แพ็คเกจทัวร์กาญจนบุรี นั่งรถไฟข้ามแม่น้ำ เที่ยววันเดียว โปรโมชั่นทัวร์ไทย

แพ็คเกจทัวร์กาญจนบุรี นั่งรถไฟข้ามแม่น้ำ เที่ยววันเดียว โปรโมชั่นทัวร์ไทย

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ศาสนา
รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์กาญจนบุรี นั่งรถไฟข้ามแม่น้ำ เที่ยววันเดียว โปรโมชั่นทัวร์ไทย อิสระเลือกวันเดินทางได้เอง (จอยทัวร์กับลูกค้าท่านอื่น) ออกเดินทางจากกรุงเทพ ชมสุสานสงครามโลกครั้งที่สอง พิพิธภัณฑ์สงครามอักษะ สะพานข้ามแม่น้ำแคว นั่งรถไฟชมทิวทัศน์


รหัสทัวร์ : TATTH6909
 กาญจนบุรี, ไทย
วันที่เดินทาง :
ทุกๆ วันเสาร์
ราคาเริ่มต้น
USD 42
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • กรุงเทพ - กาญจนบุรี - สะพานข้ามแม่น้ำแคว - นั่งรถไฟ (ทางรถไฟสายมรณะ) - กรุงเทพ
  06.00 น. รับจากจุดนัดหมายในตัวเมือง ย่านประตูน้ำ
  09.10 น. เยี่ยมชมสุสานสงครามโลกครั้งที่สองของนักโทษฝ่ายสัมพันธมิตร
  10.00 น. เข้าชมพิพิธภัณฑ์สงครามอักษะและเชลยศึก
  10.40 น. เดินชมไปตามสะพานข้ามแม่น้ำแคว
  11.10 น. ขึ้นรถไฟไปตามเส้นทางรถไฟสายมรณะชมทิวทัศน์ของชนบท
  13.45 น. รับประทานอาหารกลางวันที่ร้านอาหาร
  15.00 น. ออกเดินทางจากร้านอาหารสู่กรุงเทพ
  17.00 น. ถึงโรงแรมที่พักของท่าน  
   
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ ท่องเที่ยวตามรายการ(จอยทัวร์)

 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่

 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ

 
แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน 

หมายเหตุ
 • โปรแกรมและราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทาง

 • ราคาสำหรับคนไทย ต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้น ยืนยันราคาก่อนการทำจองอีกครั้ง

 • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.02-1871008