ทัวร์เชียงใหม่ นั่งเครื่อง ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ โปรโมชั่นทัวร์ไทย ปีใหม่

ทัวร์เชียงใหม่ นั่งเครื่อง ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ โปรโมชั่นทัวร์ไทย ปีใหม่

ทัวร์เชียงใหม่ นั่งเครื่อง ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ โปรโมชั่นทัวร์ไทย ปีใหม่

การผจญภัย เกมส์สำหรับครอบครัว ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม โรแมนติก ช้อปปิ้ง ดินเนอร์ ศาสนา ไหว้พระ เที่ยวเต็มวัน, ไม่มีวันอิสระ
รายละเอียด

ทัวร์เชียงใหม่ นั่งเครื่อง ดอยอินทนนท์ ดอยสุเทพ โปรโมชั่นทัวร์ไทย ปีใหม่ 3 วัน 2 คืน เดินทางด้วยสายการบินไทยสมายล์ วัดเจดีย์หลวง วัดพระสิงห์ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ พระธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ น้ำตกวชิรธาร วัดพระธาตุดอยคำ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หอคำหลวง บ้านถวาย 


รหัสทัวร์ : TATTH6337
 เชียงใหม่, ไทย
สายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์
วันที่เดินทาง :
30 ธ.ค. 2562 ถึง 01 ม.ค. 2563
ราคาเริ่มต้น
USD 458
ทำไมต้องจองทัวร์กับเรา
 • ราคาสุดท้ายไม่บวกเพิ่ม
 • รับประกันราคาที่ดีที่สุด
ติดต่อสอบถาม
02 187 1008
จันทร์ - เสาร์ 09:00 น. - 18:00 น.
วันที่ กำหนดการ อาหารเช้า อาหารเที่ยง อาหารเย็น โรงแรม
ดอนเมือง-เชียงใหม่-วัดเจดีย์หลวง-วัดพระสิงห์-ดอยสุเทพ-พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ Holiday Garden and Resort
ดอยอินทนนท์-พระธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ-โครงการหลวงอินทนนท์-น้ำตกวชิรธาร-เชียงใหม่ Holiday Garden and Resort
วัดพระธาตุดอยคำ-อุทยานหลวงราชพฤกษ์-หอคำหลวง-บ้านถวาย-เชียงใหม่-ดอนเมือง -
ตารางการเดินทาง
 • ดอนเมือง-เชียงใหม่-วัดเจดีย์หลวง-วัดพระสิงห์-ดอยสุเทพ-พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
  05.00 น. คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสาร ขาออกชั้น 4 ประตู 3 บริเวณ Row D ของสายการบินไทยสมายล์ (THAI SMILE) WE โดยมีเจ้าหน้าที่ มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่ส่งกรุ๊ป คอยต้อนรับท่านที่หน้าทางเข้าเคาน์เตอร์เช็คอิน และอำนวยความสะดวกเรื่องบัตรโดยสารที่นั่งและโหลดสัมภาระ
  07.00 น. นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE168
  08.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ให้ท่านรับสัมภาระจากสายพานรับกระเป๋าเปลี่ยนการเดินทางเป็นรถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง (ที่นั่งบนรถไกด์จะจัดที่นั่งให้ตามความเหมาะสมในแต่ละคันตามลำดับการจองทัวร์) 
  08.45 น. ชม วัดเจดีย์หลวง วัดเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าแสนเมืองมา รัชกาลที่ 7 ของราชวงศ์มังราย สักการะพระเจดีย์หลวง ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองเชียงใหม่ ที่เรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาในอดีต
  10.15 น. นำท่านสักการะ วัดพระสิงห์ หรือมีชื่อเต็มว่า วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหม่ เป็นวัดที่ประดิษฐาน พระสิงห์ (พระพุทธสิหิงค์) พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองเชียงใหม่และแผ่นดินล้านนา  ตามคติล้านนา คนเกิดปีมะโรงต้องมาไหว้พระสิงห์ให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิต
  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(1) ที่ร้านอาหาร
  13.30 น. เดินทางขึ้นสู่ ดอยสุเทพ ให้ท่านได้นมัสการ พระธาตุดอยสุเทพ พระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ ที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่นับถือของชาวเชียงใหม่ จากจุดนี้ ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน แล้วเชิญท่านเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย จากนั้นนำท่านขึ้นสู่ พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ พระตำหนักที่ประทับแรมบนดอยสุเทพ-ปุย สร้างขึ้นเพื่อเป็นสถานที่ประทับสำหรับแปรพระราชฐาน ทรงงานทางภาคเหนือ เชิญท่านพักผ่อนถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ เมืองหนาวนานาชนิด 
  17.30 น. นำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ฮอลิเดย์การ์เด้นท์ แอนด์ รีสอร์ท หรือเทียบเท่า  
  19.00 น. บริการอาหารค่ำ(2) แบบขันโตกดินเนอร์ ลิ้มรสอาหารแบบล้านนา พร้อมชมการแสดงของชาวเหนือที่สวยงาม อาทิ ฟ้อนเทียน ฟ้อนดาบ กลองสะบัดชัย ฟ้อนสาวไหม รำกิงกะหล่า
  21.00 น. นำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก เชิญท่านพักผ่อน หรือท่องราตรีเมืองเชียงใหม่ได้ตามอิสระ
