเขียวของท้องทุ่ง จิบเครื่องดื่ม ทานอาหาร เดินเล่นบนสะพานไม้สุดเก๋ สูดกลิ่นอายธรรมชาติ
  นำท่านเที่ยวชมวิถีชีวิตของ ชุมชนคีรีวงเพลินตาและเพลินอารมณ์กับทัศนียภาพแห่งธรรมชาติ
  ชุมชนคีรีวงตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขาป่าไม้ปั่นจักรยานชมวิวสูดอากาศบริสุทธิ์ซึ่งสามารถหาเช่าจักรยานได้ตามร้านเช่าจักรยานในจุดต่างๆรอบหมู่บ้านการลองชิมอาหารพื้นเมืองถ้าหากมาในฤดูผลไม้จะได้อร่อยกับผลไม้นานาพันธุ์ผลผลิตของคีรีวงตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันชาวคีรีวงมีอาชีพหลักคือการเพาะปลูกผลไม้เช่นทุเรียนมังคุดเงาะลองกองชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์OTOP ผลิตภัณฑ์คีรีวงที่ได้รับเลือกเป็นผลิตภัณฑ์OTOP 5 ดาวได้แก่ผ้ามัดย้อมสีธรรมชาติชาวบ้านในชุมชนหมู่บ้านคีรีวงมีการรวมตัวกันตั้งเป็นกลุ่มอาชีพหลายกลุ่มได้แก่กลุ่มมัดย้อมสีธรรมชาติกลุ่มสมุนไพรกลุ่มจักสานและผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าวกลุ่มแปรรูปน้ำผลไม้กลุ่มไวน์และกลุ่มทุเรียนกวนซึ่งแต่ละกลุ่มจะมีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคผ้ามัดย้อมเป็นผลิตภัณฑ์เด่นคีรีวงในฐานะหมู่บ้านท่องเที่ยวOTOP จึงมีจุดท่องเที่ยวเชิงสาธิตซึ่งเกี่ยวเนื่องกับผ้าและความเป็นธรรมชาติ
  นำท่านเดินทางไปยัง ณบ้านเล็กกลางหุบเขาLittle House in the Valleyเช็คอินร้านการแฟดัง 
  และอินเทรนด์ที่สุดในชุมชนคีรีวง
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (2) ณ ร้านอาหาร
  นำท่านเดินทางไปยัง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารที่ชาวนครเรียกว่าวัดพระธาตุโบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สัญลักษณ์ของจังหวัดและเป็นมิ่งขวัญชาวเมืองนครศรีธรรมราชตลอดจนพุทธศานิกชนพระบรมธาตุเจดีย์เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศจดทะเบียนวัดพระมหาธาตุเป็นโบราณสถานและนับเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของภาคใต้
  นำท่านเดินทางไปยัง จุดชมวิวเนินเทวดา และ เนินนางฟ้าเป็นจุดชมวิวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจสวยงามของอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชภายในพื้นที่ได้จัดระเบียงชมวิวที่สามารถยืนชมวิวของทะเลสีฟ้าครามที่รายล้อมด้วยต้นไม้และทิวเขาแบบกว้างไกล
  นำท่านเดินทางเข้าCheck in เข้าที่พักเก็บสัมภาระอิสระพักผ่อนที่พักระดับมาตรฐานห้องละ 2-3 ท่าน (แอร์ + ทีวี + น้ำอุ่น)
  18.30 น. บริการอาหารเย็น (3) ณ ร้านอาหารหลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย
 • ขนอม - สะพานไม้อ่าวเตล็ด - ล่องเรือชมโลมาสีชมพู - พระธาตุไชยา - กรุงเทพฯ
  06.30 น. บริการอาหารเช้า (4) ณ ห้องอาหารของที่พัก
  นำท่านเดินทางไปยัง สะพานไม้อ่าวเตล็ด เป็นสะพานไม้ที่สร้างยื่นลงทะเลเพื่อเป็นท่าเรือขึ้นลงของ ชาวประมง และสำหรับลงเรือไปชมปลาโลมาสามารถชมวิวทิวทัศน์รอบอ่าวได้อย่างสวยงามกลายเป็น อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวน่าสนใจที่มีนักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพกับสะพานนี้อยู่บ่อยๆนอกจากนี้บริเวณ อ่าวเตล็ดยังมีให้บริการล่องเรือชมปลาโลมาสีชมพูและเขาหินพับผ้าอีกด้วย
