แพ็คเกจทัวร์เชียงราย เที่ยววันเดียว วัดร่องเสือเต้น โปรโมชั่นทัวร์ไทย

แพ็คเกจทัวร์เชียงราย เที่ยววันเดียว วัดร่องเสือเต้น โปรโมชั่นทัวร์ไทย

แพ็คเกจทัวร์เชียงราย เที่ยววันเดียว วัดร่องเสือเต้น โปรโมชั่นทัวร์ไทย

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ศาสนา ไหว้พระ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ
รายละเอียด

แพ็คเกจทัวร์เชียงราย เที่ยววันเดียว วัดร่องเสือเต้น โปรโมชั่นทัวร์ไทย อิสระเลือกวันเดินทางได้เอง น้ำพุร้อนแม่ขะจาน สถาปัตยกรรรมพระอุโบสถปูนปั้นขายของวัดร่องขุ่น พิพิธภัณฑ์บ้านดำ ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ 


รหัสทัวร์ : TATTH6373
 เชียงราย, ไทย
วันที่เดินทาง :
ทุกๆ วันเสาร์
ราคาเริ่มต้น
USD 50
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
ตารางการเดินทาง
 • วัดร่องขุ่น-พิพิธภัณฑ์บ้านดำ-ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ-วัดร่องเสือเต้น
  เช้า เจ้าหน้าที่ รับจากที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่ จังหวัดเชียงราย แวะชมน้ำพุร้อนแม่ขะจาน แวะชมความงามของสถาปัตยกรรมพระอุโบสถปูนปั้นขาวของวัดร่องขุ่นที่เลื่องชื่อ
  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน 
  บ่าย  นำท่านเดินทางสู่ ดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ ที่จุดชายแดนของไทย พม่า และลาว มาบรรจบกัน ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับแดนเหนือสุดในประเทศ จากนั้นนำท่านชม วัดร่องเสือเต้น ความโดดเด่นของวิหารแห่งนี้อยู่ที่ศิลปะตัววิหารที่สวยงามและมีเอกลักษณ์น่าจดจำ ลักษณะเป็นศิลปะแนวประยุกต์ โดยใช้โทนสีน้ำเงินและสีฟ้าเป็นหลัก
  เย็น นำท่านเดินทางกลับส่งถึงที่พักในตัวเมืองเชียงใหม่ 
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่ารถท่องเที่ยวตามรายการ รับจากโรงแรมที่พัก (ตัวเมืองเชียงใหม่) นอกเหนือจากนี้ขึ้นอยู่กับระยะทาง

 • อาหารเที่ยง 1 มื้อตามที่ระบุในรายการ

 • ค่ามัคคุเทศก์ นำเที่ยว ตลอดการเดินทาง

 • ค่าธรรมเนียมบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ 

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ

เงื่อนไขการยกเลิก

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน 

หมายเหตุ
 • โปรแกรมและราคา สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทาง

 • ราคาสำหรับคนไทย ต่างชาติกรุณาเช็คราคาอีกครั้ง

 • ราคานี้เป็นราคาเริ่มต้น ยืนยันราคาก่อนการทำจองอีกครั้ง

 • ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร.02-1871008