  ที่พัก โรงแรม ฮอลิเดย์การ์เด้นท์ แอนด์ รีสอร์ท  
 • ดอยอินทนนท์-พระธาตุนภเมทนีดล-นภพลภูมิสิริ-โครงการหลวงอินทนนท์-น้ำตกวชิรธาร-เชียงใหม่
  06.30 น. บริการอาหารเช้า(3) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  07.30 น. นำท่านเดินทางสู่ อ.จอมทอง
  08.30 น. เดินทางถึง อ.จอมทอง เดินทางขึ้นสู่ดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของสู่ อุทยานแห่งชาติอินทนนท์ เดิมมีชื่อว่า “ดอยหลวง” หรือ “ดอยอ่างกา” นี้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย มีความสูง 2,565 เมตร นำท่านสักการะ สถูปเจ้าอินทวิชชานนน์ แล้วชม ป่าดึกดำบรรพ์ ตามเส้นทางเดินที่ร่มรื่น ต้นไม้ใส่เสื้อ และพืชคลุมดินต่างๆ อาทิ มอส ไรเค่น
  10.30 น. เดินทางสู่ พระมหาธาตุนภเมทนีดลและ พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ พระธาตุที่สร้างขึ้นโดยกองทัพอากาศ 
  เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และชมวิวทัวทัศน์
  ของ อ.แม่แจ่ม จากจุดชมวิว
  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(4) ที่ร้านครัวมิตรภาพ บนดอยอินทนนท์
  13.30 น. นำท่านเข้าสู่ โครงการเกษตรหลวงอินทนนท์ โครงการหลวงที่เป็นโครงการพระราชดำริ ให้ท่านได้ชื่นชมกับดอกไม้เมืองหนาวนานาชนิด และเพลิดเพลินกับการเก็บภาพเป็นที่ระลึก และเลือกซื้อของฝากจากโครงการหลวง จนถึงเวลานัดหมาย
  15.30 น. นำท่านแวะชม น้ำตกวชิรธาร เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ เดิมชื่อ ตาดฆ้องโยง ตัวน้ำตกอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 750 เมตร น้ำจะดิ่งจากผาด้านบนตกลงสู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง ในช่วงที่มีน้ำมากละอองน้ำจะสาดกระเซ็นไปทั่วบริเวณรู้สึกได้ถึงความเย็นและชุ่มชื้น มีสะพานไม้ที่ทอดยาวเข้าไปหาหน้าผานั้นจะเปียกลื่นอยู่ตลอดเวลาในฤดูน้ำมากแต่หากเดินเข้าไปจนสุดจากจุดนั้นจะได้สัมผัสกับความงามของน้ำตกมากที่สุดตรงข้ามน้ำตกจะมีหน้าผาสูงชัน เรียกว่าผาม่อนแก้วหรือในภายหลังเรียกว่า ผาแว่นแก้ว
  18.00 น. บริการอาหารค่ำ(5) ที่ร้านอาหาร  หลังอาหารนำท่านสู่ ถนนคนเดิน ให้ท่านได้ช้อปปิ้งเดินชมบรรยากาศยามค่ำคืนของถนนคนเดิน ที่มีร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกต่างๆ
  ที่พัก โรงแรม ฮอลิเดย์การ์เด้นท์ แอนด์ รีสอร์ท
 • วัดพระธาตุดอยคำ-อุทยานหลวงราชพฤกษ์-หอคำหลวง-บ้านถวาย-เชียงใหม่-ดอนเมือง
  07.00 น. บริการอาหารเช้า(6) ที่ห้องอาหารของโรงแรม
  08.00 น. นำท่านไปชม วัดพระธาตุดอยคำ เป็นวัดที่มีความสำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อายุเก่าแก่กว่า 1,300 ปี  ตั้งอยู่บริเวณดอยคำ ด้านหลังอุทยานหลวงราชพฤกษ์ วัดพระธาตุดอยคำมีพระเจ้าทันใจ  ซึ่งสร้างในรัชสมัยพญากือนา กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านนา ปัจจุบันมีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ มีประชาชนจำนวนมากได้ไปอธิษฐานขอพรจากพระเจ้าทันใจและประสบความสำเร็จตามที่ขอพรโดยการแก้บนจะแก้บนด้วยพวงดอกมะลิ
  10.30 น. นำท่านเข้าชม อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หรือชื่อเดิมว่า สวนเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ จัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 พรรษาในวันที่ 9 มิถุนายน 2549 และทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษาในวันที่ 5 ธันวาคม 2550 เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร ศูนย์กลางการเรียนรู้พืชสวนโลก มีการจัดแสดงพันธุ์ไม้หลากหลายชนิด การจัดแสดงนิทรรศการด้านการเกษตรและอื่น ๆ เพื่อการเรียนรู้สำหรับเยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อการศึกษางานวิจัย และเป็นแหล่งพบปะกันในกลุ่มเกษตรกร ภายในพื้นที่มีการจัดภูมิสถาปัตย์อย่างสวยงาม  นำท่านชมและถ่ายรูปกับ หอคำหลวง ที่เที่ยวสุดฮิตโลเคชั่นถ่ายทำละครเพลิงพระนาง
  กลางวัน บริการอาหารกลางวัน(7) ที่ร้านอาหาร
  13.30 น. เดินทางเข้าสู่ตัวเมือง แวะ บ้านถวาย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกที่ขึ้นชื่อของ จ.เชียงใหม่ เครื่องไม้แกะสลักต่างๆ ของที่ระลึกต่างๆ 
  14.30 น. ให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าของฝากจากเชียงใหม่และของที่ระลึก อาทิ แหนม หมูยอ น้ำพริกหนุ่ม 
  15.25 น. นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มัคคุเทศก์เช็คอินสัมภาระและดูแลเรื่องบัตรที่นั่งให้กับท่าน
  17.25 น. เหิรฟ้ากลับ สู่กรุงเทพฯ โดยเครื่องบินสายการบินไทยสมายล์ (THAI SMILE) เที่ยวบินที่ WE165
  18.40 น. เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ
ข้อตกลงและเงื่อนไข