  นำท่านไป ล่องเรือชมโลมาสีชมพู ทะเลขนอมสามารถพบเห็นโลมาสีชมพูได้ง่ายที่สุดและอยู่ในระยะใกล้ฝั่งมากไม่ต้องนั่งเรือไปหาให้ไกลถึงกลางทะเลคนเรือบอกว่าที่บริเวณนี้มีเยอะเพราะเป็นจุดที่มีปลาตัวเล็กอาศัยอยู่ปลาโลมาเลยว่ายมาหาปลากินตลอดโดยสามารถขึ้นเรือได้ที่แหลมประทับเป็นจุดขึ้นเรือเพื่อไปชมปลาโลมาสีชมพูมาถึงแล้วก็ติดต่อเรือหางยาวกับชาวบ้านได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเพราะเรือให้บริการจอดอยู่หลายลำโปรแกรมท่องเที่ยวคือล่องเรือชมโลมาสีชมพูเขาหินพับผ้าและไปนมัสการหลวงปู่ทวดที่เกาะนุ้ยนอกใช้เวลาท่องเที่ยวประมาณ 1-2 ชั่วโมงช่วงเวลาที่ล่องเรือควรมาแต่เช้าประมาณ 8 โมงเพราะเป็นช่วงเวลาที่ปลาโลมาจะออกหาอาหารที่สำคัญไม่ร้อนมาก
  ***เดือนกุมภาพันธ์-กันยายน เป็นช่วงที่เหมาะแก่การชมปลาโลมาที่สุด
  นำท่านชม เขาหินพับผ้าเป็นปรากฎการณ์ที่เห็นได้บนเขาหินและเกาะบางเกาะในทะเลขนอมบริเวณ
  เกาะถ้ำ หรือ เกาะท่าไร่ลักษณะที่เห็นจะเหมือนเป็นแผ่นหินที่ทับซ้อนเรียงกันเป็นชั้นๆสูงขึ้นไปด้านบนมี ต้นไม้ขึ้นปกคลุมหลากหลายชนิดเกิดจากกระบวนการหินตะกอนที่มีการตกตะกอนของหินที่มี ส่วนประกอบและความแข็งต่างกันเป็นชั้นๆในท้องทะเลต่อมามีการเอียงและยกตัวของเปลือกโลก
  ชั้นหินดังกล่าวก็เกิดเป็นหน้าผาเมื่อถูกกระแสน้ำและลมกัดกร่อนเอาชั้นที่อ่อนกว่าออกเหลือชั้นที่ แข็งแกร่งกว่าก็จะดูเหมือนแผ่นหินที่ซ้อนกันเป็นชั้นเเหมือนขนมชั้นหรือผ้าที่พับไว้จึงเป็นที่มาของชื่อ
  ”หินพับผ้า” นั่งเรือผ่านหินชั้นเหล่านี้มองแล้วรู้สึกว่าเป็นอะไรที่สวยงามแปลกตา
  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน (5) ณ ร้านอาหาร
  15.00 น. นำท่านนมัสการ พระธาตุไชยาแวะซื้อของฝากที่ร้าน คุณต้นและรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย
  นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ
  24.00 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
   
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน 

แพ็กเกจนี้รวม
ค่ารถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่งพร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
ค่าที่พัก 1คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 5 มื้อ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ
ค่ายานพาหนะท้องถิ่น
ค่าสต๊าฟนำเที่ยวและคอยดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลงของบริษัทประกันชีวิต
 
แพ็กเกจนี้ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
× ค่าทิปไกด์ คนขับรถ พนักงานยกกระเป๋า
× ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
× ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
เงื่อนไขการยกเลิก
1.ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำในทุกกรณี
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 07-14 วันคืนเงิน 20% ของราคาทัวร์ในทุกกรณี (โอนเงินค่าทัวร์มาเต็มจำนวนแล้ว)
4. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 01-06 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี
* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้
หมายเหตุ
. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งพร้อมคณะทัวร์ท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัยเช่นการถูกปฎิเสธการเข้าเมืองการยกเลิกหรือล่าช้าของเที่ยวบินภัยที่อาจเกิดขึ้นตามธรรมชาติการจราจรและอุบัติเหตุต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงเหตุการณ์ทางการเมืองทั้งในและต่างประเทศและเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการรับผิดชอบของบริษัทฯ
4. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น