ชำระเงินเต็มจำนวน

แพ็กเกจนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สายการบินไทยสมายล์ (THAI SMILE) WE พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 20 กก.

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศ 9 ที่นั่ง/คัน  ท่องเที่ยวตามรายการ

 • ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน ตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (พักห้องละ 2 ท่าน)

 • ค่าอาหาร 7 มื้อ ตามที่ระบุในรายการทัวร์

 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว ตามที่ระบุในรายการทัวร์

 • ค่าพาหนะท้องถิ่น(ถ้ามี) ตามที่ระบุในรายการทัวร์

 • ค่าเครื่องดื่มและของขบเคี้ยว บริการบนรถในระหว่างการเดินทาง

 • ค่ามัคคุเทศก์ ที่คอยดูแลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง(ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท , ค่ารักษาพยาบาลในกรณีที่เกิด

 • จากอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 

แพ็กเกจนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ ที่นอกเหนือรายการทัวร์ที่ระบุ อาทิ ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มต่างหาก,ค่ารักษาพยาบาล(ในกรณีที่เกิดจากการเจ็บป่วยด้วยโรคประจำตัว)

 • ค่าอาหารมื้อที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการทัวร์(มื้อที่ทานอิสระ),ค่าโทรศัพท์และค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ในห้องพักโรงแรม

 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว ที่เกิดจากผู้เดินทางเอง

 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยว สำหรับชาวต่างชาติที่ต้องชำระเพิ่ม อาทิ ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ

 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ และพนักงานขับรถ อันเห็นสมควรด้วยน้ำใจของท่าน

 
เงื่อนไขการยกเลิก
 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯจะคืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด

 • แจ้งยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ทางบริษัทฯ จะเก็บค่ามัดจำทัวร์

 • แจ้งยกเลิกน้อยกว่า 14 วันก่อนการเดินทาง ทางบริษัทฯ จะเก็บค่าใช้จ่าย เต็มจำนวนของราคาทัวร์

 • การไม่มาชำระเงินค่าทัวร์ตามที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทัวร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ 

 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ   ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน(กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)

 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ   ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น   สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ   บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือหัวหน้าทัวร์

 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน,เหตุการณ์ภัยธรรมชาติ และเหตุการณ์อื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ

 • ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้   เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน   ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

 • เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ   เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว